Sprawy spadkowe mogą być przyczyną konfliktów w rodzinie, a w konsekwencji długoletnich procesów sądowych o podział majątku. Jak zabezpieczyć bliskich przed takimi konfliktami?

Najprostszym rozwiązaniem jest sporządzenie testamentu. W tym celu najlepiej udać się do notariusza.