Priorytetem tych działań jest troska o ciągły rozwój i poszerzanie kompetencji kadry zarządzającej, tak by mogła dotrzymać kroku nowym wyzwaniom zmieniającej się rzeczywistości, zarówno w aspekcie biznesowym, jak i społecznym. Skuteczne, naturalne i inspirujące przywództwo jest w dzisiejszych czasach jedną z niezbędnych i najcenniejszych kompetencji, dlatego też programy spotkały się z dużym zainteresowaniem menedżerów i są przez nich bardzo dobrze oceniane.

Akademie liderów

Dwa kluczowe programy nastawione na rozwój i zdobywanie nowych kompetencji, to Akademia Przywództwa i Akademia Menedżera. Zakres merytoryczny Akademii jest oparty w dużej mierze na modelu i doświadczeniach w obszarze przywództwa Johna C. Maxwella, jednego z czołowych światowych autorytetów przywództwa na świecie.

- Programy mają za zadanie nie tylko przygotować kadrę menedżerską do realizacji celów biznesowych określonych w nowej Strategii Banku Pekao S.A., implementacji w życie wartości banku czy przeprowadzenia kluczowych zmian, ale również wspierać ich w kreowaniu zaangażowanych zespołów, otwartych na zmianę oraz gotowych do podejmowania nowych wyzwań – mówi Bartosz Żukowski, Dyrektor Biura Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

Należy podkreślić, że programy zostały tak opracowane, aby menedżerowie w systematyczny sposób pozyskiwali wiedzę oraz przekładali ją na bieżąco na konkretne umiejętności. Jednocześnie jest to przestrzeń do wymiany doświadczeń, omawiania konkretnych sytuacji i proponowania rozwiązań konfliktów, poznawania siebie samych i swoich reakcji w rozmowach z innymi.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że oceny wystawione przez uczestników programów, są bardzo wysokie: 90,84% menedżerów oceniło pozytywnie jakość programu Akademia Przywództwa, natomiast Akademię Menadżera Detalu aż 96,52% respondentów.

Kolejna inicjatywa banku to Program Teraz Lider i Lider on Line 2 – szkolenia dedykowane kadrze menedżerskiej, które koncentrują się wokół głównych obszarów oddziaływania lidera takich jak: organizowanie i planowanie pracy podwładnych, budowanie i rozwijanie umiejętności przywódczych, kreowanie środowiska sprzyjającego zaangażowaniu pracowników i współpracy w zespole oraz rozwijanie kompetencji podwładnych z myślą o przyszłości zespołu.

Nowe wartości

W programach szkoleniowych dla kadry menedżerskiej zostały przewidziane dedykowane moduły/sesje szkoleniowe poświęcone zaangażowaniu kadry menedżerskiej w budowę świadomości wartości. Dlatego też wykład inaugurujący jak i cały program odnosił się do wartości i zsynchronizowany został z ogłoszeniem przez Zarząd Banku nowej strategii oraz z zapowiedzią wdrożenia nowych #wartości Banku Pekao S.A., które stanowią także element spajający aktywności dodatkowe dedykowane wszystkim uczestnikom programów (wykłady, sesje Leadership Network).

Wsparcie dla menadżerów to także podręcznik oraz zestaw ćwiczeń i materiałów szkoleniowych, które koncentrują się na nowych wartościach i budowie świadomości posługiwania się nimi w codziennym podejmowaniu decyzji menedżerskiej.

Nowoczesne zarządzanie

Co to oznacza w praktyce? Jednym z ciekawszych przykładów narzędzi usprawniających zarządzanie i wspierających liderów jest VUCA – klucz do radzenia sobie ze złożonymi warunkami współczesnego świata, takimi jak chociażby organizacja pracy rozproszonej w czasie pandemii. I w tym przypadku Pekao zadbało o to, aby menedżerowie pozyskali wiedzę niezbędną do budowy nowych kompetencji, pozwalających na lepsze zarządzanie w niepewnym i złożonym otoczeniu, kiedy proces podejmowania decyzji jest utrudniony przez niejednoznaczne, nowe sytuacje.

Czym jest VUCA? To akronim pochodzący od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność). Termin ten został wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie specyfiki sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny. Dość szybko zaadaptowano VUCA na grunt biznesu, określając nim środowisko biznesowe, które jak nigdy wcześniej w historii jest niestabilne, niepewne, złożone i niejednoznaczne.

Jak efektywnie i elastycznie zarządzać zespołem w świecie VUCA?

Bob Johansen, z Institute for the Future, zaproponował liderom 4 sposoby radzenia sobie w świecie VUCA: Vision (Wizja), Understanding (Zrozumienie), Clarity (Jasność), oraz Agility (Zwinność), które nazwał „VUCA Prime”. 

Tradycyjne metody zarządzania wydają się być niewystarczające, aby poradzić sobie ze skalą i złożonością zmian, które zachodzą we współczesnym świecie. Sprostanie aktualnym wyzwaniom VUCA wymaga od menedżerów określonego zestawu kompetencji, dzięki którym będą w stanie poradzić sobie w nowym, zmiennym i wymagającym środowisku pracy. Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla menedżera i wymaga przemyślanego podejścia. Dlatego wspieramy liderów na różnych szczeblach zarządzania i stawiamy na nowoczesne przywództwo – mówi Aleksandra Parkhotsik, Ekspert w Biurze Projektów HR i Modelowania Organizacji w Banku Pekao S.A.

Chcesz dołączyć do firmy, która dba o wspólne wartości i rozwój menedżerów? Sprawdź oferty rekrutacyjne Pekao na stronie Kariera na bank.

Materiał Promocyjny