Artykuł przygotowany przez firmę Pracownia Finansowa

Jeden z filarów przyszłości to bez wątpienia odnawialne źródła energii. W opinii Międzynarodowego Panelu ds. Zmian Klimatu ONZ (IPCC), aby zapobiec globalnej tragedii, do 2030 roku światowa emisja gazów cieplarnianych powinna zostać obniżona o połowę, a do 2050 roku – do zera. Niestety, emisje z roku na rok nadal rosną. Rozwijanie, promowanie i nauka o wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł jest jednym z najważniejszych kierunków polskiego sektora energetycznego.

Z racji tego, że energia odpowiada za 73 proc. wszystkich światowych emisji, zastąpienie paliw kopalnych energią odnawialną jest głównym narzędziem walki ze zmianą klimatu.

Paliwa kopalne są wysokoenergetyczne, łatwe w przechowywaniu i transporcie. To wygodne źródło energii. Jednak to największy z trucicieli – zanieczyszczenie powietrza i środowiska oraz zdrowie ludzi i stan naszej planety są ściśle powiązane.

Energetyka wiatrowa i farmy fotowoltaiczne przyczyniają się do ratowania życia na Ziemi, walki z glo

Energetyka wiatrowa i farmy fotowoltaiczne przyczyniają się do ratowania życia na Ziemi, walki z globalnym ociepleniem oraz smogiem

Fly_and_Dive/shutterstock

Misją Pracowni Finansowej oprócz obsługi swoich inwestorów w projektach umożliwiających pomnażanie kapitału jest również oferowanie inwestycji, które cechuje dbałość o ekologię.

Nadrzędnymi projektami inwestycyjnymi w naszym portfolio są elektrownie wiatrowe i farmy fotowoltaiczne, realizowane w grupie INWE. Wzrostowy trend w odpowiedzialnym inwestowaniu wykorzystują inwestorzy indywidualni i coraz chętniej dołączają do inwestycji związanych z ochroną środowiska.

Program EKO-RENTIER pojawił się na rynku we wrześniu i od razu zyskał grono sympatyków

– Opinie inwestorów Pracowni Finansowej wskazują, że chcą już czegoś więcej niż zysku. Chcą, aby ich kapitał przyczyniał się do poprawy jakości powietrza, ochrony środowiska, uratowania życia na Ziemi – mówi prezes Pracowni Finansowej Tomasz Wiśniewski. – Specjalnie dla takich inwestorów, których cechuje wysoki poziom odpowiedzialności ekologicznej, powstał program EKO-RENTIER. To również pasywna inwestycja, realizowana zgodnie z ideą crowdfundingu udziałowego, ułatwiającego dywersyfikację portfela, a co za tym idzie, podnoszącego bezpieczeństwo. Tak jak rząd powinien zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju, komponując miks energetyczny, złożony z różnorodnych źródeł energii, tak inwestor może zapewnić bezpieczeństwo finansowe swojej rodziny czy firmy, dywersyfikując odpowiednio swój portfel ekologicznych inwestycji – dodaje prezes.

Mnożące się opinie o opłacalności ekologicznych inwestycji sprawiają, iż jest to coraz bardziej atrakcyjny sektor inwestycyjny.

„Zielone inwestycje” – czysty zysk nawet cztery razy w roku dla EKO-RENTIERÓW

Nabywając udziały w spółkach realizujących projekty odnawialnych źródeł energii, można liczyć na czysty zysk nawet cztery razy w roku. Dzięki prognozie regularnych wypłat zysków marzenie o rentierstwie, do tego ekologicznym, może się spełnić. Energetyka wiatrowa oraz farmy fotowoltaiczne jako bezemisyjne źródła energii przyczyniają się do ratowania życia na Ziemi, walki z globalnym ociepleniem oraz smogiem. Mogą także ochronić kapitał przed inflacją, gdyż tutaj na stopy zwrotu bezpośredni wpływ ma wzrost cen energii elektrycznej.

Odwrotna charakterystyka produkcji tych dwóch źródeł energii wzajemnie się uzupełnia, co umożliwia regularne wypłaty zysku, a to przekłada się na podwyższony poziom bezpieczeństwa inwestycji. Mają tutaj znaczenie także istotne różnice między tymi OZE. Elektrownie wiatrowe to najtańsze źródło energii, dlatego te projekty mogą być bardziej dochodowe. Natomiast projekty farm fotowoltaicznych są bezpieczniejsze zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji.

W listopadzie 2019 roku Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny. Unia Europejska w ramach strategii Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu działania dla Europy, pozwalającego jej stać się kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 roku, pośród kluczowych działań wymienia między innymi:

- wdrażanie odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie elektryczności do pełnego odejścia od spalania paliw kopalnianych,

- efektywne, zrównoważone i pochłaniające CO2 wykorzystanie biomasy(1).

Skomplikowana sytuacja międzynarodowa oraz rosnące ceny energii pozyskiwanej z paliw kopalnych sprawiają, że coraz wyraźniej widać potencjał drzemiący w odnawialnych źródłach energii. Według sondażu IBRiS przeprowadzonego w ostatnich dniach lipca 2022 roku dla „Rzeczpospolitej” wynika, że blisko 80 proc. ankietowanych uważa, że w obliczu kryzysu energetycznego Polska powinna rozwijać odnawialne źródła energii (farmy wiatrowe i słoneczne, elektrownie wodne).

Reasumując: dbałość o środowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami i zdrowy rozsądek – to podstawy działań ekologicznych, które każdy może wprowadzić w swoje życie. Wystarczy podjąć odpowiednią decyzję, kiedy przychodzi czas na wybór. Na tym polega również odpowiedzialne inwestowanie – jeśli masz wybór, pomnażasz kapitał tam, gdzie twoje pieniądze przyczyniają się do poprawy jakości powietrza i życia na Ziemi.

Z Pracownią Finansową ten niezwykle ważny aspekt ekologiczny inwestowania w odnawialne źródła energii, wpływający na jakość życia przyszłych pokoleń, ma także wymiar ekonomiczny. Stanowi potencjalne źródło systematycznego dochodu pasywnego, który również może być dziedziczony z pokolenia na pokolenie.

Ekobohater to nie tylko snobistyczny wymysł bogatych mieszkańców dużych miast. Każda jednostka przyczynia się do zmiany swojej świadomości i ma wpływ na decyzje swoje, ale także może zwiększać świadomość oraz kształtować opinie osób z najbliższego otoczenia. Dziś jak nigdy świat potrzebuje ekobohaterów, również w dążeniu do transformacji energetycznej. Ze świadomością, że możesz przy tym pomnożyć kapitał i generować czysty zysk w etycznej inwestycji, można spać spokojniej.

Inwestorem w programie EKO-RENTIER można zostać we współpracy z Pracownią Finansową, której zaufało już ponad 1500 inwestorów z kapitałem ponad 330 mln zł.

(1) M. Propkiewicz „Zrozumieć transformację energetyczną”, str. 410–411

Artykuł przygotowany przez firmę Pracownia Finansowa