Materiał partnera: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W tegorocznym badaniu Diversity IN Check 38 firm i organizacji zostało uznanych za najbardziej zaawansowane w zarządzaniu różnorodnością, dbaniu o inkluzję w organizacji i dążeniu do osiągnięcia spójności społecznej. Lista powstała na podstawie badania przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce. Łącznie w tym roku w badaniu wzięło udział 47 organizacji.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania danej organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu inkluzywnego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in. Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania, które zadawano pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z Covid-19. Z czego punktowane były pierwsze trzy obszary.

– Coraz więcej pracodawców w Polsce uznaje różnorodność za ważną wartość i zarazem kluczowy element zarządzania organizacją, wymagający przy tym stałego doskonalenia działań podejmowanych w obszarze diversity & inclusion. Wraz z partnerami i patronami Diversity IN Check cieszymy się, że rośnie grono organizacji uczestniczących w niełatwym badaniu, zdecydowanych, by się wzajemnie edukować i inspirować najlepszymi praktykami. Takie rozumienie odpowiedzialności pracodawców jest szczególnie potrzebne w dobie kryzysu związanego z wojną w Ukrainie i niezbędne w budowaniu włączającego rynku pracy i spójności społecznej – mówi Marzena Strzelczak, prezeska i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Lista została ogłoszona 25 maja br. podczas 9. Targów CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jest to druga edycja badania. Podobnie jak w zeszłym roku lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce prezentowana jest w porządku alfabetycznym.

W tegorocznej edycji dodatkowo wskazano liderów, tj. organizacje, które osiągnęły w klasyfikacji końcowej ponad 80 proc. punktów:

1. Alcon Polska sp. z o.o.

2. Alstom POLSKA

3. ArcelorMittal Poland

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Zgłoś swój projekt w konkursie dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

4. Bank Handlowy w Warszawie SA

5. BNP Paribas Bank Polska SA (ponad 80 proc. punktów)

6. Bravura Solutions Polska

7. Castorama Polska sp. z o.o.

8. CCC SA

9. CD PROJEKT SA

10. CEMEX Polska

11. Citibank Europe plc

12. Credit Agricole Bank Polska

13. Credit Suisse Poland sp. z o.o. (ponad 80 proc. punktów)

14. Cushman & Wakefield Polska

15. DB Cargo Polska

16. DEVIRE sp. z o.o. (ponad 80 proc. punktów)

17. EPP sp. z o.o.

18. Faurecia Automotive Polska SA

19. FM POLSKA sp. z o.o.

20. Grupa Saint-Gobain

21. Henkel Polska

22. ING Bank Śląski SA (ponad 80 proc. punktów)

23. Intel Technology Poland sp. z o.o.

24. KPMG sp. z o.o.

25. Luxoft Poland sp. z o.o.

26. mBank SA

27. NatWest Polska (ponad 80 proc. punktów)

28. Orange Polska (ponad 80 proc. punktów)

29. Orsted Polska sp. z o. o.

30. Pfizer Polska sp. z o.o.

31. Philip Morris Polska Distribution sp. z.o.o.

32. Polenergia SA

33. Provident Polska SA

34. Santander Bank Polska SA

35. Shell Polska

36. STU ERGO Hestia SA

37. T-Mobile Polska

38. Unibail-Rodamco Polska sp. z o.o.

Na przełomie czerwca i lipca br. każdy z pracodawców uczestniczących w badaniu, także organizacje, które nie osiągnęły wymaganej liczby punktów koniecznej do zakwalifikowania się na listę, otrzyma indywidualne, pełne podsumowanie uzyskanych wyników. Ma to na celu wzmocnienie edukacyjnej wartości projektu. Podobnie jak w roku ubiegłym ukaże się też raport podsumowujący badanie.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów merytorycznych: ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, firma Deloitte Advisory, Fundacja Share the Care, PBS, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja TAKpełnosprawni, Fundacja Replika, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Belgijska Izba Gospodarcza, Polsko-Francuska Izba Gospodarcza oraz „Rzeczpospolita”.

Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek, w skład której wchodzą:

> Karolina Andrian, założycielka i prezeska Fundacji Share the Care,

> Barbara Fabisiak, kierowniczka projektów w PBS,

> dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego,

> Zofia Mockałło, asystentka naukowa w Pracowni Psychologii Społecznej CIOP-PIB,

> Paweł Panczyj, Managing Director Strategy & Partnerships, ABSL,

> Michał Pawłowski, Fundacja Replika,

> Irena Pichola, lider Sustainability Consulting Central Europe, partner w Deloitte, członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,

> Agata Robińska, prezeska fundacji TAKpełnosprawni,

> Marzena Strzelczak, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Komentarz partnera:

Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce chcemy edukować i wspierać pracodawców, dla których różnorodność jest ważną wartością.Tegoroczna edycja potwierdziła, że pracodawcy dobrze sobie radzą, jeśli chodzi o procedury i polityki (podstawy zarządzania), uzyskując w tym bloku średnio najwięcej punktów (średnio 71 proc.). Ponownie najtrudniejszym obszarem okazał się blok programy i działania (57 proc.), w którym oceniane są konkretne aktywności pracodawców, „wypełnianie treścią” procedur i polityk poprzez różnorodne programy, np. wzmacniające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami, wspierające kobiety i mężczyzn w pełnieniu ról opiekuńczych czy ich rozwój zawodowy. To pokazuje, że pracodawcy zaczynają strategiczne podejście do D&I od wypełnienia wymogów prawnych, wprowadzając regulacje dotyczące równego traktowania, i wzmacniają je organizacyjnie, tworząc odrębne stanowiska ds. zarządzania różnorodnością. Na kolejnym etapie rozwoju pracodawcy realizują inicjatywy dotyczące wspierania różnorodnych dostawców, choć należy zauważyć, że czyni to zaledwie co piąty podmiot pracodawców uczestniczący w badaniu.Gdy przyjrzymy się z kolei blokowi budowanie zaangażowania, to widać, że praktycznie 100 proc. uczestników DINC stawia na dialog i partycypację, realizując badania satysfakcji, ale wciąż zaledwie co trzeci wspiera zatrudnionych aktywnych w ramach różnego rodzaju sieci pracowniczych. Jako organizacja koordynująca Kartę Różnorodności w Polsce chcemy edukować i wspierać pracodawców, dla których różnorodność jest ważną wartością. Zależało nam na przygotowaniu dostępnego narzędzia, które w sposób przejrzysty i kompleksowy pokaże, które obszary w organizacji wymagają pilnych działań i uwagi, a które warto doskonalić. Temu służyć będą raporty dla uczestników podsumowujące szczegółowe dane oraz wynik organizacji na tle innych podmiotów. Dzięki temu łatwiej jest priorytetyzować cele, planując rozwój D&I. Chcemy też mobilizować pracodawców do nieustawania w tym procesie, symbolicznie dziękując im za dotychczasowe aktywności. Stąd pomysł na listę pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzji w Polsce. W tym roku dodatkowo wyróżniliśmy sześć organizacji, które finalnie uzyskały więcej niż 80 proc. punktów możliwych do zdobycia. Dla porównania – średnia wyniosła 65 proc.

Więcej informacji o badaniu znaleźć można na stronie: kartaroznorodnosci.pl/diversityincheck oraz w mediach społecznościowych Karty Różnorodności – na Facebooku oraz LinkedInie.

Materiał partnera: Forum Odpowiedzialnego Biznesu