Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych co trzeci autobus elektryczny eksportowany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w latach 2017–2021 pochodził z polskich fabryk. E-busy „made in Poland” są także wysyłane poza Unię. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wyprodukowane w kraju „elektryki” jeżdżą po zagranicznych drogach. Na podstawie danych Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, która jest jednym z partnerów merytorycznych raportu „Polish EV Outlook 2022”, na dzień 31 grudnia 2021 r. w polskich miastach jeździło 615 autobusów elektrycznych. To prawie 5,2 proc. całego parku autobusów miejskich w Polsce. Największą flotą – składającą się ze 160 e-busów – dysponuje MZA Warszawa. Pojazdy zeroemisyjne stanowią prawie 11 proc. floty stołecznego przedsiębiorstwa. Na kolejnych miejscach znajdują się takie podmioty, jak MPK Kraków (79 szt., 13,7 proc. floty), MPK Poznań (59 szt., 18,3 proc.), PKM Jaworzno (44 szt., 62,9 proc. – to najwyższy procentowy udział w Polsce wśród przedsiębiorstw posiadających co najmniej trzy e-busy) oraz MZK Zielona Góra (43 szt., 48,3 proc.). Zeroemisyjny transport publiczny – podobnie jak inne obszary elektromobilności w Polsce – koncentruje się przede wszystkim w największych miastach. Barometrem ekologicznych trendów w branży komunikacyjnej są z pewnością Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, które odbędą się już w październiku w kieleckim ośrodku.

Co najmniej cztery premiery autobusów elektrycznych czekają na gości Targów TRANSEXPO – zapowiada dr Andrzej Mochoń, prezes Zarządu Targów Kielce. – Przez 16 edycji wystawy obserwujemy, jak firmy kładą coraz większy nacisk na ekologię. Obok pojazdów elektrycznych pojawią się także konstrukcje wodorowe. I tu także mówimy o pokazach premierowych.

Na TRANSEXPO pojawią się dwa autobusy o zasilaniu wodorowym. Są to bardzo ciekawe projekty, można jednak w ich przypadku mówić o „pieśni przyszłości”. Na podstawie prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego „Licznika elektromobilności” pod koniec sierpnia 2021 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 59 samochodów zasilanych ogniwami paliwowymi. Jednocześnie nie funkcjonowała żadna, ogólnodostępna stacja tankowania wodoru. Szansą dla popularyzacji tego paliwa w transporcie może być tzw. porozumienie wodorowe – deklaracja budowy gospodarki wodorowej w Polsce.

Tegoroczna edycja targów autobusowych to tradycyjnie premiery, nowe trendy i kierunki rozwoju transportu, a także potentaci branży z rynku polskiego i zza granicy. Wydarzenie od początku współorganizowane jest przez Targi Kielce oraz Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej. W przeddzień wystawy IGKM organizuje w Kielcach konferencję techniczną w formie komisji taboru autobusowego. XVI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO odbędą się w Targach Kielce od 12 do 14 października 2022 r.

Materiał powstał we współpracy z Targami Kielce