Problem pracy na L-4 stał się szczególnie aktualny po tym, gdy mimo obowiązujących wciąż przepisów specustawy pozwalających wykonywać pracę zdalną w czasie izolacji i kwarantanny związanej z covidem nie ma już regulacji, które przewidują przymusową izolację czy kwarantannę. Wielu pracodawców nie ma świadomości, że możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osobę, która zaraziła się koronawirusem, zależy obecnie wyłącznie od tego, czy lekarz wydał jej zwolnienie lekarskie. Jeśli wydał – pracownik nie może wykonywać żadnych obowiązków służbowych, nawet gdy dobrze się czuje i sam zgłasza taką chęć.