Nie ma strat na bezciężarowym zbyciu nieruchomości

Sprzedaż przez przyszłego upadłego nieruchomości obciążonej hipotecznie po cenie rynkowej (wyższej niż możliwa do uzyskania przez syndyka, który zbywa aktywa według wartości likwidacyjnej) nie prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

Publikacja: 18.06.2024 04:30

Nie ma strat na bezciężarowym zbyciu nieruchomości

Foto: Adobe Stock

Transakcja zbycia nieruchomości obciążonej hipotecznie, co do zasady, nie krzywdzi samego wierzyciela hipotecznego. Zgodnie bowiem z art. 65 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (jest to istotą hipoteki). Skoro zatem wierzyciel hipoteczny może się zaspokoić z nieruchomości obciążonej, bez względu na to, kto byłby jej właścicielem, to nie jest on pokrzywdzony w rozumieniu art. 527 k.c. poprzez transfer nieruchomości z majątku dłużnika. W praktyce obrotu nabywca będzie jednak raczej zainteresowany nieruchomością wolną od obciążeń rzeczowych. „Uwolnienie” nieruchomości od hipoteki to bardzo często warunek biznesowy dla przeprowadzenia transakcji obrotu nieruchomością.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Podatki
Wykup samochodu z leasingu – skutki w PIT i VAT
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Nieruchomości
Wywłaszczenia pod inwestycje infrastrukturalne. Jakie mamy prawa?