Z roku na rok mamy do czynienia ze wzrostem aktywności wolontariuszy we wszystkich dziedzinach życia, np. ekologii, pomocy seniorom, czy wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nie inaczej jest w biznesie, który w ostatnich latach aktywnie rozwija wolontariat pracowniczy i poszerza obszar działalności dobroczynnej o nowe pomysły. Firmy mają wiele zróżnicowanych narzędzi do wspierania wolontariuszy w realizacji kluczowych celów społecznych. Pracodawca może np. umożliwić realizację wolontariatu w ramach czasu pracy, przeznaczyć fundusze, które wolontariusze mogą wykorzystać do realizacji swoich działań lub wskazać zasoby firmy, takie jak samochody służbowe i sprzęt biurowy, które mogą być wykorzystane do działalności społecznej.

Działanie - to się opłaca

Wolontariat jest formą bezinteresownej pomocy, ale też inwestycją w firmę. Dzieje się tak, ponieważ poprzez aktywność społeczną w miejscu pracy środowisko pracowników jest bardziej zintegrowane, dzięki czemu kultura całej firmy wzrasta, a praca idzie sprawniej. – W pracy ważne są wspólne wartości. Wolontariat i pomoc innym spajają zespół, a taka integracja wpływa na zadowolenie i zaangażowanie pracowników. Ogromne znaczenie ma dla nas też współpraca z organizacjami pozarządowymi - stowarzyszeniami i fundacjami, dla których niezwykle ważne i pomocne w bieżącej działalności jest wsparcie wolontariuszypodkreśla Rafał Utracki, Dyrektor Biura Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej w Banku Pekao S.A.

Wolontariat jest też szansą na przełamanie codziennej rutyny i dobrą okazją do zdobycia świeżego spojrzenia na najważniejsze aspekty życia. Oczywiście nie można również zapomnieć o tym, że realizowanie działań społecznie pożytecznych jest wymarzoną okolicznością do zbudowania wizerunku firmy. Widać to szczególnie w działaniach i misji Banku Pekao S.A, który od lat rozwija wolontariat pracowniczy na bardzo wielu płaszczyznach – w 2021 r. w działania pomocowe było już zaangażowanych 1200 osób. - Bank Pekao S.A. realizuje strategię ESG na lata 2021-2024, której istotnym elementem jest wolontariat pracowniczy. To w tym dokumencie zawarto zasady, którymi kieruje się nasza firma: niesienie pomocy potrzebującym, wyrównywanie szans, zapobieganie wykluczeniu oraz akcje edukacyjne dla klientów. Realizujemy je w praktyce umożliwiając pracownikom stworzenie odpowiedniej przestrzeni do działania. Dlatego – co nie jest częste wśród polskich firm - zapewniamy pracownikom możliwość wykorzystania dwóch dni roboczych w roku na działalność społeczną spójną ze strategią firmy – wskazuje Zbigniew Chmiel, Dyrektor Pionu Zasobów Ludzkich w Banku Pekao S.A.

Droga do spełnienia

Wolontariat świetnie wpływa na rozwój firmy, ale jak postrzegają tę formę aktywności ci, bez których byłby on niemożliwy, czyli pracownicy? Mało kto ma wątpliwości: przede wszystkim jest to szansa na rozwój osobisty i dodatkową możliwość samorealizacji, która daje pracownikom poczucie spełnienia i satysfakcji. – Uśmiech na twarzach osób, którym pomagamy, to powód do zadowolenia i prawdziwa motywacja do działania. Nie do opisania jest to, co czujemy, podczas pracy w charakterze wolontariuszy. Wspólne akcje pomocowe dają nam poczucie spełnienia i przynależności do zespołuuważa Oliwia Pawlak, kierownik zespołu w I Oddziale w Opolu Banku Pekao S.A.

Niesienie bezinteresownej pomocy to często także wielkie przeżycie emocjonalne, zarówno dla osób potrzebujących, jak i pomagających. Wolontariusze pracujący w banku Pekao często mają bezpośredni kontakt z potrzebującymi, wielkie emocje towarzyszyły m.in. akcji pomocowej podjętej już w czasie pierwszej fali pandemii. – Utkwiła mi w pamięci niezwykle wzruszająca scena. Na widok świeżego pieczywa, pewna pani po prostu się rozpłakała. Od tygodni spowodowanych izolacją, nie miała w ustach chleba mówił Marek Grabiwoda, wolontariusz z trzydziestoletnim doświadczeniem i starszy doradca klienta w Centrum Korporacyjnym w Katowicach

W obliczu wojny, która toczy się w Ukrainie Bank Pekao S.A. również nie pozostał obojętny. Bank ruszył z pomocą jej obywatelom i firmom na różnych płaszczyznach, zapewniają m.in. pomoc humanitarną zarówno za pośrednictwem fundacji Pekao, jak i inicjatyw wolontariackich pracowników. Wolontariusze biorą udział w lokalnych akcjach, pomagają w punktach recepcyjnych, organizują zbiórki i transport pomocy humanitarnej oraz sprawują bezpośrednią opiekę nad obywatelami Ukrainy przyjętymi do domów. W tego typu działania włączyło się kilkaset pracowników. -  Wybuch wojny był dla mnie sygnałem do działania. Nie potrafiłem pozostać obojętny. Na szczęście miałem i wciąż mam wokół siebie ludzi, którzy na hasło „Pomagamy Ukrainie” pośpieszyli z pomocą. Współpracując, mogliśmy zrobić coś dobrego na większą skalędodaje wolontariusz.

- Pomysłów na dobrowolną pomoc innym jest wiele, a organizacja tych inicjatyw bez udziału wolontariuszy byłaby praktycznie niemożliwa. Na każdym etapie działań społecznych jest miejsce dla wolontariuszy, których łączy jedno – poczucie radości i satysfakcji płynącej z pomagania innymmówi Anna Strukowicz, Koordynator wolontariatu w Banku Pekao S.A.

Odpowiedzialny biznes XXI wieku

- Tylko dzięki odpowiedzialnej polityce biznesowej, połączonej z prawdziwymi ludzkimi emocjami i pomocą nieobliczoną na zysk - można dzisiaj etycznie i skutecznie prowadzić firmę. To już dawno zostało dostrzeżone przez Bank Pekao S.A. - Wzajemne wsparcie, możliwość lepszego poznania się, sprawdzenia się w nowych okolicznościach, to tylko nieliczne zalety wolontariatu. Jako firma odpowiedzialna społecznie, popieramy dobroczynne inicjatywy naszych pracowników, włączamy ideę pomagania do swojej kultury organizacyjnej i chętnie zatrudniamy osoby charakteryzujące się właśnie pozytywną energią do działaniapodkreśla Aleksandra Parkhotsik, Ekspert w Departamencie Strategii HR w Banku Pekao S.A.

Chcesz dołączyć do firmy, która rozwija wolontariat pracowniczy i razem czynić dobro? Wszystkie obecnie otwarte rekrutacje Banku Pekao możesz zobaczyć na stronie Kariera na bank.

Materiał Promocyjny