Sponsoring społecznie zaangażowany

Blisko milion dzieci uczestniczących w edukacyjnych projektach z zakresu muzyki i sztuki, 420 tys. osób jeżdżących na łyżwach podczas akcji „Zimowy PGE Narodowy w Trasie”, 6 mln osób odwiedzających instytucje kultury – to niektóre liczby, które obrazują zaangażowanie PGE w polski sport i kulturę w 2022 roku.

Publikacja: 16.06.2023 03:00

Uczestnicy konferencji poświęconej publikacji raportu sponsoringowego PGE za 2022 r. „PGE – sponsor

Uczestnicy konferencji poświęconej publikacji raportu sponsoringowego PGE za 2022 r. „PGE – sponsor zaangażowany społecznie”, która odbyła się na PGE Narodowym, 22 maja 2023 r.: Wojciech Nowak, dyrektor Filharmonii Narodowej w Warszawie; Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego; Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej; Łukasz Gaweł, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Artur Siódmiak, założyciel Stowarzyszenia Akademia Sportu

Foto: materiały prasowe

Materiał partnera: PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą polską firmą w sektorze energetycznym oraz liderem transformacji energetyki. Potencjał organizacyjny i finansowy umożliwia prowadzenie działalności biznesowej, którą cechuje społeczna odpowiedzialność. Od wielu lat w Grupie PGE z sukcesem realizowana jest strategia zarządzania, uwzględniająca oczekiwania zarówno ze strony właścicieli, inwestorów, jak i społeczeństwa. Aktywne reagowanie na powstające potrzeby, zaangażowanie dla spraw społecznych oraz wspieranie inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych istotnych dla polskich rodzin niesie ze sobą ogromną skalę pozytywnych skutków i mierzalnych efektów. PGE to ważny partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz znaczący mecenas kultury i projektów służących upowszechnianiu polskiej kultury i sztuki.

Zaangażowany partner polskiego sportu

PGE Polska Grupa Energetyczna jest jednym z największych w Polsce sponsorów sportu. Nie tylko wspiera sport profesjonalny, dbając o poprawę warunków polskich reprezentantów, ale także zapewnia środki finansowe na rozwój infrastruktury sportowej niezbędnej do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież. Partnerska współpraca realizowana jest na wielu poziomach, czyli profesjonalnym, amatorskim, dziecięcym i edukacyjnym, a ważnym elementem wsparcia sportu przez PGE jest także propagowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci jako formy spędzania wolnego czasu. W tym względzie ważne jest zapewnienie ciągłego rozwoju młodych sportowców, którzy w przyszłości zasilą drużyny seniorskie.

Program PGE „Junior” obejmuje współpracą 25 akademii sportowych z takich dyscyplin jak piłka nożna, koszykówka, siatkówka, ale także judo i łyżwiarstwo, a głównym celem jest rozwój zainteresowania dzieci daną dyscypliną. Dzięki temu wsparciu w ciągu roku w 25 klubach sportowych trenowało ponad 6 tysięcy dzieci, natomiast w zajęciach sportowych organizowanych przez wszystkie podmioty sponsorowane przez PGE łącznie uczestniczyło 18 tysięcy dzieci.

Ważnym przedsięwzięciem w ramach wsparcia sportu dzieci i młodzieży jest PGE Największa Lekcja WF-u. Wydarzenie to ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do regularnego uczestnictwa w szkolnych zajęciach WF-u, inicjowanie kontaktu ze sportem oraz dobrą zabawę pod okiem profesjonalnych trenerów.

Na poziomie profesjonalnym PGE wspiera polskie kadry narodowe i najważniejsze krajowe kluby z różnych dyscyplin sportowych. Przekazywane profesjonalnym sportowcom wsparcie daje szansę na ich udział w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy oraz zdobywanie medali tak ważnych dla samych sportowców, jak również dla kibiców i rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych.

Ogromne znaczenie ma również wsparcie sportu amatorskiego oraz zaangażowanie PGE w popularyzację rekreacyjnej aktywności fizycznej. Flagowym projektem jest „Zimowy PGE Narodowy w Trasie” zachęcający całe rodziny do uprawiania łyżwiarstwa. W samym 2022 roku wzięło w nim udział 420 tys. uczestników w dziesięciu polskich miastach.

Zimowa pora daje także szansę realizacji sportowych programów aktywnie wspieranych przez PGE. Sportowa zima z PGE to np. program „Złota łyżwa” – największy w Polsce kompleksowy program upowszechniania i popularyzacji łyżwiarstwa szybkiego, adresowany do dzieci ze szkół podstawowych. Program „Chodź na łyżwy” służy popularyzacji łyżwiarstwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, jako organizator, poprzez swoją inicjatywę edukuje odbiorców na temat korzyści zdrowotnych oraz emocjonalnych wynikających z uprawiania tej dyscypliny. W ramach programu odbywają się bezpłatne zajęcia prowadzone pod okiem trenerów PZŁF.

W nawiązaniu do strategii Grupy PGE związanej z transformacją energetyczną, w tym m.in. budową największych w kraju elektrowni wiatrowych na Bałtyku, stworzono program „Moc wiatru i wody”. W ramach programu podjęta została współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim.

