Materiał Płatny 

Obserwowane zmiany klimatu i rosnąca świadomość konieczności ochrony zasobów planety powodują, że coraz więcej osób oraz podmiotów aktywnie działa na rzecz domykania obiegu. Jednym z globalnych megatrendów wśród świadomych organizacji jest dążenie do minimalizacji odpadów, a docelowo do całkowitego domknięcia obiegu wykorzystywanych zasobów.

Trend zero waste to obecnie jeden z najważniejszych kierunków działań organizacji. Spektrum możliwych działań obejmujących gospodarkę obiegu zamkniętego (GOZ) jest bardzo szerokie – zarówno po stronie firm, jak też konsumentów, którzy tak naprawdę są kluczowym ogniwem w tym procesie.

Jak to zrobić

Realizacja idei zero waste zaczyna się już na etapie projektowania pod kątem recyklingu. Chodzi o same produkty, o to, w jaki sposób i z jakich materiałów są wykonane, z czego zrobione jest opakowanie, czy jest łatwe do utylizacji, ale także, czy konsumenci będą mieli jasność, do jakiego pojemnika je wrzucić.

To właśnie zachowania konsumentów są bardzo ważne dla domykania obiegu zasobów. Chodzi po pierwsze, i najważniejsze, o to, by jak najwięcej wykorzystanych zasobów wracało do obiegu – a więc mówiąc obrazowo, by odpady wrzucać do odpowiednich pojemników, a nie zostawiać w parku, lesie czy też wrzucać do rzeki, jeziora czy morza. Ten aspekt ma oczywiście także bardzo mocny wymiar środowiskowy. A po drugie, by wyrzucane odpady segregować – co upraszcza i przyspiesza proces ich recyklingu.

Zatem realizacja założeń trendu zero waste jest nierozerwalnie związana ze zmianą postaw społecznych, dotyczących zarówno wzorców produkcji, jak i konsumpcji, w kierunku GOZ. Podejście zero waste jest obszarem, w którym ważna jest zarówna kwestia edukacji i indywidualnego podejścia konsumentów, jak też współpraca różnych podmiotów, przedsiębiorstw, instytucji – w tym samorządów, które z jednej strony mogą najskuteczniej promować takie postawy wśród mieszkańców (w myśl zasady 5R: refuse – odmawiaj, mów „nie” gromadzeniu niepotrzebnych rzeczy, nawet jeśli możesz je otrzymać za darmo; reduce – redukuj, reuse – użyj ponownie, recycle – przetwórz, rot – kompostuj), a z drugiej dostarczać narzędzia i budować świadomość wśród inwestorów z różnych branż – od projektowania i budowy obiektów użyteczności publicznej, po sektor biurowy.

Zresztą w tych obszarach świadomość organizacji rośnie. Coraz więcej deweloperów i operatorów budynków chwali się, że posiadają one specjalistyczne certyfikaty potwierdzające spełnianie rygorystycznych norm dotyczących efektywności energetycznej.

Działać całościowo

Ważnym obszarem, o którym nie pamięta się zbyt często, a który ze względu na swoją specyfikę ma znaczący wpływ na środowisko, są obiekty użyteczności publicznej, w których odbywają się imprezy sportowe i kulturalne, takie jak np. koncerty czy też różne inne wydarzenia, jak targi, konferencje lub kongresy. Takie miejsca gromadzą sporo ludzi, co sprawia, że ich skumulowany efekt oddziaływania na środowisko również jest znaczący.

Kiedy myślimy o obiektach użyteczności publicznej, to oczywiście jak w każdym przedsięwzięciu, także w kwestii dbałości o klimat czy środowisko, największą skalę i zasięg działania daje przemyślane współdziałanie. Najnowszym przykładem połączenia sił w tym zakresie między organizacją i samorządem jest partnerstwo między PreZero, międzynarodową firmą zajmującą się gospodarką odpadami i usługami w zakresie ochrony środowiska, w której strategii niezwykle istotne miejsce zajmuje zrównoważony rozwój, a Areną Gliwice. Jego efektem jest nowa nazwa najmłodszej w Polsce, mogącej pomieścić kilkanaście tysięcy widzów, gliwickiej hali widowiskowo-sportowej, Areny Gliwice, która teraz brzmi: PreZero Arena Gliwice.

