Materiał powstał we współpracy z ENEFIT

Istnieje kilka warunków wpływających na wybór modelu CPPA, takich jak lokalizacja instalacji czy zapotrzebowanie energetyczne, jednak przede wszystkim zależy to od wymagań firmy. „On-site CPPA” charakteryzuje się tym, że instalacja OZE znajduje się na terenie firmy (np. na dachu). Przedsiębiorstwa wybierające tę formę umowy zapewniają sobie optymalizację kosztów, a także spełniają potrzeby społeczne i wizerunkowe związane z inwestycją w ekologiczne rozwiązania. Natomiast forma „Off-site CPPA” gwarantuje klientom biznesowym energię w stałej cenie, dostarczaną za pomocą sieci dystrybucyjnej.

– Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu umowami wśród klientów biznesowych – mówi Maciej Kowalski, prezes zarządu spółki Enefit w Polsce: – Rozwiązania proponowane naszym partnerom cechują się elastycznością i dopasowaniem do ich potrzeb. Dotychczas umowy CPPA były podpisywane z dużymi firmami, o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Jednak nasza ostatnia umowa z URSA odwraca ten trend. Otwieramy tę formę kontraktacji również dla klientów, którzy wykorzystują mniej energii, a chcą jednocześnie zapewnić sobie gwarancję pochodzenia energii z zielonego źródła.

Umowy CPPA cechują się standardowo długim okresem obowiązywania, dlatego są one korzystne dla obu stron i zabezpieczają interesy partnerów – odbiorca zyskuje długoterminowo stabilność cen energii, natomiast wytwórca pewność zwrotu inwestycji w OZE. Klienci mogą przewidzieć, jakie stałe koszty będą ponosić w czasie trwania umowy, mają także gwarancję źródła pochodzenia energii, co jest ważne nie tylko ze względu na korporacyjne cele zrównoważonego rozwoju, ale i coraz częstsze wymagania partnerów w tym zakresie.

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, oferuje swoim klientom nie tylko umowy CPPA, ale także szereg innych rozwiązań energetycznych, które pomagają realizować ekologiczne zobowiązania. Grupa opracowała również własną strategię klimatyczną, której etapem końcowym jest osiągnięcie neutralności emisyjnej najpóźniej do 2045 r. W tym celu wchodząca w skład grupy spółka Enefit Green rozwija portfolio inwestycji OZE – w Polsce wybudowała 19 elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 18 MW, a obecnie w realizacji znajdują się kolejne dwie o łącznej mocy ponad 14 MW.

Więcej informacji: www.enefit.pl.

materiały prasowe

Materiał powstał we współpracy z ENEFIT