Jakie były pana oczekiwania odnośnie do tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu?

Tegoroczna edycja była niezwykła. Żyjemy w niepewnym i kruchym świecie. Tegoroczne Forum to znakomita okazja, żeby porozmawiać z wszystkimi partnerami L’Oréal, klientami i dostawcami o przyspieszeniu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach. Niepewność, którą wszyscy odczuwamy, daje szansę na przyspieszenie potrzebnych zmian.

Co robi samo L’Oréal w sprawie zmian klimatycznych?

Zajmujemy się tym tematem od 20 lat. Ciągle oceniamy nasz wpływ na środowisko i społeczeństwo. Wprowadziliśmy radykalne zmiany w tym, jak projektujemy i tworzymy nasze produkty. Zrównoważony rozwój jest to dla nas podstawa.

Podczas rozwoju biznesu zredukowaliśmy nasze emisje CO2 o 81 proc. Neutralność węglową chcemy osiągnąć za trzy lata, również w Polsce. Podejmujemy wiele inicjatyw lokalnie. W Kaniach pod Warszawą znajduje się nasza fabryka, w której w ostatnich latach mocno zredukowaliśmy konsumpcję energii. Inwestujemy w stację recyklingu wody, żeby domknąć jej obieg. Co ważne, podwoiliśmy produkcję, a jednocześnie konsumpcję wody zredukowaliśmy o 50 proc.

Jest wiele konkretnych inicjatyw, które podejmujemy. Jednak potrzebujemy wsparcia wszelkich możliwych partnerów, władz, interesariuszy i klientów. Sami nie przeprowadzimy zmian odpowiednio szybko. Potrzebne jest zaangażowanie każdego w całym ekosystemie.

Jakiej pomocy w tym zakresie oczekiwalibyście w Polsce?

Konkretną pomocą byłby łatwiejszy i szybszy dostęp do zielonej energii dla naszych fabryk. Dostęp do takiej energii to ciągle wyzwanie. Potrzebujemy pomocy władz, żeby móc połączyć nasze inicjatywy. Mamy przygotowane plany inwestycji, potrzebna jest większa swoboda dla tych inicjatyw. Ważne jest wsparcie polskich władz w łatwiejszym dostępie do zielonej energii dla firm takich jak nasza.

Może pan powiedzieć coś więcej o planach firmy w Polsce?

Szybszy dostęp do zielonej energii, o którym już wspomniałem, byłby akceleratorem naszych działań. Chcemy też nadal i jeszcze bardziej intensywnie edukować klientów w sprawie dokonywania odpowiedzialnych wyborów zakupowych. Pracujemy nad standaryzacją etykiet produktów, które będą pokazywały wpływ danego produktu na środowisko. Zależy nam także na edukacji konsumentów na temat zmian klimatycznych. W niektórych krajach europejskich tego typu oznakowania są już na opakowaniach żywności.

Staramy się być odpowiedzialną firmą z odpowiedzialnym ekosystemem. Chcemy w te działania zaangażować wszystkie strony, w tym lokalne społeczności, władze i biznes.

Partner relacji: Francusko-Polska Izba Gospodarcza CCIFP, której członkiem jest firma L’Oréal Polska

CCI France Pologne - logo

CCI France Pologne - logo

.