Przedsiębiorco, dowiedz się więcej o biznesie, w tym o GOZ. Spotkanie online z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu

Trwa cykl wideokonferencji dla przedsiębiorców #idearozwojubiznesu współorganizowany przez PARP. Już 15 listopada będzie można dowiedzieć się więcej o gospodarce obiegu zamkniętego.

Publikacja: 13.11.2023 14:00

Przedsiębiorco, dowiedz się więcej o biznesie, w tym o GOZ. Spotkanie online z cyklu Idea Rozwoju Twojego Biznesu

Materiał powstał we współpracy z PARP

W listopadzie br. ruszyła trzecia już odsłona cyklu spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym – „Idea Rozwoju Twojego Biznesu". To przedsięwzięcie dla przedsiębiorców realizowane w formule online organizowane wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Podczas bezpłatnych wideokonferencji, które odybwają się w listopadzie i grudniu br., poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce. Eksperci omawiają nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak: ekspansja zagraniczna, energia odnawialna, czy zrównoważony rozwój.

Co to jest GOZ?

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (ang. Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte cykle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Działania zmierzające w kierunku transformacji gospodarki europejskiej są obecnie priorytetem dla Unii Europejskiej. Komisja Europejska już w 2015 r., publikując komunikat „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym", poinformowała o odchodzeniu od tradycyjnego modelu gospodarki liniowej na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Natomiast w 2019 r. przedstawiła nową strategię na rzecz wzrostu – „Europejski Zielony Ład", czyli zbiór inicjatyw, których nadrzędnym celem jest osiągnięcie neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r., z gospodarką nowoczesną, oszczędną pod względem zasobów i przyjazną środowisku. Green Deal jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Założeniem gospodarki obiegu zamkniętego jest zatrzymywanie w obiegu wartości produktów, materiałów i zasobów tak długo, jak to możliwe. Zrównoważone podejście znajduje zastosowanie na każdym etapie życia produktu, od jego wytwarzania, przez użytkowanie, aż po zagospodarowanie jako odpadu. Elementami GOZ są m.in. działania takie jak: ponowne użycie, recykling czy odzysk. Koncepcja tego modelu jest spójna z dzisiejszymi trendami ekologicznymi, które coraz bardziej interesują zarówno zwykłych konsumentów, jak i przedstawicieli biznesu. W praktyce pozwala na zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i ograniczenie zużycia energii, niezbędnej do nadmiarowej produkcji. Korzyści płynące z wdrażania gospodarki obiegu zamkniętego to m.in. nowe odnawialne źródła energii, zwiększanie efektywności energetycznej, efektywne zbieranie i wykorzystanie odpadów.

Rynek jednak wciąż napotyka trudności we wdrażaniu rozwiązań GOZ. Wśród nich wspomnieć należy przede wszystkim wciąż niską świadomość i wiedzę uczestników rynku na temat klimatu oraz ograniczone zasoby finansowe. Aby skutecznie zniwelować te bariery, które występują przekrojowo i dotyczą różnych aspektów gospodarki i społeczeństwa, niezbędne jest finansowe i pozafinansowe wsparcie dla przedsiębiorców. W takich sytuacjach, ważne jest wsparcie podmiotów ogólnokrajowych i międzynarodowych.

W koordynacji transformacji gospodarczej w kierunku modelu GOZ oraz promowaniu „wspólnego" wdrażania GOZ w Polsce – poprzez angażowanie różnych środowisk na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, a także unijnym i globalnym oraz ich współpracę – wiodącą rolę pełni Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości koordynuje działania zapewniające wsparcie merytoryczne i finansowe, niezbędne do wdrożenia nowych planów w biznesie.

Już 15 listopada spotkanie o GOZ

Już w środę, 15 listopada, zaplanowano wideokonferencję „Gospodarka obiegu zamkniętego w firmach – moda czy konieczność?" . Najpierw widzowie zapoznają się z trzema prezentacjami wprowadzającymi w tematykę GOZ. Przedstawią je: Anna Bączyk ze spółki Dom Development, dr Magdalena Muradin z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Hubert Bukowski z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO.

Następnie odbędzie się panel dyskusyjny, w którym poza ww. ekspertami weźmie też udział Radosław Wierzbicki z Fundacji Unsung Heroes.

Udział w konferencji jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Konferencja transmitowana będzie na stronie.

Materiał powstał we współpracy z PARP

W listopadzie br. ruszyła trzecia już odsłona cyklu spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym – „Idea Rozwoju Twojego Biznesu". To przedsięwzięcie dla przedsiębiorców realizowane w formule online organizowane wspólnie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Podczas bezpłatnych wideokonferencji, które odybwają się w listopadzie i grudniu br., poruszane są najbardziej aktualne tematy związane z prowadzeniem biznesu w Polsce. Eksperci omawiają nowe rozwiązania i regulacje prawne, a także zagadnienia takie jak: ekspansja zagraniczna, energia odnawialna, czy zrównoważony rozwój.

Pozostało 85% artykułu
Biznes
Róża Thun: Trzeba podnieść kulturę płatności. To pomoże mniejszym firmom
Materiał partnera
Na Progu Rewolucji Cyfrowej: Rozmowa z Prezesem IAB Polska i Przewodniczącym Jury przed Galą IAB MIXX Awards 2023
Materiał partnera
Atrakcyjna propozycja dla przyszłych specjalistów IT
Biznes
Strajk pracowników w Gucci. Powód: przeprowadzka
Biznes
Świąteczna hossa wyjazdowa. Górale mówią: jest super
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości