6 lutego 2023 r. Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej, która ma być odpowiedzią na wyzwania polskich rodzinnych firm, jakimi są zmiany pokoleniowe. Ustawa ma umożliwić zaplanowanie skutecznej sukcesji, zachowania ciągłości gospodarczej firmy, ale także zabezpieczenia interesów tych beneficjentów fundacji, których ambicją często nie jest kontynuacja prowadzenia firmy rodzinnej. Dotychczas przepisy prawa spadkowego powodowały konieczność zabezpieczenia majątku rodziny w inny sposób, czy to przy wykorzystaniu rozwiązań, jakie oferują polskie i zagraniczne spółki holdingowe, fundusze inwestycyjne zamknięte, czy też w drodze przeniesienia majątku do fundacji rodzinnych w innych państwach. Krajami, które umożliwiają polskim rezydentom podatkowym założenie fundacji rodzinnej, jest Liechtenstein, Szwajcaria, Austria, Malta czy Monako. Wprowadzenie instytucji polskiej fundacji rodzinnej jest niewątpliwie zachętą do kumulacji majątku fundacji rodzinnej w jednej, macierzystej instytucji.