Materiał powstał we współpracy z FAURECIA

Dziś firmy, by przyciągać  i utrzymać talenty, muszą zadbać o zapewnienie dobrostanu pracowników. Oni bardziej niż zwykle zwracają uwagę na relacje  z pracodawcą, dobre warunki pracy i płacy, możliwości rozwoju. Według raportu LinkedIn 2018 Workforce Learning 93 proc. pracowników pozostałoby  w firmie dłużej, gdyby ta zainwestowała w ich karierę. Jakie działania w tym zakresie podejmuje Faurecia?

Karolina Dąbrowska: To, że warto inwestować w pracownika, w Faurecii zauważyliśmy, zanim stało się to standardem czy trendem rynkowym. Na przykładach z życia naszej organizacji widzimy, że zmotywowany, chętny do nauki i otwarty na nowe możliwości talent za limit ma tylko niebo. Znamy wiele przykładów fantastycznych karier z naszego firmowego otoczenia, np. utalentowany pracownik produkcji zostaje po latach dyrektorem zakładu, a błyskotliwa stażystka obejmuje stanowisko dyrektora finansowego. Naszym pracownikom oferujemy pakiety wellbeingowe, które dotyczą wielu aspektów naszego życia, zaczynając od budowy bezpieczeństwa (pakiety medyczne, emerytalne, warsztaty wsparcia mentalnego) i promowania zdrowego trybu życia poprzez rozwój umiejętności miękkich oraz technicznych kompetencji, naukę języków, a także liczne tematyczne akcje czy eventy. Ważne, by były one dobrze przemyślane i skrojone na potrzeby pracowników, jak i całej organizacji. To oczywiście standard nie tylko w naszej firmie, dlatego dla nas kluczem do sukcesu jest przede wszystkim zapewnienie jak najlepszych warunków pracy.

Czy pracownicy niższego szczebla także biorą udział w programach rozwojowych?

Aktywnie pracujemy ze wszystkimi. Pakiet szkoleń i programów jest zróżnicowany i mocno rozbudowany. Dotyczy zarówno zagadnień związanych ze zdobywaniem tzw. kompetencji miękkich, jak i zawodowych. Zainteresowanie nimi jest bardzo duże. Co roku przeprowadzamy globalną ankietę, która bada poziom zadowolenia pracowników, w tym m.in. zagadnienia dotyczące kwestii rozwojowych. Na tej podstawie jesteśmy w stanie skroić na miarę odpowiednie programy i wdrożyć rozwiązania, których oczekuje zespół.

Same programy rozwojowe to za mało, by firma pięła się na szczyt. Duże znaczenie ma skuteczne zarządzanie. Rolą dobrego menedżera powinno być dbanie o załogę. Czy firma szkoli swoją kadrę menedżerską, by efektywnie kierowała zespołem?

Całkowicie się zgadzam! Bardzo ważne jest, aby menedżer rozumiał swoją rolę, która nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności za wyniki obszaru, którym zarządza. Nasi menedżerowie regularnie wzmacniają swoje umiejętności liderskie, uczestnicząc w warsztatach oraz programach menedżerskich, np. Leadership Competency Model czy Akademia Managera. Dodatkowo każdy z nas ma zbudowany, indywidualny plan rozwoju, zgodnie z którym działa na co dzień. Chętnie korzystamy z profesjonalnego coachingu, ale także ochoczo uczymy się od siebie nawzajem i tu świetnie sprawdza się wewnętrzny mentoring, który mamy w naszej firmie.

Branża automotive, w której działa Faurecia, kojarzy się głównie z mężczyznami. Czy ten sektor jest odpowiednim miejscem pracy również dla kobiet? W jaki sposób firma pomaga im w doskonaleniu zawodowym i jakiego wsparcia panie oczekują?

Aż 40 proc. załogi Faurecii w Polsce stanowią kobiety. Spotkać je można na każdym szczeblu organizacyjnym: od linii produkcyjnych przez kierowniczki działów, stanowiska specjalistyczne w zespołach badawczo-rozwojowych, aż po członkinie zarządu. Faurecia jest doskonałym przykładem tego, że branża motoryzacyjna pod względem pozyskiwania pracowników przechodzi rewolucję i stawia na równy podział kobiet oraz mężczyzn w swoich zakładach. Dla nas niezwykle ważne jest otoczenie opieką zatrudnionych w firmie pań i przekonywanie pozostałych kobiet do pracy w tej branży. W ramach realizowanego programu rozwoju dla kobiet Faurecia stawia m.in. na wzmocnienie pracownic zarówno w zakresie rozwoju kompetencji zawodowych, jak i uniwersalnych, ale niezwykle istotnych, jak np. zarządzanie stresem czy work-life balance, na które obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie.

Co warto brać pod uwagę, projektując innowacyjne programy rozwojowe w nowoczesnych firmach?

To zawsze jest wyzwaniem. Na szczęście posiadamy, bardzo kreatywny, śledzący trendy, rozumiejący oczekiwania naszych pracowników oraz biznesu, zespół HR. Każdą inicjatywę zaczynamy od solidnych podstaw – analizy otoczenia i założenia celu, jaki chcemy osiągnąć (co rozwinąć, co wzmocnić), a następnie dobieramy i tworzymy najlepiej dopasowane narzędzia. Do tego niezwykle istotna jest analiza bieżącej sytuacji rynkowej. Należy pamiętać, że inne kompetencje były poszukiwane pięć czy dziesięć lat temu, a inne są teraz, dlatego tak ważne jest dostosowanie się do obecnie panujących wymogów. I tu doskonale sprawdzają się nasze platformy edukacyjne, jak Faurecia University czy Learning Lab, które uwzględniają również takie kwestie.

Materiał powstał we współpracy z FAURECIA