Materiał powstał we współpracy z SENER Polska

Dynamiczny rozwój naszej firmy to stałe podnoszenie kompetencji. Dziś ponad 80 proc. członków SENER Polska to inżynierowie wyspecjalizowani w technologiach kosmicznych, którzy jak dotąd zrealizowali osiemnaście projektów na poziomie europejskim i globalnym. Tworzymy przede wszystkim mechanizmy i naziemne urządzenia do montażu i integracji satelitów. Bierzemy udział w największych misjach naukowych Europejskiej Agencji Kosmicznej: JUICE, ATHENA, ExoMars, PROBA-3 czy Sample Fetch Rover.

Poprzez nasze działania wspieramy też polski sektor kosmiczny, współtworzymy jego kadry i przyczyniamy się do systematycznego zwiększania liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w tworzenie kosmicznych technologii.

Otwieramy drzwi do sektora kosmicznego

Blisko współpracujemy z ponad 80 podmiotami, które często dzięki temu zyskują otwartą drogę do sektora kosmicznego i mogą samodzielnie rozwijać się w tym kierunku. W ramach wspólnego działania pomagamy przedsiębiorcom oswoić procedury związane z realizacją projektów kosmicznych oraz zrozumieć wymaganą dokumentację i kryteria jakościowe. Wspieramy ich także w zaistnieniu na arenie międzynarodowej. Współpraca z SENER Polska przynosi im również korzyści finansowe, gdyż część wartości projektów trafia do naszych wykonawców na terenie kraju.

Realizujemy w Polsce projekty w ramach programów ESA

Pozyskujemy fundusze w ramach programów ESA, takich jak zakończony już Polish Industry Incentive Scheme i ogłoszony niedawno Industrial Policy Task Force. Dzięki nim realizujemy w Polsce przełomowe projekty, a środki z tych programów oraz kontraktów międzynarodowych trafiają do polskiej gospodarki. Inwestujemy w rozwój kadr, współpracę z coraz większą liczbą polskich przedsiębiorców, a także własne inwestycje, jak hala montażowa w Warszawie.

Wspieramy wizerunek sektora w Polsce i za granicą

Reprezentujemy polski sektor na prestiżowych wydarzeniach branżowych. Członkowie zespołu SENER Polska uczestniczą w konferencjach, takich jak Międzynarodowy Kongres Astronautyczny (IAC) czy na sympozjum o tematyce związanej z mechanizmami - ESMATS. Dzielimy się na nich doświadczeniem i wiedzą, tym samym przyczyniając się do postrzegania Polski jako solidnego i sprawdzonego partnera w realizacji projektów kosmicznych.

Po dziesięciu latach od wstąpienia do ESA polski rynek osiągnął poziom pozwalający na coraz większą komercjalizację naszej działalności. Mamy kadrę, zaplecze technologiczne i sieć podwykonawców, potrzebne, by wygrywać istotne kontrakty wzmacniające komercjalizację polskiego sektora kosmicznego. Dzięki temu w 2021 roku udało nam się pozyskać kontrakt od firmy Airbus na masową produkcję mechanizmów dla platformy OneSat.

Maciej Stanecki, Business Development Manager w SENER Polska, podkreśla: Sektor kosmiczny, ze względu na swoją specyfikę, od zawsze stanowił przestrzeń do ogromnych wyzwań. Potrafimy i chcemy brać aktywny udział w procesie jego rozwoju w Polsce. Możemy wykorzystać nasze doświadczenie (także napotkane trudności), aby wspólnie z innymi polskimi firmami zrobić kolejny krok ku dojrzałości na rynku kosmicznym. Jestem przekonany, że siła lokalnego ekosystemu będzie kluczowa w naszej wspólnej, ekscytującej, ale niekiedy wyboistej drodze do gwiazd.

Stawiamy na przyszłość

Rozwój polskiego sektora kosmicznego w naturalny sposób związany jest ze wzrostem ambicji. Na naszym rynku pojawia się coraz więcej podmiotów, które stawiając sobie wysokie cele, bardzo dynamicznie się rozwijają. Polska Agencja Kosmiczna w jasny sposób formułuje potrzebę realizacji misji narodowej, np. w aspekcie eksploracji Księżyca. Jest to ogromne wyzwanie dla całego sektora zarówno na szczeblu instytucjonalnym, organizacyjnym, jak i technologicznym. Pierwszym krokiem będzie zdefiniowanie kierunku, jaki obierzemy, aby sprostać tym celom. SENER Polska, bazując na dużym doświadczeniu w europejskim sektorze kosmicznym, jest gotowy do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju kompetencji naszego sektora. Wierzymy, że mamy unikalną szansę wykorzystać zróżnicowanie pod względem doświadczeń i elastyczność polskich podmiotów dla realizacji coraz ambitniejszych celów.

Materiał powstał we współpracy z SENER Polska