Cyfrowe pułapki w raportowaniu ESG: co przedsiębiorstwa powinny wiedzieć?

Skutecznie zarządzanie danymi ESG pozwala przedsiębiorstwom na wykorzystanie informacji do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju.

Publikacja: 23.10.2023 03:00

Materiał partnera: EY

Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) jest aktualnie nieodłącznym elementem strategii przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które mają za cel zrównoważyć rozwój oraz chcą podejmować odpowiedzialne decyzje inwestycyjne.

Instytucje finansowe na całym świecie dobrze rozumieją, jak kluczowe znaczenie ma wysoka jakość danych ESG, które obejmują czynniki związane ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością oraz ładem korporacyjnym. Niemniej jednak brak standaryzacji danych oraz niejednoznaczne definicje ESG stawiają przed nimi szereg wyzwań. Wśród głównych problemów można wymienić konieczność utrzymania spójności, wiarygodności i aktualności danych ESG, a także trudności w ich porównywaniu ze względu na różne metody prezentacji. Podkreślić należy, iż dostęp do rzetelnych danych ESG jest kluczowy dla wsparcia przedsiębiorstw w realizacji ich celów związanych ze zrównoważonym biznesem. Firmy są obecnie oceniane nie tylko na podstawie wyników finansowych, lecz także na podstawie wskaźników ESG, co wymaga ich dokładnego raportowania do interesariuszy.

Wsparcie w gromadzeniu danych

Istotnym aspektem związanym z kompleksowością i rozmieszczeniem danych w raportowaniu ESG jest różnorodność danych, które pochodzą zarówno ze źródeł zewnętrznych (m.in. sprawozdania finansowe, raporty niefinansowe kontrahentów) jak i wewnętrznych organizacji (m.in. rozproszone systemy źródłowe). Konsolidowanie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby raportowania ESG często stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstwa.

Wśród rozwiązań technologicznych wspierających proces można wymienić m.in. wykorzystanie narzędzi ETL (pobieranie danych z różnych źródeł, przekształcanie ich do spójnego formatu i ładowanie ich do centralnej bazy danych), analizę danych, mapowanie danych (systemy źródłowe vs docelowe rozwiązanie, np. Centralne Repozytorium Danych ESG), śledzenie przepływów danych czy wykorzystanie systemów do zarządzania danymi (DMS – Data Management Systems), co pozwala na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie danych w sposób zorganizowany i spójny.

Monitorowanie i raportowanie

Rynek technologiczny, ze względu na swoją naturę opartą na tworzeniu nowych rozwiązań związanych z lepszym przetwarzaniem danych, bardzo szybko dostosowuje się do potrzeb gospodarki. Zgodnie z tą regułą pojawiło się już klika narzędzi do raportowania ESG, które adresują wymagania Unii Europejskiej i robią to na poziomie akceptowalnym z perspektywy prawnej. Głównym problemem przestaje być aktualnie głód technologiczny powodowany w przeszłości brakiem rozwiązań – problemem staje się zdolność przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania niefinansowego.

W przypadku „gotowych platform” firma oprócz kosztów licencji ponosi również koszty wewnętrzne, podejmując się samoorganizacji zespołu do spraw zielonej transformacji. Pomocne w zaadresowaniu wyzwań może okazać się zatem skorzystanie z kompleksowego wsparcia w zakresie konfiguracji narzędzia z istniejącą architekturą, doradztwa biznesowego czy przeprowadzenia szkoleń i warsztatów dla pracowników.

Rola kluczowych interesariuszy

W raportowaniu ESG równie istotnym aspektem jest rozumienie i zaangażowanie na wszystkich poziomach organizacji – zarządu, pracowników, inwestorów. Oczekiwania grup mogą być bowiem różne, inwestorzy oczekują bardziej precyzyjnych i wiarygodnych danych ESG pochodzących z raportów, pracownicy zaś dostępu do narzędzi, by móc odpowiednio zarządzać danymi.

Podkreślić należy, że wykorzystanie danych ESG jest na tyle skomplikowane, iż będzie stanowić trwałe wyzwanie, które będzie ewoluować wraz z nowymi regulacjami oraz postępem technologicznym.

Szansa czy wyzwanie?

Podejście do kompleksowego zbierania danych stanowi zarówno wyzwanie, jak i szanse. Skutecznie zarządzanie danymi ESG pozwala bowiem przedsiębiorstwom na wykorzystanie informacji do podejmowania trafnych decyzji biznesowych i kształtowania strategii zrównoważonego rozwoju. Często konieczna jest modernizacja technologiczna, która pozytywnie może wpłynąć na inne obszary działalności, niekoniecznie związane z ESG.

Raportowanie ESG z wykorzystaniem odpowiednich technologii ma istotne znaczenie dla organizacji – umożliwia monitorowanie postępów, reagowanie na zmiany i dostosowanie do regulacji. W erze rosnącego znaczenia zrównoważonego rozwoju raportowanie ESG staje się nieodzownym narzędziem zarządzania i budowy wartości firmy.

Marcin Pisarski, Partner, EY Technology Consulting Agnieszka Grzeszczyk, Menedżer, EY  Technology Consulting Marzena Dyga,  Senior, EY Technology Consulting

- Jakub Kozikowski,  Analityk, EY Technology Consulting

Materiał partnera: EY

Materiał partnera: EY

Raportowanie ESG (Environmental, Social, Governance) jest aktualnie nieodłącznym elementem strategii przedsiębiorstw i instytucji finansowych, które mają za cel zrównoważyć rozwój oraz chcą podejmować odpowiedzialne decyzje inwestycyjne.

Pozostało 95% artykułu
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Biznes
Białoruskie firmy przenoszą się z Litwy do Polski. Wiadomo dlaczego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą