Materiał powstał we współpracy z E.ON Polska

Wojna na wschodzie spowodowała poważny kryzys na rynku surowców energetycznych. W efekcie ceny energii elektrycznej poszły mocno w górę. Z tym wyzwaniem muszą mierzyć się nie tylko gospodarstwa domowe i samorządy, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Trudne otoczenie rynkowe sprawia, że firmy szukają sposobów optymalizacji zużycia energii, co pozwala na lepszą kontrolę kosztów.

Włączmy solidarność energetyczną

Taka sytuacja to też sprawdzian dla spółek energetycznych. Naprzeciw oczekiwaniom biznesu wychodzi firma E.ON Polska, która chce podzielić się z biznesem doświadczeniami z zakresu efektywności energetycznej. Dlatego zainicjowała akcję, w której oferuje pakiet praktycznych wskazówek dla firm – od małych, ale skutecznych zmian w codziennych nawykach, po szczegółowy przegląd procesów biznesowych. E.ON pokazuje też możliwości inwestycyjne, które pomogą zwiększyć efektywność energetyczną urządzeń i instalacji w firmie.

– Przygotowaliśmy zbiór konkretnych porad i rozwiązań dla przedsiębiorców. Pomogą one racjonalnie gospodarować energią elektryczną, co szczególnie w czasach kryzysu, jest koniecznością. Naszym głównym przesłaniem jest solidarność energetyczna – wspólne działanie dla wspólnego dobra – tak o kampanii „Włączmy solidarność energetyczną" mówi Małgorzata Eull, dyrektor pionu klientów biznesowych w E.ON Polska.

Efektywność energetyczna w praktyce Develey Polska

Są już konkretne przykłady wdrożeń, które pokazują, jak to działa. Wśród firm, które skutecznie obniżyły koszty energii, jest Develey Polska. Firma rozpoczęła działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej od wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania. – Dzięki niemu aspekty energetyczne i środowiskowe są brane pod uwagę we wszystkich obszarach naszej działalności. System pozwala poprawiać wyniki w zakresie efektywności energetycznej i bieżącego zużycia energii – podkreśla Magdalena Grudziecka, menedżer ds. ciągłego doskonalenia, pełnomocnik zarządu ds. ochrony środowiska i energii w Develey Polska.

Jak mówi, największym wyzwaniem przy podnoszeniu efektywności energetycznej było dla firmy samo rozpoczęcie działań i odnalezienie właściwej drogi. – Czyli w praktyce – zbudowanie całej bazy danych do pomiarowania i określenia, gdzie jest najwięcej zużywanej energii – tłumaczy Magdalena Grudziecka. Janusz Gołębiowski, kierownik Działu Techniki, specjalista ds. zarządzania energią w Develey Polska, dodaje: – System monitoringu, który zbudowaliśmy, był najbardziej kosztownym elementem naszego projektu. Żeby obrać najlepszy kierunek działań, niezbędne są konkretne wskaźniki i wiedza, która gałąź naszej firmy jest najbardziej energochłonna, gdzie można najszybciej uzyskać efekty. Na tej podstawie podejmowaliśmy konkretne decyzje odnośnie sposobu działania. Chodzi o myślenie całościowe, a nie pojedynczymi, małymi działaniami – wskazuje Gołębiowski.

Wśród inwestycji firmy w Polsce, związanych z efektywnością energetyczną, są instalacje fotowoltaiczne w zakładzie w Warszawie – o mocy 256 kWp (powstała przy udziale E.ON) i w magazynie w Błoniu – o mocy do 50 kWp.

– Na ukończeniu jest inwestycja w agregat kogeneracyjny, realizowana z udziałem firmy E.ON. Planowany termin uruchomienia to koniec roku. Agregat będzie miał moc ponad 430kW. Co ważne, w naszym zakładzie będzie wykorzystywana nie tylko energia elektryczna, ale także ciepło, które zakład wytworzy – mówi Janusz Gołębiowski.

Radzi także, na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o zużycie energii w zakładach produkcyjnych. – Warto przyjrzeć się urządzeniom. W wielu fabrykach są sprężarki powietrza, a to najbardziej energochłonne medium i od niego trzeba zacząć. Drugim elementem jest wentylacja i klimatyzacja, którym koniecznie trzeba się przyjrzeć. Kolejny ważny punkt to odzyski ciepła – wskazuje Gołębiowski. – Możliwości jest bardzo dużo. Trzeba mieć otwarty umysł i angażować w działania jak najwięcej pracowników – podkreśla.

Różne formuły inwestycji Akademii Wychowania Fizycznego

Rozwiązania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej wdraża także warszawska Akademia Wychowania Fizycznego. – Podejmujemy szereg inicjatyw, dziś w dużej mierze kierując się oszczędnościami, ale już wcześniej zwracaliśmy uwagę na kwestie efektywności elektrycznej czy cieplnej – mówi Maciej Hartfil, kanclerz stołecznej AWF.

– Nasz teren jest rozległy i np. jego oświetlenie wymaga sporej liczby latarni. Krok po kroku je wymieniamy. Newralgicznym elementem jest u nas energia cieplna. Dlatego zainwestowaliśmy w jednym z budynków w automatykę do sterowania grzejnikami. Wszystkie są wyposażone w automatyczne regulatory, temperatura w poszczególnych pomieszczeniach jest ustawiana przez nas. Możemy ją regulować w zależności od tego, czy pomieszczenie jest wykorzystywane, czy nie. Możemy np. obniżyć temperaturę w danym pomieszczeniu czy zmieniać ją w weekendy, gdy sale stoją puste. Z tego tytułu mamy duże oszczędności – opowiada kanclerz.

Zwraca uwagę, że inwestycje związane z podnoszeniem efektywności energetycznej są realizowane w różnych formułach. – Czasem ani firma, ani uczelnia tych kosztów bezpośrednio nie ponosi, rozlicza się je później z oszczędności. W związku z tym, na pewno warto działać – podkreśla Maciej Hartfil.

– Poprzez wymianę dobrych praktyk i doświadczeń, możemy osiągnąć lepsze rezultaty i aktywnie zapobiegać skutkom kryzysu na rynku energii. Jednocześnie wierzymy, że kierując się prostymi zasadami, każda firma może zrobić realne postępy w efektywnym wykorzystywaniu energii – podsumowuje Małgorzata Eull.

Więcej o sposobach na zmniejszanie zużycia energii i zwiększenie efektywności energetycznej znajduje się na stronie kampanii Włączmy solidarność energetyczną: https://eon.pl/solidarnosc-energetyczna.

Materiał powstał we współpracy z E.ON Polska