Znak towarowy może być równocześnie utworem. To zdanie nie budzi kontrowersji. Wskazana okoliczność jest jednak źródłem pewnych niebezpieczeństw dla przedsiębiorców wykorzystujących oznaczenia (chronione prawem autorskim) – warto mieć ich świadomość.

Problem kolizji pomiędzy reżimem znaków towarowych a prawem autorskim pojawiać się może na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, ze względu na rejestrację znaku towarowego oraz trwałości uzyskanego prawa ochronnego, a po drugie, wobec wkroczenia w prawa autorskie poprzez używanie znaku towarowego.