Krajowe i transgraniczne reorganizacje spółek prowadzone w związku z ich planowanym rozwojem albo potrzebami wyprowadzenia z trudnej sytuacji mogą narażać na ryzyko. Wkrótce będą bezpieczniejsze dzięki implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121.

Różne powody