Pytanie o przyszłość i ostateczny kształt rynku emerytalnego staje się coraz bardziej zasadne. Zwłaszcza teraz, gdy wszyscy zostali dotknięci skutkami nieoczekiwanej, globalnej epidemii, która zostawia trwałe ślady nie tylko w portfelu, ale także w psychice, wzmagając niepokój o przyszłość. Sytuacje kryzysowe ujawniają bardzo wiele problemów, dotąd mało zauważalnych, ale także niosą ze sobą potencjał. Zaczynamy intensywniej myśleć o pewnych lukach i deficytach, które decydują o naszej przyszłości.

Wkrótce zakończy się działalność OFE, dodatkową szansę otrzymają Indywidualne Konta Emerytalne. Fundusze inwestycyjne w ramach projektu PPK gromadzą coraz większe aktywa, a IKZE jest jedynym produktem inwestycyjnym dającym możliwość ulgi ujętej w PIT. Do tego nadal działają PPE oraz inne programy pozaustawowe, a przed nami implementacja kolejnego konta, tym razem o zasięgu europejskim: OIPE.

Czy przeciętny człowiek, zainteresowany innymi niż tradycyjne rozwiązaniami oszczędnościowymi, orientuje się w zawiłościach oferty emerytalnej? Jak spowodować, by nasz system emerytalny był prosty i przejrzysty, skutecznie zachęcał do uczestnictwa i gromadzenia środków na emeryturę, oraz budował i wzmacniał zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego? O tym będą dyskutować uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami p.t. „OFE, IKE, IKZE, PPE, PPK, OIPE - nadchodzące zmiany na rynku emerytalnym i ich konsekwencje”, która odbędzie się w formie zdalnej już 23 marca. Partnerami wydarzenia są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Grupa ProService Finteco, Kancelaria KSZ Smart Legal oraz CFA Society Poland. Szeroka reprezentacja zaproszonych ekspertów przedstawi spojrzenie na system z punktu widzenia ustawodawcy, instytucji finansowych i klienta.  

Zobacz transmisje live - na pełnym ekranie

Materiał Promocyjny