Zapotrzebowanie na działki budowlane nie słabnie, a wzrost cen gruntów w najlepszych lokalizacjach zdaje się nie mieć końca. Od lat obserwowany trend wzmacnia pandemia koronawirusa. Widmo kolejnych lockdownów sprawiło, że ludzie zaczęli rozglądać się za kawałkiem ziemi zapewniającym poczucie normalności w warunkach wzmożonych ograniczeń. 

Z kolei gospodarcza walka z pandemią sprowadziła stopy procentowe do rekordowo niskich poziomów, a miks transferów pomocowych z zaburzeniem łańcuchów dostaw spowodował gwałtowny wzrost cen. Perspektywa wymykającej się spod kontroli inflacji także rozgrzewa popyt na nieruchomości, które traktowane są jako składniki majątku, który dają szansę na utrzymanie wartość pieniądza w czasie. Mając na uwadze powyższe, sprawdzamy, jak dokonać zakupu działki budowlanej z finansowym wsparciem banku.

Jaki kredyt na zakup działki budowlanej?

Cena działki budowlanej o powierzchni 1.000 mkw. zlokalizowanej w Katowicach, Poznaniu czy Warszawie kształtuje się obecnie w przedziale do 500 tys. do ponad 1 mln złotych. To kwota, którą nie dysponuje większość gospodarstw domowych. W takiej sytuacji zakup działki budowlanej możliwy jest z wykorzystaniem kredytu hipotecznego. Zaciągnięcie zobowiązania tego typu wymaga spełnienia szeregu formalności, ale mówimy tu o kredycie z na wysoką kwotę z wieloletnim terminem spłaty. Na takiej przestrzeni czasu sytuacja kredytobiorcy może ulec diametralnej zmianie, dlatego bank musi przeprowadzić szczegółową weryfikację zdolności kredytowej osoby składającej wniosek. 

Zakładając jednak, że zdecydujemy się na zakup działki budowlanej położonej z dala od aglomeracji miejskich i kurortów wypoczynkowych, jej cena może ulec wyraźnemu obniżeniu. W takim scenariuszu na zakup parceli może wystarczyć nawet 100.000 zł. W takiej sytuacji warto przemyśleć skorzystanie z kredytu gotówkowego. Rozwiązanie to, choć droższe od kredytu hipotecznego, oznacza uproszczone procedury, szybką decyzję i swobodę w wydatkowaniu pożyczonych od banku środków. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim maksymalna kwota zobowiązania tego typu wynosi 255 550 zł.

Kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej

Decydując się na sfinansowanie zakupu działki budowlanej kredytem hipotecznym, lub jakimkolwiek innym kredytem, trzeba przygotować się na weryfikację naszej zdolności kredytowej. Mając na uwadze, że kredyt hipoteczny opiewa zazwyczaj na wysoką kwotę, a jego spłata rozłożona jest często na wiele lat, to bank z dużym zaangażowaniem podchodzi do weryfikacji kondycji finansowej wnioskodawcy i jakości nieruchomości, która stanowić będzie główne zabezpieczenie spłaty zobowiązania. W trakcie analizy ilościowej ocenione zostaną osiągane przez nas dochody, comiesięczne koszty i obciążenia wynikające ze spłaty bieżących kredytów i pożyczek.

Z kolei analiza jakościowa skupi się m.in. na naszym wieku, wykształceniu, wykonywanym zawodzie, liczbie osób na utrzymaniu i historii kredytowej w BIK. W przypadku rażących opóźnień w spłacie dotychczasowych zobowiązań trzeba przygotować się na odrzucenie wniosku lub na zaostrzenie warunków finansowania. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego oznacza szereg formalności, konieczność przedstawienia listy dokumentów i ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego. W zamian skorzystać można z finansowania odczuwalnie tańszego od kredytów konsumpcyjnych.

Trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny na zakup działki budowlanej wiąże się również z koniecznością posiadania wkładu własnego. W przypadku domów i mieszkań banki wymagają zazwyczaj udziału własnego kredytobiorcy w wysokości od 10% do 20% wartości nieruchomości. W przypadku działek budowlanych przedział ten może wynosić od 30% do 50% wartości parceli. W niektórych bankach  można uzyskać niższy wkład własny, zaciągając jeden kredyt hipoteczny na zakup działki i domu. Rozwiązanie to wymaga jednak posiadania bardzo dobrej zdolności kredytowej.

Kredyt gotówkowy na zakup działki budowlanej

Kredyt hipoteczny nie jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na zakup działki budowlanej. Ten cel można również zrealizować, zaciągając standardowy kredyt gotówkowy. Daje on co prawda mniejsze możliwości w kwestii maksymalnej kwoty czy okresu finansowania, ale posiada również szereg niezaprzeczalnych zalet. Kredyt gotówkowy zaciągnąć można na zakup działki budowlanej o niższej wartości lub wykorzystać go jako wsparcie, kiedy do zakupu gruntu brakuje nam niewielkiej kwoty. Zgodnie z przepisami wysokość takiego zobowiązania nie może przekroczyć 255.550 zł. Kwota ta dla wielu osób może być jednak wystarczająca.

Ubiegając się o kredyt gotówkowy trzeba pamiętać, że nie unikniemy oceny zdolności kredytowej, jednak jej weryfikacja będzie mniej angażująca niż w przypadku kredytu hipotecznego. Nie oznacza to jednak, że możemy pozwolić sobie na negatywną historię w BIK lub dochody niepozwalające na obsługę dodatkowej raty. Przede wszystkim nie będzie konieczne przedstawienie dokumentów związanych z samą działką budowlaną, bo po pierwsze nie będzie ona pełnić roli zabezpieczenia spłaty kredytu, a po drugie finansowanie tego typu przeznaczyć można na dowolny cel konsumpcyjny niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oznacza to, że nie musimy ani informować banku, na co przeznaczyliśmy pożyczone środki, ani dokumentować dokonanego zakupu.

Uproszczona procedura, szybka wypłata środków, swoboda w wydatkowaniu pieniędzy, a przede wszystkim brak zabezpieczenia hipotecznego przekłada się na większe ryzyko banku, co ma odzwierciedlenie w cenie zobowiązania. Aktualnie  rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) najlepszych kredytów gotówkowych na kwotę 100.000 zł z 96-miesięcznym okresem spłaty mieści się w przedziale od 7% do 8% w skali. Natomiast RRSO najlepszych kredytów hipotecznych o tych samych parametrach oscyluje w granicach 4% w skali roku. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą, koszt wszystkich kredytów opartych o oprocentowanie zmienne, może w najbliższym czasie wzrastać, co nie zmienia faktu, że zobowiązanie z zabezpieczeniem hipotecznym będzie niemal zawsze opcją tańszą. 

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę?

Bez względu na to, na które rozwiązanie się zdecydujemy, to najczęściej wnioskować będziemy o wysoką kwotę kredytu z wieloletnim terminem spłaty. Założenia te sprawiają, że nawet niewielka różnica w oprocentowaniu nominalnym może przekładać się na oszczędności, lub dodatkowe koszty, liczone w tysiącach złotych. W takiej sytuacji warto poświęcić czas na gruntowną weryfikację dostępnych na rynku ofert. Najlepsze kredyty hipoteczne można porównać, korzystając z dostępnych w sieci zestawień i rankingów. To samo dotyczy kredytów gotówkowych. Całościową weryfikację ofert można przeprowadzić szybko i wygodnie odwiedzając serwis Bankier SMART.  

Materiał Promocyjny