Czy przetwarzamy dane przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych, czy nie, zawsze możemy zostać skontrolowani przez pracowników Urzędu Ochrony Danych Osobowych. I choć w ostatnich latach – ze względu na pandemię Covid-19 – liczba kontroli spadła (z 98 w 2019 r. do 12 w 2020 i 22 w 2021 r.), w bieżącym roku możemy spodziewać się powrotu wartości z przedpandemicznego czasu. Jak zachować się w czasie kontroli?

Podstawowa zasada to współpraca z kontrolującymi. Jej brak stanowi samoistną podstawę do nałożenia kary finansowej, a jednocześnie jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Poza tym, nie współpracując, pozbawiamy się możliwości przekonania PUODO, że jednak nie naruszyliśmy prawa. Niezrozumiałe jest dla mnie, że kary za brak współpracy są nadal w czołówce (w 2021 r. na 14 kar trzy nałożono za brak współpracy z organem). Warto też pamiętać, że obowiązek współpracy z organem nadzorczym nie dotyczy wyłącznie kontroli rozumianej jako wizyta kontrolujących, których w ostatnich latach było stosunkowo niewiele – dotyczy też udzielania odpowiedzi na pytania, które organ kieruje w związku z otrzymaną skargą. A że skarg wpływa do UODO dużo (w 2021 r. 8318), to i prawdopodobieństwo tego, że będziemy musieli współpracować z organem, nie jest już tak niewielkie, jak w przypadku kontroli.