Przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać 7 kwietnia br. Czeka nas duży formalizm a pracodawców zwiększone koszty. Pojawią się nie tylko wyzwania związane z prawidłowym wdrożeniem nowych przepisów, ale także z organizacją pracy zdalnej.

Pracę zdalną nadal będzie można organizować na polecenie pracodawcy. Dopuszczalna będzie także praca zdalna po uzgodnieniu między pracodawcą a pracownikiem. Do uzgodnienia będzie dochodzić przy zawieraniu umowy o pracę, a zatem będzie o niej wiadomo już na etapie rekrutacji, albo w trakcie zatrudnienia. W tym drugim przypadku praca zdalna będzie uzgadniana z inicjatywy pracodawcy albo wniosku pracownika. Oprócz uzgodnienia faktu wykonywania pracy zdalnej potrzebne będzie także uzgodnienie miejsca jej wykonywania i każdorazowej zmiany tego miejsca, co jest nowością i dużym wyzwaniem.