Wspólnie z partnerami realizowany jest szereg działań na rzecz społeczności lokalnych, dotyczących między innymi propozycji zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży. Zorganizowano np. Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing. Jest to największy w Polsce kompleksowy projekt wspierający popularyzację żeglarstwa, w ramach którego realizowane są zadania dotyczące m.in. edukacji żeglarskiej, zajęć i warsztatów sportowych dla najmłodszych oraz imprez żeglarskich.

Ważnym elementem zaangażowania na rzecz polskiego sportu jest również sponsoring w ramach MOCnej Ligi PGE. Program obejmuje 11 podmiotów, w tym m.in. PGE Narodowy, PGE Ekstraliga, PGE FKS Stal Mielec, PGE Skra Bełchatów, PGE Spójnia Stargard.

Odpowiedzialny mecenas polskiej kultury

Odpowiedzialność i społeczne zaangażowanie PGE obejmuje także mecenat placówek i instytucji kultury realizowany w ramach programu „PGE Kulturalna Grupa Energetyczna”. Obecnie PGE jest mecenasem 21 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Narodowego w Kielcach, oraz 16 filharmonii i instytucji muzycznych. PGE obejmuje wsparciem Filharmonię Narodową w Warszawie, Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera, Filharmonię Śląską, Operę i Filharmonię Podlaską, Filharmonię Zielonogórską, Filharmonię im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego, Toruńską Orkiestrę Symfoniczną, Filharmonię Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonię im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach, Filharmonię Gorzowską, Operę Nova w Bydgoszczy, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze i Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.

PGE aktywnie wspiera kulturę nie tylko poprzez sponsoring wydarzeń i instytucji kulturalnych, ale przede wszystkim zachęcając wszystkich do kontaktu ze sztuką i obcowania z kulturą. Dzięki współpracy z instytucjami możliwe są działania edukacyjne, promujące bogactwo i potencjał kulturowy, służące popularyzacji i promocji kultury, rozwijające umiejętności plastyczne i wrażliwość na sztukę, a także służące organizacji wydarzeń artystycznych i ochronie zabytków kultury.

Muzea i instytucje muzyczne wspierane przez PGE oprócz regularnej działalności prowadzą liczne działania edukacyjne, w tym lekcje skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych czy warsztaty dla najmłodszych. Tylko w 2022 roku w instytucjach kultury wspieranych przez PGE zostało zorganizowanych ponad 6 tys. pojedynczych wydarzeń, w których wzięło udział blisko 6 mln osób. Dodatkowo w muzealnych programach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, uczestniczyło ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce skorzystał w minionym roku z zajęć z dziedziny kultury, które zostały zrealizowane ze wsparciem PGE.

Efektem zaangażowania PGE w kulturę jest zrealizowana kampania „Zapraszamy wszystkich do bywania”, której celem jest zachęcanie i inspirowanie do uczestniczenia i korzystania z kultury. Ideą jest budowanie przekonania, że kontakt z kulturą wyzwala wyobraźnię i inspiruje, a kultura jest dla wszystkich, bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania. Kampania ta stanowi wyraz podejścia PGE do mecenatu kultury realizowanego w sposób aktywny i angażujący.

Nawiązaniem do kampanii był również ogłoszony konkurs „Spotkania ze sztuką”, który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z całej Polski, zlokalizowanych w miejscowościach liczących poniżej 50 tys. mieszkańców. Chodziło o umożliwienie spotkania ze sztuką dzieciom, które ze względu na miejsce zamieszkania mają trudniejszy dostęp do obiektów kultury i sztuki. Zadaniem konkursowym było przedstawienie przez uczestników własnej interpretacji wybranego obrazu polskiego malarza, które służyło rozwijaniu wyobraźni plastycznej inspirowanej polskim malarstwem oraz wspieraniu działań i możliwości twórczych dzieci i młodzieży. Konkurs okazał się ogromnym sukcesem, prace malarskie przygotowało ponad pół tysiąca uczniów, a finalnie przez 18 tygodni w 90 wycieczkach do Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie oraz Lublinie wzięło udział blisko 1800 uczniów oraz ponad 200 opiekunów ze szkół podstawowych z całej Polski.

Materiał partnera: PGE Polska Grupa Energetyczna

Materiał partnera: PGE Polska Grupa Energetyczna

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą polską firmą w sektorze energetycznym oraz liderem transformacji energetyki. Potencjał organizacyjny i finansowy umożliwia prowadzenie działalności biznesowej, którą cechuje społeczna odpowiedzialność. Od wielu lat w Grupie PGE z sukcesem realizowana jest strategia zarządzania, uwzględniająca oczekiwania zarówno ze strony właścicieli, inwestorów, jak i społeczeństwa. Aktywne reagowanie na powstające potrzeby, zaangażowanie dla spraw społecznych oraz wspieranie inicjatyw rozwojowo-edukacyjnych istotnych dla polskich rodzin niesie ze sobą ogromną skalę pozytywnych skutków i mierzalnych efektów. PGE to ważny partner polskiego sportu i animator rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz znaczący mecenas kultury i projektów służących upowszechnianiu polskiej kultury i sztuki.

Pozostało 90% artykułu
Materiał partnera
Rośnie rola narzędzi informatycznych w audycie
Materiał partnera
Rynek audytorski obecnie charakteryzuje się znaczącym wzrostem
Materiał partnera
Ceny za audyt będą rosły
Materiał partnera
Transparentny rynek kapitałowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Materiał partnera
Czy to jest koniec audytu w obecnej postaci?