Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska

Globalne ocieplenie oraz coraz liczniejsze i coraz bardziej gwałtowne anomalie pogodowe stanowią zagrożenie dla całych społeczności i gospodarek. Zmierzenie się z tym wyzwaniem nie jest więc jedynie kwestią ograniczania negatywnych skutków zmian klimatu, lecz jest również inwestycją w stabilizację. Obecny kryzys energetyczny i zawirowania polityczno-gospodarcze dodatkowo uwypuklają konieczność działania „tu i teraz”. Aby osiągnąć powodzenie, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko państw, lecz również biznesu, świata nauki, organizacji społecznych i każdego z nas z osobna.

– Takie właśnie spojrzenie na globalne zmiany jest podwaliną konferencji „Idea-Biznes-Klimat”, organizowanej przez Bank Ochrony Środowiska. Ambicją tego wydarzenia jest nie tylko merytoryczna dyskusja na temat najbardziej istotnych zagadnień z obszaru trwających przemian gospodarczych w gronie decydentów i ekspertów reprezentujących różne środowiska – zapewnia Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska.

– Poprzez tę konferencję animujemy i zachęcamy do wzajemnego inspirowania się, współpracy oraz podejmowania działań, które będą stanowić realne wsparcie dla zielonej transformacji w Polsce oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatu – dodaje.

Jak podkreśla, intencją BOŚ jest także pokazanie wzajemnych oddziaływań pomiędzy procesami klimatycznymi i biznesowymi. Ważne wątki poruszane podczas paneli obejmą m.in. oczekiwane zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przewartościowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, zmiany preferencji konsumentów, jak i transformację energetyczną.

BOŚ już od ponad 30 lat specjalizuje się w finansowaniu przyjaznych inwestycji, a zapewnienie kapitału jest kluczem do powodzenia zielonej transformacji. Stąd w agendzie wydarzenia nie mogło zabraknąć dyskusji pt. „Zielone obligacje. Zielone kredyty. Czy cała oferta banków wkrótce się zazieleni?” oraz „Zielone inwestycje – jak pozyskać środki na ich realizację?”. Na konferencji będą obecni również przedstawiciele czterech kluczowych, z perspektywy toczących się przemian, sektorów: energetyki, budownictwa, transportu i przemysłu. Będą oni prowadzić rozmowy dotyczące najbardziej istotnych kwestii w ich branżach.

W tegorocznej edycji „Idea-Biznes-Klimat” goście zostaną zaproszeni do wysłuchania rozmów w panelach: „Energia słoneczna, wiatr, biogaz, wodór, a może atom? Polski miks energetyczny bez węgla”, „Zrównoważony rozwój w budownictwie – legislacja, technologie, finansowanie inwestycji”, „Zeroemisyjny transport i logistyka przyszłości – szanse i główne bariery” oraz „Net zero wyzwaniem czy sprzymierzeńcem dla przemysłu spożywczego? Jak wpłynie na efektywność produkcji, jakość oraz ceny żywności?”.

Nie zabraknie również miejsca dla tematu dotyczącego zasobów wodnych. W panelu pod nazwą „Woda i jej retencja – jak chronić i efektywnie korzystać z najcenniejszego zasobu?” zaproszeni eksperci będą dyskutować o tym, jak skutecznie przeciwdziałać negatywnym zmianom wywoływanym przez susze oraz inne anomalie pogodowe.

Miejsce w agendzie zostało zarezerwowane również dla przedstawicieli spółek technologicznych oferujących interesujące i przyszłościowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. O ich pomysłach i koncepcjach będzie można się dowiedzieć, słuchając dyskusji w ramach panelu pt. „Nowe technologie dla ochrony środowiska”.

Agenda wydarzenia przewiduje ponadto pojawienie się kilku gości specjalnych.

Co istotne, „Idea-Biznes-Klimat” to również wydarzenie otwarte dla wszystkich! Transmisję wystąpień i paneli będzie można obejrzeć na żywo w internecie. Nagrania będą dostępne również po zakończeniu wydarzenia.

Wydarzenie jest organizowane pod patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Związku Banków Polskich.

„Rzeczpospolita” objęła konferencję patronatem medialnym.

Materiał powstał we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska