Biurowce chcą być przyjazne środowisku. Ich właściciele, deweloperzy i zarządcy sięgają więc po najnowsze rozwiązania i technologie. Korzyści są podwójne: z jednej strony redukcja negatywnego wpływu na środowisko, z drugiej zaś optymalizacja zużycia mediów takich jak energia czy woda, która pozwala na ograniczenie kosztów operacyjnych biznesu.

O ekologicznych trendach i innowacjach w branży biurowej opowiadali w drugim odcinku programu innogy ON AIR Radosław Górecki, menedżer odpowiedzialny za komunikację, rzecznik prasowy Ghelamco Poland, oraz Adam Rowicki, menedżer innogy Polska ds. współpracy z branżą nieruchomości komercyjnych. innogy ON AIR to nowy cykl podcastów, zainicjowany przez firmę energetyczną innogy, skoncentrowany na tematach związanych z działalnością biznesu na rzecz środowiska i klimatu.

Z myślą o środowisku już na etapie projektowania budynku

Adam Rowicki przyznaje, że branża nieruchomości zużywa znaczną ilość energii i emituje dużą ilość gazów cieplarnianych do atmosfery. Jednocześnie sektor zdaje sobie sprawę z oddziaływania na środowisko i chce wprowadzać najnowsze rozwiązania, by temu zapobiec. – Widzimy na rynku wzrost świadomości dotyczącej negatywnego wpływu człowieka na środowisko i chęć poprawy tej sytuacji. Ukierunkowanie inwestorów, zarządców nieruchomości na działania proekologiczne jest tego najlepszym przykładem – mówi ekspert. – Globalne firmy, m.in. Ghelamco i inni deweloperzy, wprowadzają rozwiązania polityki zrównoważonego rozwoju. Działają tak zarówno deweloperzy, którzy budują nowe budynki, jak również właściciele istniejących już obiektów – dodaje.

Emisję dwutlenku węgla można ograniczyć już w początkowej fazie inwestycji. W jaki sposób? Unikając materiałów uciążliwych dla środowiska, wybierając takie, które można poddać recyklingowi, zmniejszając ilość odpadów budowlanych. – Branża ogranicza w budynkach ilość potrzebnej energii elektrycznej, wody, instaluje systemy odprowadzenia i ponownego wykorzystania wód deszczowych, czy też zwiększa dopływ światła naturalnego – wymienia Adam Rowicki. Jego zdaniem siłą napędową dla działań proekologicznych są przede wszystkim regulacje środowiskowe. I to one będą w najbliższym czasie kluczowym czynnikiem wpływającym na proces budowlany.

Nie tylko pozytywny wizerunek ale i realne oszczędności 

Jak zweryfikować w praktyce skuteczność podejmowanych działań? Służą temu międzynarodowe certyfikaty, takie jak BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) czy LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) przyznawane po spełnieniu kryteriów związanych z oceną budynków pod kątem ich ekologiczności.

Ghelamco poddaje swoje budynki ocenie metodyką BREEAM. Otrzymanie certyfikatu wiąże się ze spełnieniem przez dewelopera szeregu wymogów – począwszy od doboru lokalizacji, zarządzania projektem inwestycji i procesem budowy, przez wykorzystanie odpowiednich materiałów, ograniczenie poziomu zużycia energii w budynku, po zarządzanie gospodarką wodno-ściekową i odpadami. Pod uwagę brane jest również zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz innowacyjność inwestycji. – Przez dziesięć lat udało nam się zbudować naprawdę dużo budynków. Staraliśmy się, żeby każdy kolejny zużywał mniej energii i miał mniejszy negatywny wpływ na środowisko. To jest cel, który nam przyświeca przy tworzeniu każdego budynku – mówi Radosław Górecki.

Kompleksowe rozwiązania proekologiczne wdrażane przez deweloperów przynoszą wymierną korzyść biznesowi. – Taki zielony budynek, który jest efektywny energetycznie, który dzięki technologii ogranicza zużycie wody, ciepła i energii, zmniejsza koszty operacyjne tak po stronie zarządców, jak i najemców – wskazuje Adam Rowicki. I podkreśla, że za dziesięć lat budynki mają być zeroenergetyczne, czyli samowystarczalne, a do 2050 r. być może będą zasilane już tylko energią odnawialną.

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze miasta i gminy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

 


Całą rozmowę można obejrzeć lub posłuchać m.in. na YouTube, Spotify, Spreaker i iTunes oraz na firmowym blogu innogy.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Materiał Promocyjny