Jak podkreślają przedstawiciele PreZero, to jednak znacznie więcej niż samo prawo do nazwy. To początek wspólnej pracy nad budową ekologicznego wymiaru funkcjonowania tak dużego obiektu w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój. To wyzwanie podejmowane jest w Polsce po raz pierwszy. Cel obu partnerów jest jasny: arena w maksymalnym stopniu ekologiczna. Ma w tym pomóc doświadczenie PreZero.

Warto przypomnieć, że PreZero Arena Gliwice była pierwszym obiektem w Polsce, który zrezygnował z plastiku jednorazowego użytku w strefie gastronomicznej, wprowadził kubki wielorazowego użytku i nawiązał współpracę z aplikacją Too Good To Go, pozwalającą ograniczyć marnowanie jedzenia. W obiekcie wykorzystywana jest energia ze źródeł odnawialnych, a odpowiednie zarządzanie pozwoliło Arenie tylko w ub.r. obniżyć zużycie energii aż o 30 proc.

Ambitne plany

Przed partnerami teraz czas intensywnej pracy, obejmującej m.in. działania mające na celu zmniejszenie wpływu na środowisko wydarzeń odbywających się w obiekcie. Wspólnie wprowadzane będą realne zmiany, tak aby PreZero Arena Gliwice stała się najbardziej ekologicznym tego typu obiektem w Polsce. Wśród nich są m.in. wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów, zmniejszenie ilości materiałów drukowanych i papieru, kompleksowe wykorzystanie materiałów z recyklingu, eliminacja jednorazowego plastiku. Planowane są także rozwiązania ograniczające zużycie energii w budynku, montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, a także ograniczenie zużycia wody i ekoedukacja – poprzez promocję ekozachowań wśród gości.

Zespół gliwickiego obiektu od pięciu lat konsekwentnie i skutecznie buduje jego markę. W obiekcie zostało zorganizowanych już prawie tysiąc wydarzeń, a łączna liczba gości, która w nich uczestniczyła, przekracza 1,2 mln osób! W PreZero Arenie Gliwice organizowane były m.in. dwa siatkarskie mundiale (kobiet i mężczyzn), gościły i gościć będą reprezentacje m.in. koszykarzy i piłkarzy ręcznych, gale sportów walki, koncerty muzyki rockowej i filmowej czy widowiska tej rangi co finał konkursu Eurowizja Junior czy gala wręczenia Fryderyków. W obiekcie prężnie rozwija się także segment konferencji i spotkań biznesowych.

Warto dodać, że PreZero posiada już szereg podobnych partnerstw, których celem jest promowanie działań ekologicznych. Jest na przykład partnerem stadionu klubu piłkarskiego TSG Hoffenheim w Niemczech. W kwietniu obiekt został pierwszym certyfikowanym pod kątem zero waste stadionem w Bundeslidze. Obiekt m.in. w miejsce jednorazowych kubków na napoje używa kubków zwrotnych wielorazowego użytku. Można je myć ponad 400 razy. Skalę zmiany pokazują liczby: podczas meczu przy pełnym stadionie wykorzystuje się ok. 22 tys. kubków o poj. 0,5 l, do czego należy jeszcze doliczyć liczbę dodatkowych kubków na kawę i grzane wino. Teraz nie są one już wyrzucane, a są zawracane do ponownego wykorzystania.

