Zapłata całej ceny komornikowi najpóźniej dzień po licytacji

Osoba która „wygra” licytację nie ma możliwości ubiegania się o odroczenie terminu zapłaty ceny nabycia wylicytowanej rzeczy. Tego terminu nie może przedłużyć ani komornik ani sąd.

Publikacja: 22.09.2023 02:00

Zapłata całej ceny komornikowi najpóźniej dzień po licytacji

Foto: Adobe Stock

- Nasza spółka za kilka dni planuje wziąć udział w licytacji – zamierza kupić od komornika pojazd użytkowy o wartości 100 tys. zł. Spółka chce sfinansować zakup środkami z pożyczki, ale procedury się przedłużają i istnieje ryzyko, że nie wpłacimy całej ceny, którą wylicytujemy. Czy możemy wnioskować – przed albo w czasie licytacji – o wyznaczenie terminu np. 14-dniowego na zapłatę ceny?

Skoro w pytaniu mowa o zakupie w ramach postępowania egzekucyjnego warto przypomnieć o procedurach związanych z egzekucją. Z art. 844 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) wynika, że egzekucja z ruchomości należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do przeprowadzenia egzekucji właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Z kolei, w art. 845 § 1 k.p.c. postanowiono, że do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie. Natomiast sama sprzedaż egzekucyjna następuje, co do zasady, w trybie licytacji publicznej. O takiej właśnie formie sprzedaży jest mowa w pytaniu. Jak bowiem podano w art. 867 § 1 k.p.c., zajęte ruchomości, niesprzedane (z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 8661), komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej. Natomiast obwieszczenie o licytacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości. Obwieszczenie o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości.

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 219zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo dla Ciebie
Koniec abonamentu RTV. Ma go zastąpić opłata w wysokości 8-9 zł miesięcznie
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Prawo pracy
Urlop na żądanie nie przechodzi na nowy rok
Nieruchomości
Zakaz pieców gazowych, obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli podano daty
Zdrowie
Ostrzeżenie przed popularnymi lekami na katar. "Nie stosować"
Prawo karne
Prezydent Andrzej Duda ułaskawił prawicowego publicystę
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli