Na firmy czeka potężne wsparcie

Przedsiębiorstwa, które chcą zainwestować w ekologię, mogą otrzymać dotację wynoszącą od 30 do 80 proc. kapitału kredytu. Ale trzeba się pospieszyć, bo wnioski można składać tylko do 17 sierpnia – mówi Rafał Urbanowicz, dyrektor departamentu produktów i programów publicznych w BOŚ.

Publikacja: 01.08.2023 09:00

Na firmy czeka potężne wsparcie

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska promuje działania proekologicznie w wielu obszarach, szeroko wspieracie także przedsiębiorców.

Nasza misja stanowi, że obok tego, że jesteśmy bankiem komercyjnym notowanym na giełdzie, bardzo mocno akcentujemy oferowane klientom wsparcie w szeroko pojętych projektach ekologicznych. Inwestycje firm w tym obszarze zmierzają, po pierwsze, do zmniejszenia zużycia energii. A więc by całe przedsiębiorstwo – budynki, proces technologiczny – było mniej energochłonne. A po drugie, do wykorzystywania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (OZE). My także bardzo mocno rozwijamy ten obszar. Mamy w ofercie rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców, którzy chcą produkować energię z OZE na własne potrzeby, jak i dla tych, którzy rozwijają takie projekty komercyjnie w celu realizacji zysków, np. inwestując w farmy fotowoltaiczne.

Na jakich tego typu narzędziach teraz się koncentrujecie?

Obecnie jednym z istotnych elementów naszej oferty jest kredyt ekologiczny z dopłatą. Jest to program pomocowy zarówno ważny, jak i pilny z punktu widzenia firm. Rozwijane przez nas rozwiązania obejmują nie tylko wspomnianą klasyczną ofertę bankową, czyli to, że oferujemy kredyty i w ten sposób staramy się wspierać tego typu przedsięwzięcia. Nawiązujemy też współpracę z różnymi instytucjami, które są w stanie zapewnić wsparcie albo na poziomie finansowania, albo na poziomie gwarancji tego finansowania po to, aby było ono dla naszego klienta tańsze i bardziej dostępne.

Efektem dla klienta jest wsparcie w postaci bezzwrotnej dopłaty do odsetek lub kapitału, co oznacza niższe koszty i lepszą sytuację płynnościową przedsiębiorstwa. W przypadku instrumentów gwarancyjnych klient uzyskuje mniejsze obciążenie swojego biznesu wymaganymi zabezpieczeniami kredytu i ogólnie lepszą dostępność finansowania.

Jakiej wielkości firmy mogą ubiegać się o udział w programie?

Jeśli chodzi o kredyt ekologiczny, to zaletą tego programu jest szerokie spektrum podmiotów, które mogą w nim uczestniczyć – od mikrofirm, mogą to być nawet jednoosobowe działalności gospodarcze, do przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji zatrudniających aż do 3 tys. osób. Kolejną ważną cechą tego programu jest bardzo szeroki zakres rodzajów przedsięwzięć inwestycyjnych, które w jego ramach można sfinansować.

Jakie to są inwestycje?

Po pierwsze, mogą to być przedsięwzięcia związane z bierną oszczędnością energii, takie jak termomodernizacja i adaptacja budynków w celu poprawy ich efektywności energetycznej. Po drugie, inwestycje w szeroko pojęty proces technologiczny, mające na celu poprawę jego efektywności energetycznej, np. zmiany dotyczące linii produkcyjnych czy też zmiany rodzajów oświetlenia. Trzeci obszar, w którym można otrzymać wsparcie, to zastępowanie emisyjnych źródeł energii źródłami ekologicznymi. Może to więc być np. zakup i uruchomienie własnego OZE wraz z wydatkami na usługi doradcze związane z taką inwestycją.

Tak więc rzeczywiście zakres inwestycji, które firma może sfinansować, korzystając z tego programu, jest bardzo szeroki zarówno w kontekście segmentu klientów, którzy mogą z niego skorzystać, jak i zakresu działań, jakie firma może w jego ramach podjąć.

Z jakich instrumentów mogą skorzystać przedsiębiorcy w ramach tego wsparcia?

Jak wspomniałem, pierwsza bardzo ważna cecha tego programu to bezzwrotna pomoc w postaci dopłaty do części kapitału. To jest bardzo silne wsparcie z punktu widzenia klienta. Firma w zależności od wielkości, rodzaju przedsięwzięcia oraz od miejsca realizacji inwestycji (województwa) dostaje w odpowiedniej wysokości tzw. premię ekologiczną, która jest przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu. Przedział wsparcia wynosi między 30 a 80 proc. kapitału kredytu. Jest to więc pomoc bardzo wymierna, odczuwalna z perspektywy firmy wdrażającej taki projekt w swoim biznesie.

Organizatorem tego wsparcia jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Natomiast my, jako BOŚ Bank, współpracując z BGK, oferujemy naszym klientom, po pierwsze, finansowanie – składając wniosek o dofinansowanie do BGK należy przedłożyć promesę udzielenia kredytu lub warunkową umowę kredytu bankowego, oferujemy oba te rozwiązania. Jednocześnie świadczymy pomoc w przygotowaniu takiej inwestycji również na poziomie rozwiązań technologicznych dzięki istotnej roli naszych specjalistów (ekologów), wspierających naszych klientów w przygotowywaniu tego typu przedsięwzięć.

Na początku powiedział pan, że to sprawa pilna. To do kiedy zainteresowane firmy mogą składać wnioski do BGK i do kiedy mogą się do was zwracać w tej sprawie?

Rzeczywiście sprawa jest pilna, bo firmy mogą składać do BGK wnioski o dofinansowanie do 17 sierpnia. A odpowiednio wcześniej muszą rozpocząć rozmowy i projekt z bankiem, aby do tego czasu bank mógł ocenić zdolność kredytową przedsiębiorcy do realizacji inwestycji ekologicznej i zawrzeć z nim warunkową umowę kredytu lub udzielić promesę udzielenia kredytu. Zapraszam więc do współpracy, posiadamy w tym zakresie duże kompetencje i potrafimy efektywnie wesprzeć naszych klientów w sfinansowaniu i realizacji tego typu przedsięwzięć.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska promuje działania proekologicznie w wielu obszarach, szeroko wspieracie także przedsiębiorców.

Pozostało 97% artykułu
Materiał Partnera
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Biznes
CVC inwestuje w Comarch. Co to oznacza dla giełdy i branży IT?
Biznes
Senator z Ohio łączy Donalda Trumpa z Doliną Krzemową
Materiał partnera
Chcemy poprawiać dobrostan pracowników
Materiał Partnera
NIS2 a praktyczna poprawa bezpieczeństwa ICT/OT