Materiał powstał we współpracy z Deloitte

Best Managed Companies to autorski plebiscyt zorganizowany po raz pierwszy w 1993 r. przez Deloitte Private w Kanadzie. Dziś odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata. Nie skupia się tylko na wynikach finansowych firm, lecz na sposobach zarządzania nimi. Jego uczestnicy oceniani są przez pryzmat umiejętności i praktyk zarządczych w obszarach kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

– Jako Deloitte już ponad 30 lat temu, bazując na doświadczeniu w pracy z firmami na całym świecie, wskazaliśmy cztery filary, na których powinno być zbudowane prywatne przedsiębiorstwo, by móc odnosić sukcesy. Pierwszym filarem jest strategia, drugim – zasoby i innowacyjność, trzecim – kultura organizacyjna, a czwartym – nadzór właścicielski i finanse – mówi Krzysztof Gil, lider Deloitte Private w Polsce i partner w dziale doradztwa podatkowego. – W trakcie całego plebiscytu sprawdzamy, na ile funkcjonowanie firm rzeczywiście opiera się na tych filarach oraz jak radzą sobie z nimi przedsiębiorstwa – wyjaśnia.

Siła różnorodności

Partnerem Best Managed Companies Poland był Bank Pekao, który wspólnie z Deloitte przygotował warsztaty dla uczestników. – W ich ramach pracowaliśmy z przedsiębiorstwami m.in. nad efektywnym zarządzaniem, adaptacją do otoczenia biznesowego i gospodarczego oraz misją, wizją, a także długofalowymi celami. Był to niezwykle efektywnie spędzony czas. Zarówno klient, jak i bank mogli się wiele od siebie nauczyć, podzielić się doświadczeniami i wypracować jeszcze lepsze rozwiązania dla tych, już i tak bardzo dobrze zarządzanych, przedsiębiorstw – mówi Jarosław Fuchs, wiceprezes Pekao. I dodaje: – W trakcie warsztatów uświadamialiśmy, jak ważne jest dzielenie się doświadczeniami oraz wdrażanie często niestandardowych rozwiązań. Warsztaty pozwoliły firmom spojrzeć na swój biznes z nowej perspektywy i porównać stosowane praktyki do tych, którymi wyróżniają się inne przedsiębiorstwa. Wydarzenie to wniosło dodatkową wartość do całego plebiscytu. Poruszane tematy oraz wypracowane rozwiązania mogą być przydatne m.in. przy przeprowadzaniu sukcesji w firmach.

Jarosław Fuchs podkreśla również, że druga edycja konkursu Best Managed Companies potwierdziła, jak ważne jest szybkie dostosowywanie się do realiów zmieniającego się świata. – To pozwoli polskim firmom konkurować z zagranicznymi podmiotami. Te najlepiej zarządzane już dziś z powodzeniem działają na zagranicznych rynkach, często pełniąc na nich dominującą rolę – mówi.

Na liście nagrodzonych znalazły się firmy z różnych obszarów gospodarki. Wśród nich są zarówno reprezentanci sektora przemysłowego, jak i usługodawcy oraz podmioty działające w rolnictwie. Prowadzą zarówno biznesy typu B2B, jak i B2C. – Zarówno obecna, jak i poprzednia edycja Best Managed Companies Poland przeprowadzana była w momencie dużych zawirowań makroekonomicznych. Do niedawna była to pandemia, dziś – wojna w Ukrainie. To zdarzenia, które dotykają cały świat i wszystkie kraje, w których prowadzimy nasz plebiscyt. Na ich tle widać pewną specyfikę polskiego rynku i naszych firm. Wykazały się one umiejętnością szybkiego adaptowania się do warunków zewnętrznych – mówi Krzysztof Gil. – Nasi przedsiębiorcy nauczyli się tego wiele lat temu. Polskie środowisko gospodarcze, prawne i ustrojowe zmieniało się bardzo dynamicznie. W związku z tym konieczność dostosowywania się do zmieniających się warunków makroekonomicznych była dla nich czymś naturalnym. To wyróżnia ich pozytywnie na tle innych krajów.

Merytoryczne podstawy

Uroczystą galę, w trakcie której wręczono certyfikaty Best Managed Companies Poland, poprzedziła konferencja z udziałem wyróżnionych w tej edycji oraz ekspertów Deloitte. – Z jednej strony jej celem było umożliwienie nagrodzonym przedsiębiorcom poznania się i nawiązania relacji. Z drugiej – wsparcie merytoryczne i stworzenie okazji do wymiany doświadczeń. Program został przygotowany w oparciu o cztery obszary, w jakich firmy były oceniane. W każdym zwróciliśmy szczególną uwagę na przyszłość – na to, co w dłuższym i krótszym horyzoncie czasowym czeka polskie firmy rodzinne – wyjaśnia Krzysztof Gil.

W części dotyczącej strategii poruszane były tematy związane z transformacją energetyczną. O zasobach i innowacyjności rozmawiano w kontekście potencjału, jaki kryje się w sztucznej inteligencji. Kolejnym filarem zarządzania firmą jest kultura organizacyjna. W części poświęconej temu obszarowi zarówno eksperci Deloitte, jak i przedstawiciele firm podkreślali, że dziś sposób organizacji przedsiębiorstw musi być coraz mocniej dopasowywany do klientów – ścieżka klienta powinna być ścieżką przedsiębiorstwa. W trakcie konferencji sporo miejsca poświęcono też sukcesji. To wyzwanie związane z nadzorem właścicielskim, z którym mierzy się obecnie wiele firm nad Wisłą.

Biznes przyszłości

O tym, jakie efekty przynoszą firmom działania mające na celu odejście od węgla i wykorzystanie „zielonych” źródeł energii, mówił m.in. Bartłomiej Skrzydlewski, prezes zarządu Amplus Foods. Prowadzone przez tę firmę tzw. farmy wertykalne z jednej strony są energochłonne, ale z drugiej – ich zapotrzebowanie na oświetlenie jest w 100 proc. pokrywane fotowoltaiką. A dzięki zastosowaniu zamkniętego obiegu do ich prowadzenia potrzeba znacznie mniej wody niż w przypadku tradycyjnych upraw.

Sporo inwestycji w zmniejszenie energochłonności oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (m.in. geotermia) ma też już za sobą Chespa Group. Dzięki temu firma przeszła relatywnie suchą stopą przez ubiegłoroczny kryzys energetyczny. Na podążanie w kierunku dekarbonizacji i zielonej energii zdecydowała się także firma Malow. Dziś, we współpracy z Politechniką Łódzką, realizuje też projekt badawczy, którego celem jest stworzenie niskociśnieniowego zbiornika do magazynowania wodoru.

W ramach wątku poświęconego ESG przedstawiciele wyróżnionych firm (Vive Textile Recycling, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń oraz Tutlo) podawali przykłady podejmowanych przez siebie działań edukacyjnych.

Cyfrowa transformacja to kolejne wyzwanie, z jakim mierzą się dziś firmy (swoimi doświadczeniami w tym obszarze dzielili się przedstawiciele Colian Logistic, Rohlig Suus Logistics i Astora). Tematem, który w ostatnim czasie rozpala wyjątkowo wyobraźnię w kontekście rozwoju cyfrowego, jest sztuczna inteligencja (AI). Wejście na rynek ChatGPT każe firmom zadawać sobie pytania o jej możliwe zastosowania w biznesie. Tych, jak dowiedli eksperci Deloitte, jest wiele. Nie tylko w obszarach, które już dziś mocno kojarzą się z jej wykorzystaniem, ale też np. w produkcji.

Firmy biorące udział w części konferencji poświęconej kulturze organizacyjnej (w kontekście formowania jej z myślą o potrzebach klienta) dzieliły się swoimi doświadczeniami związanymi z „omnichannelowością”. Przedstawiciele Yes, Kazara i Euroterm TGS podkreślali m.in., jak ważne jest dbanie o pozytywne i spójne doświadczenia klienta we wszystkich kanałach sprzedaży.

W drugiej połowie maja tego roku weszły w życie przepisy umożliwiające polskim firmom rodzinnym zarządzanie majątkiem w formie fundacji rodzinnej. To wydarzenie stało się punktem wyjścia do prezentacji i dyskusji z udziałem firm, które dziś albo rozważają wykorzystanie tego rozwiązania (Capek sp. z o.o.), albo już je wdrażają (GT Trailers). Rafał Blacharski, prezes zarządu Blachotrapezu, mówił z kolei o sukcesji z udziałem zewnętrznego zarządcy.

Laureaci Best Managed Companies Poland 2023:

Amplus Sp. z o.o.

Astor Sp. z o.o.

Blachotrapez Sp. z o.o.

Capek Sp. z o.o.

Chespa Sp. z o.o.

Colian Logistic Sp. z o.o.

Euroterm TGS Sp. z o.o.

GT Trailers Sp. z o.o.

Kazar Group Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. , sp.k.

Malow Sp. z o.o.

Rohlig Suus Logistics SA

Tutlo Sp. z o.o.

Vive Textile Recycling sp. z o.o.

Yes Biżuteria SA

Best Managed Companies: RE-certyfikacje:

Arche SA

Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Falken Trade Sp. z o.o.

Fibrain Sp. z o.o.

Grupa Cichy-Zasada Sp. z o.o., Sp. j.

Kross SA

Lancerto SA

Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

Martex Sp. z o.o.

Maxcom SA

Novol Sp. z o.o.

Osadkowski SA

Profix Sp. z o.o.

Protech Sp. z o.o.

Selena FM SA

Splast Sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Deloitte