Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości rozpoczyna się rozpoznawcze postępowanie sądowe, którego celem jest ustalenie, czy:

- zostały spełnione przesłanki jurysdykcyjne,