Materiał powstał we współpracy z Shell Polska

Pandemia była katalizatorem fundamentalnych zmian w podejściu do rozumienia ekosystemu pracy. Tam, gdzie to możliwe, konieczne stało się przeorganizowanie pracy

w formę zdalną lub hybrydową. Zwycięską ręką z takiej sytuacji zdają się wychodzić takie firmy jak Shell, które poświęciły dużo czasu na zrozumienie kierunków rozwoju modeli hybrydowych najbardziej adekwatnych do ich zróżnicowanego środowiska biznesowego, dając pracownikom czas, a organizacji przestrzeń do zrealizowania owej transformacji w sposób zrównoważony i skupiony na potrzebach pracowników i biznesu.

Ergonomicznie i ekologicznie

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, w trakcie pandemii pracownicy Shell pracowali zdalnie. Teraz, gdy pandemia chyli się ku końcowi, organizacja stopniowo ewoluuje w kierunku pracy hybrydowej, aby łączyć wygodę pracy z domu z pracą zespołową z biura. Firma od początku pandemii udostępnia dodatkowy sprzęt z biura, prowadząc również program dofinansowywania stanowiska pracy zdalnej.

Zdrowie mentalne pracowników staje się obecnie coraz bardziej dominującym aspektem zagrażającym społeczeństwom i jednostkom w wyniku nakładających się na siebie okresów zmian i kryzysów. Coraz więcej firm, tak jak Shell, stawia sobie za priorytet objęcie tego obszaru szczególną ochroną.

Zatrudnieni, a także ich rodziny, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego – Employee Assistance Program. Co więcej, firma organizuje dla pracowników krakowskiego biura Shell Business Operations sesje edukacyjne w ramach programu #ShellWeCare. Tematyka sesji jest różnorodna, od coachingu ergonomicznego, poprzez warsztaty z zarządzania zmianą, aż po ćwiczenia z mindfulness i jogę – mówi Agnieszka Pocztowska, dyrektorka Shell Business Operations w Krakowie.

Dla Shell ważnym aspektem jest promowanie wśród pracowników zachowań ekologicznych oraz tych związanych z transformacją energetyczną.

Obie te aktywności, oprócz bycia wielką ambicją organizacji, silnie spajają społeczność pracowników, która od wielu lat aktywnie angażuje się w program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W trakcie zdalnej pracy pracownicy Shell Business Operations posadzili w swoich domach i ogrodach ponad 2500 drzew i ponad 6 tys. roślin – dodaje Agnieszka Pocztowska.

Pracownicy dostali też plecaki na laptopa wykonane z materiałów pochodzących z recyclingu butelek PET, a osoby przyjeżdżające do biura mogą korzystać z ładowarek elektrycznych. Do 2025 r. krakowski oddział firmy ma ambicję generować zero odpadów netto, a także zmniejszyć zużycie wody i energii o 20 proc.

Wsparcie rodzin i rodziców

Dużą część społeczności pracowników Shell w Polsce stanowią aktywni zawodowo rodzice, którzy mogą dostosować swoje grafiki i podzielić się opieką nad dziećmi, ustalając indywidualnie godziny pracy. Shell włącza się również w akcje takie jak Dwie Godziny dla Rodziny, w ramach której pracownicy mogą wcześniej skończyć pracę i spędzić więcej czasu z rodziną.

Materiał powstał we współpracy z Shell Polska