Zmiany w KSH: wszystko, co spółki powinny wiedzieć o wiążącym poleceniu

Kiedy spółka zależna pozostająca w grupie spółek może odmówić wykonania wiążącego polecenia?

Publikacja: 22.11.2022 11:59

Zmiany w KSH: wszystko, co spółki powinny wiedzieć o wiążącym poleceniu

Foto: Adobe Stock

Jedną z podstawowych instytucji prawnych na gruncie prawa holdingowego, które weszło w życie w formie nowelizacji do Kodeksu spółek handlowych w dniu 13 października 2022 r., są wiążące polecenia. Spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki, jeśli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Wiążące polecenia mogą dotyczyć szerokiego spektrum czynności wykonywanych przez spółkę zależną. Tytułem przykładu spółka dominująca może nakazać spółce zależnej dokonanie transakcji, która jest korzystna z punktu widzenia grupy spółek, ale może być niekorzystna bezpośrednio dla samej spółki zależnej. Co do zasady, na podstawie o art. 213 § 3 Ksh, spółka zależna nie może odmówić wykonania wiążącego polecenia i jej zarząd zobowiązany jest podjąć uchwałę o wykonaniu wiążącego polecenia otrzymanego od spółki dominującej. Jednocześnie jednak ustawodawca wprowadził regulacje, które w pewnych przypadkach umożliwiają spółce zależnej, a wręcz nakazują, odmowę wykonania wiążącego polecenia, przy czym taką możliwość mają wyłącznie te spółki zależne, które podjęły uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek i ujawniły tę okoliczność w formie wzmianki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozostało 83% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"