Niedawne uchwalenie nowelizacji kodeksu pracy, wprowadzającej na stałe model pracy zdalnej, zbiegło się w czasie z wejściem w życie tzw. dyrektywy NIS2 określającej prawa i obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa podmiotów zobowiązanych. Okoliczności te podkreślają, jak aktualną kwestią jest zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa, w szczególności w zakładach pracy.

Jak zatem bezpiecznie zarządzić zagadnieniem potencjalnego cyberataku w zakładzie? Jaka jest rola stron stosunku pracy w zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa technologicznego w zakładzie pracy? Postaramy się wyjaśnić.