PreZero znalazło także sposób na zagospodarowanie odpadów powstałych przy koszeniu murawy stadionu. Miesięcznie jest ich aż ok. 2 tony. Część skoszonych źdźbeł jest suszona i przetwarzana na papier, z którego wytwarza się zrównoważone karty z autografami graczy TSG Hoffenheim, część podlega kompostowaniu. Pozyskany z murawy surowiec jest również wykorzystywany do produkcji stylowych etui na komórki, które są dostępne w klubowym sklepie. Na podstawie doświadczenia już istniejącego i certyfikowanego obiektu PreZero realizuje strategię zero waste również w Polsce i rozwija nowy trend ekoaren.

Opinie partnerów:

Kamil Majerczak

Kamil Majerczak

Kamil Majerczak, CEO PreZero Polska:

PreZero Arena Gliwice to jeden z najnowocześniejszych i największych obiektów w Polsce, więc jeśli prowadzić edukację i promować naszą wizję, to właśnie tu i na tak dużą skalę.

W naszych działaniach szukamy takich partnerów, którzy realizują te same cele i podążają w tym samym kierunku co my, dlatego nasza współpraca to nie tylko działania wizerunkowe, ale przede wszystkim poprawa świadomości dotyczącej segregacji odpadów, recyklingu, ochrony zasobów oraz podejmowanie proekologicznych inicjatyw. W PreZero czujemy się odpowiedzialni za budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, która ma dziś tak kluczowe znaczenie. To świadomość globalna ma pomóc zminimalizować skutki działalności człowieka na Ziemi. Jesteśmy blisko ludzi, dlatego aktywnie uczestniczymy w wielu wydarzeniach i zwiększamy zaangażowanie społeczności m.in. poprzez akcje promujące świadomy i zdrowy tryb życia oraz edukację ekologiczną. Liczymy, że dzięki tej współpracy uda nam się jeszcze silniej działać na rzecz ochrony klimatu.

Magdalena Krzeszewska

Magdalena Krzeszewska

Magdalena Krzeszewska, COO PreZero Polska:

Edukacja i szerzenie wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego wpisane jest w DNA naszej marki.

Wspierając idee GOZ, w PreZero realizujemy różnego typu działania ograniczające zużycie plastiku, zarówno te wynikające z naszej operacyjnej działalności jak zbieranie, sortowanie i przetwarzanie plastiku w naszych instalacjach czy uczestniczenie w pracach nad produkcją opakowań nadających się do recyclingu, jak również te edukacyjne, skierowane do lokalnych społeczności. Prowadzimy akcje ekologiczne, edukujemy w przedszkolach i szkołach, organizujemy warsztaty, panele eksperckie, konkursy i pikniki połączone z akcjami sprzątania. Działania te realizujemy wspólnie z lokalnymi partnerami i samorządami. Projekt PreZero Arena Gliwice doskonale wpisuje się w naszą misję promowania „czystego jutra” – to współpraca z partnerem świadomym, doświadczonym i wrażliwym na potrzeby środowiska. To również pomysł na dotarcie i zaangażowanie większej liczby osób do promowania odpowiedzialnych postaw w zakresie segregacji.

Marcin Herra

Marcin Herra

Marcin Herra, Prezes Arena Operator:

Bardzo się cieszę, że Arena Gliwice – teraz już PreZero Arena Gliwice – zyskuje partnera tak doświadczonego właśnie w sektorze ochrony środowiska.

To ważny i perspektywiczny element działalności biznesowej, także w obszarze dużych wydarzeń. Wiele tego rodzaju rozwiązań już wprowadziliśmy, a współpraca z firmą PreZero pozwoli nam jeszcze lepiej rozwijać się w tej sferze. PreZero Arena Gliwice to przede wszystkim doskonale zorganizowany i profesjonalny zespół. Jestem przekonany, że wyzwania, jakie stoją przed nami w ramach współpracy z partnerem tytularnym, zostaną w maksymalny sposób zrealizowane. Zależy nam na budowie wspólnej marki o wysokiej jakości – dobrze postrzeganej przez wszystkich gości, o których komfort dbamy w każdym elemencie naszej działalności – ale też innowacyjnej ekologicznie.

  

mat.pras.

Materiał Płatny