Prawo do znaku towarowego może być chronione wiecznie (przynajmniej zgodnie z aktualną redakcją przepisów), o ile regularnie będą uiszczane opłaty przedłużające prawo o kolejne dziesięcioletnie okresy. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno prawodawca polski, jak i unijny przewidzieli obowiązek rzeczywistego używania znaku towarowego w obrocie, a nieużywanie sankcjonowane jest ryzykiem utraty prawa (jego wygaśnięciem).

Zarzut nieużywania znaku towarowego może być podniesiony w czterech sytuacjach: