Materiał powstał we współpracy z firmą ENERIA

W ciągu ostatnich miesięcy światowa i polska energetyka weszły w poważny kryzys. Głębokie turbulencje tego sektora, związane z zakłóceniem łańcuchów dostaw surowców, nałożyły się na strukturalne problemy polskiej energetyki, czego efektem jest niepewność obywateli co do cen i dostępności podstawowych nośników energii. W szczególnie trudnej sytuacji są przedsiębiorcy, dla których rosnące rachunki za elektryczność, gaz i ciepło albo zaburzenia dostaw tych dóbr to być albo nie być. Coraz więcej firm zaczyna zatem szukać alternatywnych rozwiązań, które mogłyby podnieść poziom bezpieczeństwa energetycznego, uodparniając się w ten sposób na zawirowania geopolityczne oraz energetyczne.

Jednym ze sposobów na zabezpieczenie własnego przedsiębiorstwa na zewnętrzne zaburzenia jest inwestycja w autonomiczne źródła energii. Odpowiednim narzędziem do tego są jednostki kogeneracyjne, które umożliwiają jednoczesne generowanie energii elektrycznej i ciepła. Pozwala to efektywnie wykorzystać zasób energetyczny oraz uodpornić się na ewentualne przerwy czy ograniczenia dostaw. Co ważne, jednostki kogeneracyjne mogą być nie tylko podstawowym lub rezerwowym źródłem zaopatrzenia w moc, pozwalającym uniezależnić się od zakładu energetycznego (praca wyspowa), co zwiększa wachlarz możliwości ich zastosowania. Jako dodatkowe, zespolone z kogeneracją, źródło zasilania sprawdza się także energetyka słoneczna, którą można obecnie budować ze wsparciem finansowym programu „Mój prąd”.

Liderem rozwiązań energetycznych na polskim rynku jest Eneria, która dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy inżynierów jest w stanie opracować kompletne i dostosowane do potrzeb inwestora lub podmiotu strategicznego rozwiązanie energetyczne. Do tej pory spółka zrealizowała projekty kogeneracyjne o łącznej mocy prawie 150 MWe, a jej największą realizacją z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji jest projekt produkcji energii elektrycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uruchomione w dwóch miejscach wydobycia gazu ziemnego zaazotowanego zespoły prądotwórcze generują energię elektryczną przekazywaną do sieci dystrybucyjnej. Energia elektryczna i energia cieplna uzyskane z silników gazowych zasilają również instalacje technologiczne ośrodków produkcyjnych.

Kolejnym projektem kogeneracyjnym spółki jest realizacja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, Knurów-Szczygłowice. Przedsięwzięcie obejmowało budowę trzech układów wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem z odmetanowania kopalni. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii zakłady górnicze zwiększają bezpieczeństwo pracy i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych (metanu) do środowiska. Eneria realizowała również kompleksowy projekt, dostawę i uruchomienie agregatów prądotwórczych diesla dla gdańskiego Naftoportu, które zabezpieczają pracę całego terminala i zapewniają zasilanie pełnych zdolności przeładunkowych nawet w sytuacji całkowitego odcięcia od energii z sieci. Eneria zainstalowała też ponad 60 MWe mocy z zastosowaniem agregatów diesel w polskim sektorze data center, uodparniając wiele podmiotów z tej branży na zaburzenia w dostawie energii. W ramach rozwiązań kogeneracyjnych spółka oferuje również turbiny gazowe, które z powodzeniem sprawdzą się nie tylko w energetyce zawodowej, ale i w przemyśle papierniczym, ceramicznym, drzewnym oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych.

We wszystkich tych przedsięwzięciach Eneria wspomagała swoich klientów nie tylko wysokiej klasy rozwiązaniami technicznymi, ale także wsparciem doradczym, projektowym i serwisowym. Eksperci tej spółki oferują pomoc na etapie planowania inwestycji, projektowania rozwiązań, instalacji i montażu, a także gwarantują szybki serwis z dojazdem do klienta. Oznacza to, że Eneria wspomaga przedsięwzięcia wyposażone w jej rozwiązania od początku do końca procesu inwestycyjnego. Każdy projekt jest traktowany indywidualnie, a dobierane rozwiązania są dopasowywane do potrzeb i możliwości klienta.

Katalog urządzeń oferowanych przez Enerię jest szeroki i obejmuje jednostki wytwórcze różnego typu – mobilne, w zabudowie kontenerowej, wpasowane w bryłę zakładu – zasilane rozmaitymi paliwami (np. diesel, LNG, gaz sieciowy, biogaz lub propan), a także instalacje energetyki odnawialnej. Eneria patrzy również w przyszłość, szykując się już teraz do wodorowej rewolucji paliwowej i oferując rozwiązania umożliwiające wykorzystanie wodoru do produkcji energii.

Okazuje się zatem, że cena bezpieczeństwa energetycznego może być względnie niewielka – wystarczą tylko przemyślane i konsekwentnie wdrażane rozwiązania, rozwijane pod okiem ekspertów. Kluczowa jest decyzja, która uruchomi proces inwestycyjny – z nią nie warto zwlekać. W energetyce bowiem obowiązuje ta sama zasada, co w medycynie: lepiej zapobiegać, niż leczyć. ©℗

Materiał powstał we współpracy z firmą ENERIA