To jeden z wniosków Tygodnia Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, a zarazem preambuła wypracowanej przez przedstawicieli obu środowisk Karty Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, która w zamyśle twórców określa standard tego typu współpracy.

Po co kultura biznesowi?

– Współdziałanie przedsiębiorców ze środowiskami twórczymi, artystami, instytucjami kultury to zdecydowanie więcej niż wizerunkowe korzyści dla marki, płynące ze sponsoringu czy inwestycja w dzieła sztuki – podkreśla Michał Haze, organizator Tygodnia Kulturalnej Odpowiedzialności Biznesu. – Chcemy, by biznes i kultura mogły w pełni korzystać z tego potencjału dla dobra obu stron. Temu celowi służyć ma wypracowana w czasie TOKB przez przedstawicieli obu środowisk Karta Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu. Chcemy, by stała się standardem – wyjaśnia.

Dokument, który ma na celu uświadomienie potrzeby współdziałania obu środowisk określa między innymi najmocniejsze strony aliansu biznesu i kultury, takie jak budowanie nowoczesnego otoczenia biznesowego opartego na dojrzałej społeczności funkcjonującej w lepszym środowisku, rozwijanie zespołów poprzez pobudzanie otwartości i zaangażowania pracowników, implementacja wytworów kultury bezpośrednio do biznesu czy korzystanie z warsztatu i narzędzi kultury do polepszenia jakości komunikacji w biznesie. Pierwszymi sygnatariuszami karty zostali uczestnicy TOKB, jednak jej twórcy liczą, że wkrótce przyłączą się do nich inni przedsiębiorcy. Treść Karty już wkrótce dostępna będzie na stronie internetowej https://tokb.pl/karta-tokb/

Mat. Partnera

– W czasie TOKB dużo rozmawialiśmy, szukając wspólnego języka. To było rozwijające doświadczenie dla obu stron. Pokazaliśmy, że techniki teatralne da się wykorzystać do budowania zespołu, a firmowa galeria sztuki to świetny sposób na budowanie relacji tak ze środowiskami kultury, jak i klientami – dodaje Haze.

Potrzebne zmiany w prawie podatkowym

Przez lata nie było w Polsce mechanizmu pozwalającego na dodatkowe preferencyjne rozliczanie środków przekazanych na wsparcie kultury przez przedsiębiorców. Dopiero obowiązująca od początku tego roku tzw. ulga sponsoringowa wprowadziła możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym 50% kosztów poniesionych na działalność kulturalną. Oznacza to, że obecnie przedsiębiorca wspierający kulturę może rozliczyć 150% poniesionych kosztów. Jednak – jak podkreślają przedstawiciele biznesu i kultury – nie jest łatwo skorzystać z tego rozwiązania. Nie dość, że zapisy nie są jasne w kilku kluczowych zakresach to dotyczą jedynie wsparcia instytucji kultury wpisanych do rejestru oraz działalności kulturalnej realizowanej przez szkoły i uczelnie artystyczne. W ten sposób bardziej opłacalne jest dla przedsiębiorcy wspieranie i tak finansowanej z pieniędzy publicznych instytucji kultury, niż finansowanie np. agencji artystycznych czy organizacji pozarządowych, organizujących festiwale, koncerty czy i imprezy artystyczne. To nie jedyny problem.

Foto: Mikołaj Zacharow

– Sama nazwa „ulga sponsoringowa” wskazuje, że ustawodawca miał na myśli głównie wydatki poniesione przez dany podmiot na reklamę. Skutkuje to koniecznością zawierania umów sponsoringowych, zawierających świadczenie wzajemne w postaci promocji czy reklamy przedsiębiorcy – tłumaczy prof. Adam Mariański, Dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego i dodaje, że trudność w kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodów zniechęca potencjalnych inwestorów do finansowania wydarzeń kulturalnych.

Ten stan rzeczy zmienić mogą proponowane przez prof. Adama Mariańskiego dwie kluczowe zmiany w ustawach o podatku dochodowym. Pierwsza to rozszerzenie katalogu podmiotów, których wsparcie finansowe byłoby objęte ulgą dla wspierających kulturę. Jak podkreśla prof. Mariański kluczem jest możliwość wspierania podmiotów niepublicznych, organizacji pozarządowych czy prywatnych galerii i twórców. Drugim elementem zmian jest precyzyjne określenie sposobu rozliczania wsparcia. Możliwości są dwie – dokładne określenie wydatków na działalność kulturalną, które stanowią koszty uzyskania przychodów lub rezygnacja z uzależnienia zastosowania ulgi od kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodów. Druga opcja pozwoli rozszerzyć zakres wydatków upoważniających do skorzystania z ulgi.

Kultura i biznes razem przez tydzień

Rozmowy, spotkania, przykłady dobrych praktyk – Tydzień Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu, który odbył się w Łodzi, był okazją do zbudowania pomostu między środowiskami kultury i biznesu.

– Przyglądaliśmy się działalności firm, samorządów, instytucji i osób prywatnych, które prężnie pracują na styku tych dwóch światów – relacjonuje Michał Haze, prezes Fundacji LodzArte, która organizuje TOKB. – Niezwykle ciekawy był panel „Znaczenie kultury dla atrakcyjności biznesowej miast”, podczas którego Rafał Dutkiewicz, wieloletni prezydent Wrocławia, Izabela Błaszczyk, prezes spółki Kraków 5020 czy Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi mówili o tym, jak ważna dla inwestorów jest oferta kulturalna miasta.

TOKB to także wydarzenia kulturalne i warsztaty oraz wystawy w Monopolis, siedzibie PKO Banku Polskiego w „Bramie miasta” czy Fabryce Sztuki w Łodzi. Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oprócz wystawy prac młodych twórców przygotowała licytację prowadzoną przez dom aukcyjny Rynek Sztuki z Łodzi, poprzedzoną prezentacją domu aukcyjnego Agra Art, zatytułowaną „Jak inwestować w sztukę i budować własną kolekcję”.

TOKB zakończyła uroczysta gala w Teatrze Muzycznym w Łodzi połączona z ogłoszeniem treści Karty OKB oraz wręczeniem nagród Lider Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu firmom Amcor Speciality Cartons Polska, VIRAKO Sp. z o.o. oraz ROSSMANN. Przedstawiciele wyróżnionych firm stali się również pierwszymi sygnatariuszami Karty Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu.

Organizatorem TOKB jest łódzka Fundacja LodzArte, która od kilku lat wspiera lokalne inicjatywy artystyczne, z naciskiem na teatr. Fundację tworzą mecenasi kultury, którym bliska jest idea inwestowania w sztukę oraz czynne uczestnictwo w kulturze. Fundacja współpracuje z niemal wszystkimi scenami teatralnymi w mieście, wspiera działania lokalnych twórców i współfinansuje wydarzenia.

Mat. Partnera

Materiał Promocyjny