Czas zmian i nowych wyzwań w obszarze ESG

Raportowania ESG lepiej nie lekceważyć, ponieważ będzie ono ważne zarówno dla potencjalnych partnerów biznesowych, jak i konsumentów oraz młodszej generacji kandydatów na pracowników.

Publikacja: 21.07.2023 03:00

Czas zmian i nowych wyzwań w obszarze ESG

Foto: Shutterstock

Materiał partnera: EY

Najbliższe miesiące i lata przyniosą dużo zmian w obszarze ESG i w kwestii nowych obowiązków dla wielu podmiotów na rynku. Zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD, będą pojawiały się kolejne, obowiązkowe do stosowania, standardy ESRS, a w związku z tym kolejne podmioty rozpoczną intensywne przygotowania do raportowania danych i wskaźników ESG.

Pod koniec 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę CSRD, która po implementacji w przepisach krajowych w najbliższych latach wprowadzi dla olbrzymiej liczby spółek obowiązek raportowania danych E, S oraz G w ujednoliconym formacie i przyspieszonych terminach. Razem z dyrektywą pojawiły się kolejne wersje pierwszych 12 tematycznych standardów raportowania tzw. ESRS. Kolejne – nakierowane na konkretne branże – finalizowane zostaną w przeciągu roku.

Oznacza to, że spółki będą zobowiązane podzielić się z rynkiem nie tylko wybranymi, pozytywnymi informacjami, lecz także tymi mniej korzystnymi lub negatywnymi, związanymi z głównymi ryzykami dla biznesu. Już wiosną 2025 roku pierwsze kilkaset spółek giełdowych pokaże dane za 2024 rok zgodnie z tymi wymogami. W kolejnym roku obowiązek ten obejmie blisko 4 tysiące spółek, w zdecydowanej większości prywatnych, mniejszych i nieprzyzwyczajonych do jakiegokolwiek raportowania tych obszarów.

W celu identyfikacji obszarów i tematów do umieszczenia w raporcie każdy podmiot będzie zobowiązany przeprowadzić analizę tzw. podwójnej istotności. Jest to jedno z pierwszych i wymagających zadań, które należy wykonać, aby rozpocząć raportowanie według nowych wymogów. Proces ten, opisany w standardach, jest kilkuetapowy i obejmuje m.in. zapytanie otoczenia o istotny wpływ organizacji z perspektywy tematów ESG.

Stosunkowo krótkie terminy raportowania i obowiązek weryfikacji raportu przez audytora stanowić będzie kolejne duże wyzwanie, szczególnie jeżeli spółki nie przygotują się do tego z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin raportowania informacji ESG będzie zbieżny z terminem obowiązującym dla sprawozdań finansowych. W związku z tym kluczowe jest jak najszybsze rozpoczęcie prac przez poszczególne działy w organizacji, aby przygotować dane o dobrej jakości i w terminie umożliwiającym weryfikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Czy raportowanie ESG należy traktować jako kolejny, podobny do innych obowiązek, który trzeba wypełnić? Zdecydowanie nie. Argumentów jest ogrom, a głównym jest to, że rynki finansowe, inwestorzy, instytucje finansujące czy też międzynarodowe firmy, dla których polskie podmioty często są dostawcami, regularnie i konsekwentnie biorą pod uwagę wskaźniki ESG i na podstawie tych informacji (lub ich braku) podejmują dalsze decyzje. Do powyższych grup dołączyli także konsumenci i młodsze generacje kandydatów na pracowników.

Czy warto się do tego procesu przygotować z wyprzedzeniem? Zdecydowanie należy. ESG tylko wtedy przynosi korzyści, jeżeli jest w sposób przemyślany wkomponowane w strategię firmy. Rozpoczęcie prac możliwie wcześnie w 2023 roku pozwoli zminimalizować stres, nakłady pracy własnej, ale także koszty doradztwa. W kolejnym kroku rzetelne dane i kompletny raport ESG zmniejszą ryzyko zastrzeżeń audytorskich. Aby ułatwić przygotowanie i umożliwić rozpoczęcie raportowania w jak najbardziej efektywny sposób, EY opracował narzędzie do analizy i identyfikacji luki we wszystkich obszarach wymogów ESRS. Rozwiązanie to umożliwia ocenę aktualnego poziomu przygotowania się na nowe obowiązki. Wyniki są przedstawiane interaktywnie w jasny i klarowny sposób wraz z informacjami, w których obszarach wymagana jest największa praca. Dzięki tym informacjom organizacja może odpowiednio sporządzić plan przygotowania wraz z alokacją zasobów i odpowiedzialności.

Nowe obowiązki niewątpliwie rysują się jako duże wyzwanie dla całego rynku. Wymogi nie znikną, a potraktowanie ich jako szansa to możliwość zdobycia konkurencyjnej przewagi, wzrostu wartości biznesu lub uniknięcie istotnych ryzyk – np. związanych z niedostępnością finansowania bądź rynku zbytu. Ujednolicony język ESG dzięki standardom ESRS ułatwi komunikację budowanej wartości spółkom, które się do tego przyłożą. Tym samym uwydatni braki i niedociągnięcia podmiotom, które nie potraktują go poważnie.

- Marcin Zieliński
- Patryk Wachowiec

Materiał partnera: EY

Materiał partnera: EY

Najbliższe miesiące i lata przyniosą dużo zmian w obszarze ESG i w kwestii nowych obowiązków dla wielu podmiotów na rynku. Zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD, będą pojawiały się kolejne, obowiązkowe do stosowania, standardy ESRS, a w związku z tym kolejne podmioty rozpoczną intensywne przygotowania do raportowania danych i wskaźników ESG.

Pozostało 91% artykułu
Biznes
Tajemniczy wzrost kursu Allegro na giełdzie. Co dalej?
Biznes
Jaka będzie przyszłość rolnictwa?
Biznes
Włodzimierz Schmidt, prezes IAB Polska: Za sprawą AI wszyscy wchodzimy w nową erę
Biznes
Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"
Biznes
USA chcą złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?