Od ponad czterech lat obowiązuje ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (dalej: ustawa). Rozwiązuje ona problemy jednoosobowych firm, wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Są to często firmy rodzinne, prowadzone od wielu lat, z majątkiem, kontraktami, koncesjami, zatrudniające pracowników. Dzięki ustawie, po śmierci przedsiębiorcy, taka firma nadal może działać, regulować zobowiązania, wypłacać pensję pracownikom. Wcześniej jej byt kończył się wraz ze śmiercią właściciela.