Materiał powstał we współpracy z Orange Polska

Na gliwickiej Politechnice Śląskiej działa Centrum Testowania Technologii Przemysłu 4.0. Teraz ruszyła na uczelni wewnętrzna sieć kampusowa 5G, wpisując rozwój placówki w światowy trend. W dobie walki o efektywność i bezpieczeństwo danych to coraz powszechniej stosowane rozwiązanie. Szczególnie popularny, według firm analitycznych, ma być jeden z rodzajów sieci kampusowych – sieci prywatne, zamknięte dla osób i podmiotów z zewnątrz sieci łączności mobilnej, zbudowane na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa czy organizacji innego typu. Wydatki na nie mają powiększać się co roku w tempie 47,5 proc., osiągając w 2030 r. wysokość 36 mld dol. (szacunki Research & Markets).

Za sprawą współpracy Politechniki oraz dwóch firm: operatora telekomunikacyjnego Orange Polska i specjalizującej się w automatyzacji procesów produkcyjnych APA Group technologiczny salon pokazowy uczelni zyskał nowe możliwości.

Warto tu dodać, że sieć 5G od Orange Polska działa z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz, które operatorowi przyznał Urząd Komunikacji Elektronicznej do testów.

– Dzięki nowo uruchomionej sieci 5G mamy teraz możliwość nie tylko badać, ale również kształtować trudne i złożone procesy w rzeczywistej strukturze produkcyjnej. Studenci oraz naukowcy mogą teraz zdobywać praktyczne doświadczenie w technologiach, które są przyszłością zarówno nauki, jak i przemysłu. To pozwala na kształcenie nowoczesnych kadr, doskonale wytrenowanych w używaniu technologii przyszłości – mówi dr hab. inż. prof. PŚ Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.

Z kolei z punktu widzenia Orange Polska – jak wyjaśnia Bożena Leśniewska, wiceprezeska ds. rynku biznesowego telekomu – wykorzystywanie najnowszych technologii takich jak 5G to jeden z ważnych elementów strategii. – Wiemy, że podobne wdrożenia dobrze pokazują potencjał rozwiązań nowej generacji, dlatego konsekwentnie budujemy sieci kampusowe. Czerpiemy przy tym zarówno z naszych doświadczeń w Polsce, gdzie takie sieci uruchomiliśmy już w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, w fabryce Miele w Ksawerowie i w fabryce Nokii w Bydgoszczy, jak i z doświadczeń Grupy Orange w innych krajach europejskich – mówi Bożena Leśniewska.

Do korzyści, które niesie ze sobą 5G, partnerzy współpracujący przy śląskiej sieci zaliczają oszczędność pieniędzy i czasu, ponieważ można wyeliminować infrastrukturę kablową. – Sieć 5G otwiera nowe horyzonty dla badań i innowacji. Ta zaawansowana forma komunikacji umożliwia bardzo szybki transfer danych, stanowiąc medium transmisyjne, mogące rozwiązać problemy, które dotychczas były trudne do pokonania w tradycyjnych systemach – tłumaczą przedstawiciele Politechniki Śląskiej.

Domyślnie centrum testowe oferuje platformę do produkcji komponentów metalowych, umożliwiając w czasie rzeczywistym monitorowanie i analizę big data na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jak zapewniają nasi rozmówcy, to jednak tylko początek.

Uważają, że dzięki elastyczności sieci 5G studenci, kadra akademicka czy przedstawiciele podmiotów przemysłowych mogą przyjść z własnym produktem lub koncepcją z dowolnego sektora rynku i przetestować go. Co mogą sprawdzić? Padają takie kryteria jak efektywność technologiczna, biznesowa i energetyczna oraz emisja CO2.

5G to także możliwość zbierania informacji w czasie rzeczywistym z urządzeń internetu rzeczy: czujników, mierników. Jednak Politechnika Śląska poza nimi wymienia także szereg innych zastosowań. Prototypy maszyn produkcyjnych, stacji paletyzujących, obrabiarek czy urządzeń do personalizacji produktu sposobem mechanicznym czy laserem – to przykłady nowatorskich elementów w procesie produkcyjnym, które można przetestować z wykorzystaniem sieci 5G.

Według naszych rozmówców, oprócz realizacji doktoratów, badań i grantów naukowych, sieć 5G staje się nieocenionym narzędziem dla międzynarodowej współpracy naukowej. Dzięki możliwościom przesyłania dużych ilości danych w praktycznie dowolne miejsce na świecie badacze mogą prowadzić wspólne projekty z naukowcami z różnych kontynentów w czasie rzeczywistym.

Społeczność akademicka ma możliwość prowadzenia badań w niemal każdej dziedzinie technologicznej. Obok łazików marsjańskich lub bolidów elektrycznych można tutaj również przeprowadzać badania np. nad: robotami asystującymi i transportowymi, cobotami, inteligentnymi systemami zarządzania energią w budynkach. A 5G sprawia, że urządzenia te można zdalnie kalibrować i monitorować.

A co dzieje się z wcześniejszymi projektami prywatnych sieci 5G realizowanych przez Orange Polska? – W fabryce Nokii w Bydgoszczy 5G umożliwia korzystanie z cyfrowej dokumentacji na stanowisku pracy, szybki i łatwy dostęp do danych i poprawę procesów potrzebnych do sprawnego działania zakładu. Ciekawe wydają się dwa przykłady: uruchomienie nowej linii produkcyjnej podłączonej do prywatnej sieci 5G pozwoliło na rezygnację z okablowania i urządzeń sieciowych. A doświadczenia uzyskane podczas zbierania danych poprzez 5G dowiodły, że wcześniejszy proces produkcji nie był tak efektywny, jak mógł być. Analiza pozwoliła skrócić czas i zwiększyć wydajność – mówi Małgorzata Ciechomska, dyrektorka Smart City w Orange Polska.

– W fabryce Miele w Ksawerowie na sieci 5G prowadzona jest kontrola procesu produkcyjnego z wykorzystaniem analityki wideo i sztucznej inteligencji. Ponadto w coraz większym stopniu zakład ten wykorzystuje VR, zwłaszcza w szkoleniach pracowników – opowiada ekspertka Orange.

Materiał powstał we współpracy z Orange Polska