Zapewnienie ciągłości działania organizacji oraz instalacji przemysłowych wymaga zaplanowania oraz podjęcia szeregu skoordynowanych działań - począwszy od etapu identyfikacji ryzyk, poprzez wdrożenie odpowiednich rozwiązań, aż po ich weryfikację i doskonalenie.

Działania muszą być rozpatrywane w kontekście organizacyjnym, środowiskowym, technicznym, jak również w kontekście bezpieczeństwa informacji. Aby osiągnąć zamierzone cele, warto skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań oferowanych przez doświadczonych dostawców.

UDT-CERT jest wiodącą jednostką notyfikowaną w Europie Środkowo-Wschodniej, wspierającą polski przemysł m.in. w największych inwestycjach w sektorach energetyki, chemii oraz petrochemii. Jest również liderem w obszarze badań i certyfikacji urządzeń technicznych na rynku polskim. Bazując na przeszło 100-letnim doświadczeniu organizacji w obszarze bezpieczeństwa technicznego, UDT-CERT kompleksowo wspiera organizacje w zakresie zapewnienia ciągłości działania poprzez audyty, certyfikację oraz analizy ryzyka.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Materiał Partnera