Materiał powstał we współpracy z Targi Kielce

Postępowanie ma na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie: prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kielcach przy ul. Skrajnej, obręb 0004, oznaczonej jako działki o nr ewid. 479, 480/1, 480/2, 481, 412/3, 413/14, 413/18, o łącznej powierzchni 16 785 m2, objętych księgą wieczystą o nr KI1L/00042736/1 VI Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach.

W celu zapoznania się z pełnym opisem przetargu zapraszamy na stronę internetową https://www.targikielce.pl/przetargi.

Materiał powstał we współpracy z Targi Kielce