Materiał powstał we współpracy z Polpharma Biologics

Prowadzi działalność na niespotykaną wcześniej w polskim sektorze biotechnologicznym skalę. Konsekwentnie inwestuje nie tylko w laboratoria i linie produkcyjne, ale też w know-how, organizując wysokowyspecjalizowane miejsca pracy oraz rozwijając współpracę nauki z biznesem. Polpharma Biologics jest pierwszą polską firmą biotechnologiczną, która opracowuje leki biopodobne na każdym etapie rozwoju cząsteczki: od linii komórkowej po produkcję w globalnej skali.

Biotechnologia – strategiczny sektor rozwoju gospodarki

Sektor biotechnologii medycznej stał się strategicznym ogniwem rozwoju współczesnej gospodarki, a biologiczne leki jego nieodwracalnym kierunkiem. Pominięcie tego faktu to pozostanie w „analogowym - chemicznym” przedsionku współczesnej farmacji. Dynamika rozwoju biotechnologii oraz światowa konkurencja naukowo-techniczna wymaga od inwestorów ogromnego zaangażowania finansowego nie tylko w najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą i najwyższej klasy specjalistów, ale także, a może przede wszystkim, w tworzenie własnej wartości naukowo-technologicznej, optymalizującej produkcję oraz zwiększającej bezpieczeństwo i efektywność procesu. W innowacyjnym biegu trzeba biec i szybko i inteligentnie.

Polpharma Biologics – soczewka polskiej biotechnologii

Niespotykany do tej pory w Polsce zakres oraz skala działania firmy sprawiają, że w Polpharma Biologics, jak w soczewce, widać całe spektrum wyzwań, jakie stoją przed firmami biotechnologicznymi. Polpharma Biologics, tworząc polski sektor biotechnologiczny niemal od podstaw, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami dotyczącymi opracowywania i produkcji leków biopodobnych, zagadnień związanych z badaniami klinicznymi oraz wyzwaniami związanymi z uzyskaniem certyfikatów dopuszczenia do obrotu na rynkach światowych, w tym tych najbardziej restrykcyjnych i wymagających wydawanych przez amerykańską FDA (Food&Drug Administration) i europejską EMA (European Medicines Agency). Polpharma Biologics jest w przededniu certyfikacji dwóch pierwszych leków biologicznych dotyczących obszarów terapeutycznych adresujących niezwykle ważne i nadal niezaspokojone potrzeby medyczne.

Transfer wiedzy warunkiem rozwoju polskiej biotechnologii

Jednym z największych wyzwań rozwoju polskiej biotechnologii jest dostęp do specjalistów, którzy obok wiedzy teoretycznej będą posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej i będą znali procesy związane z komercjalizacją produktów biotechnologicznych. Aby wypełnić tę lukę kompetencyjną, Polpharma Biologics prowadzi programy szkoleniowe i tworzy z największymi polskimi uczelniami wyższymi programy kształcenia dostosowane do realnych potrzeb rynku leków biologicznych. Zorganizowała największy, w polskim sektorze biotechnologicznym, program praktycznej edukacji – BIOAkademia Polpharma Biologics, który ma na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji obecnych i przyszłych pracowników firmy. W tym roku firma weszła w partnerstwo z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, wspierając organizację inkubatora biotechnologicznego dla start-upów. Specjaliści Polpharma Biologics będą dzielić się wiedzą o procesach biotechnologicznych i doświadczeniem, jak transferować produkt ze skali laboratoryjnej do skali produkcyjnej.

Rozwój biotechnologii w globalnym świecie

Biotechnologia jest globalna. Naukowcy Polpharma Biologics nie patrzą na środowisko międzynarodowe jak na konkurencję, ale jak na potencjał partnerskiej współpracy z najbardziej wymagającymi firmami farmaceutycznymi. Najwyższa jakość pracy specjalistów Polpharma Biologics została zauważona przez najbardziej wymagające, globalne koncerny farmaceutyczne takie jak Sandoz, Teva i Coherus.

Filarem są ludzie

W Polpharma Biologics pracują specjaliści najwyższej klasy z doświadczeniem w globalnych firmach. Co ważne, część z nich wróciła do kraju, bo znalazła przestrzeń dla siebie do rozwoju zawodowego. Potrzeby szybko rosnącej firmy są jednak coraz większe. Polpharma Biologics tworzy miejsca pracy dla ludzi z pasją, ambitnych, zaangażowanych i gotowych do działania, oferując w zamian międzynarodowe środowisko ekspertów, ogrom wiedzy i możliwość wymiany doświadczeń. Polpharma Biologics to wyjątkowy i dynamiczny zespół o ogromnym potencjale, który jest siłą napędową i gwarantem sukcesu firmy.

Ultranowoczesne ośrodki rozwoju leków biopodobnych

Kluczowym elementem rozwoju biotechnologii jest dostęp do najbardziej zaawansowanej infrastruktury laboratoryjnej. Polpharma Biologics posiada trzy ultranowoczesne ośrodki rozwoju i produkcji leków biopodobnych. Centrum badawczo- rozwojowe w Gdańsku – jeden z najnowocześniejszych kompleksów biotechnologicznych w Europie, który zajmuje się opracowywaniem procesów oraz produkcją GMP materiałów klinicznych i komercyjnych w średniej skali. Ssacze i mikrobiologiczne laboratoria zapewniają produkcję substancji czynnych i gotowych produktów niezbędnych w procesach badawczo-rozwojowych. W Warszawie-Duchnicach mieści się ośrodek wytwarzania leków biopodobnych, który realizuje produkcję substancji czynnej i leków biopodobnych na masową skalę, jak i w mniejszych ilościach niezbędnych do badań przedklinicznych i klinicznych. W holenderskim Utrechcie natomiast znajduje się centrum skupiające swoją działalność na rozwoju linii komórkowych, produkcji przeciwciał monoklonalnych (mAbs) oraz innych białek (także w procesach w skali laboratoryjnej), jak również na wytwarzaniu nowych leków biologicznych (NBE).

Polpharma Biologics