- Już trzeci rok działamy w nadzwyczajnych, pełnych zawirowań warunkach rynkowych, będących następstwem najpierw pandemii, a dziś wojny w Ukrainie. Mimo to sukcesywnie rozwijamy nasz biznes i realizujemy cele strategiczne, a pozycja kapitałowa Grupy PZU pozostaje bardzo silna. Nasz wskaźnik wypłacalności na koniec 2021 r. osiągnął poziom 221 proc., znacznie powyżej średniej dla europejskich ubezpieczycieli. W połączeniu z wysokimi ocenami ratingowymi, w tym wskazującymi na niskie ryzyko negatywnego wpływu czynników ESG, potwierdza to duże bezpieczeństwo działalności prowadzonej przez Grupę PZU - mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

W 2021 r. Grupa PZU wypracowała najwyższy od 12 lat zysk netto w wysokości 3,34 mld zł. Sprzedaż ubezpieczeń osiągnęła rekordową w jej historii wartość 25,1 mld zł. Początek 2022 r. przyniósł polskiej gospodarce jeszcze większe wyzwania niż lata pandemii: duży wzrost cen energii, paliw i żywności, spowolnienie na rynku nieruchomości, kłopoty z dostawami podzespołów w niektórych sektorach przemysłu. Problemy firmy i gospodarstw domowych mogą przekładać się na rynek ubezpieczeniowy, a mimo to Grupa PZU w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. po raz kolejny wypracowała dobre wyniki. Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej w pierwszym kwartale br. wyniósł 758 mln zł. Osiągnięty zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 17,8 proc. lokuje Grupę PZU wśród najbardziej rentownych ubezpieczycieli w Europie.

To satysfakcjonujące rezultaty. Trzeba pamiętać, że choć w I kw. 2021 r. wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 52,5 proc. - wyjaśnia Tomasz Kulik, członek zarządu i dyrektor finansowy PZU.

Potencjał i wzrost

Grupa PZU to dziś największy konglomerat finansowy w Europie Środkowo-Wschodniej o aktywach przekraczających 400 mld zł. Ma ok. 22 mln klientów, a z jej produktów i usług korzysta nawet 80 proc. polskich rodzin. Znajduje się w ścisłej czołówce na rynkach usług bankowych, inwestycyjnych, opieki zdrowotnej. Przede wszystkim jest liderem na rynku ubezpieczeń i to rozwój tego biznesu w istotny sposób kształtuje wyniki Grupy.  

- Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, składka ubezpieczeniowa zebrana przez nas w pierwszym kwartale tego roku sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku - mówi Beata Kozłowska-Chyła. Najmocniej w I kw. 2022 r. zwiększyła się sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1 proc. w skali roku, do 3,6 mld zł. W szczególności szybko rosła składka z ubezpieczeń majątkowych pozakomunikacyjnych – o 12,1 proc. rok do roku, zarówno w segmencie masowym, jak i klientów korporacyjnych. Dobrze sprzedawały się takie produkty PZU, jak ubezpieczenia mieszkaniowe, dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczenia rolne.

W pierwszym kwartale br. na polskim rynku nadal utrzymywał się trend spadkowy średniej składki OC komunikacyjnego, co w obliczu dwucyfrowej inflacji i wzrostu cen większości produktów i usług jest ewenementem. Mimo to największy polski ubezpieczyciel potrafił zwiększyć przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych o 2,3 proc. w porównaniu do I kw. 2021 r. Stało się to głównie dzięki wzrostowi sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9,8 proc. rok do roku. - Co istotne, w warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, poprawiliśmy rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Utrzymaliśmy też wysoką rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych, gdzie wskaźnik mieszany wyniósł 90 proc. – wskazuje prezes PZU.

W wynikach ubezpieczyciela widać rosnące zainteresowanie Polaków bezpieczeństwem zdrowotnym, w tym profilaktyką. Przychody Grupy PZU w obszarze zdrowia w I kw. 2022 r. wzrosły do 323 mln zł, czyli o 14,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Rosły zarówno przychody z powiększającej się sieci placówek medycznych PZU Zdrowie, jak i ubezpieczeń zdrowotnych oraz abonamentów.

Rozwój biznesu ubezpieczeniowego Grupy PZU ma ścisły związek z realizacją jej strategii „Potencjał i wzrost” na lata 2021-2024. W ciągu roku od jej ogłoszenia już wdrożono wiele zapowiadanych działań w ramach budowy ekosystemów produktowo-usługowych. Ubezpieczyciel uruchomił m.in. platformę pozapłacowych korzyści dla pracowników PZU Benefity, abonamenty sportowo-rekreacyjne PZU Sport, wprowadził nową, elastyczną ofertę indywidualnych ubezpieczeń na życie opartą na modelu grup otwartych, abonamentowe i przedpłacone pakiety medyczne i profilaktyczne PZU Zdrowie dla klientów indywidualnych, pierwsze na rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców, udostępnił klientom płatności abonamentowe za szereg ubezpieczeń majątkowych.

W I kw. 2022 r. PZU również zaoferował nowe i innowacyjne produkty. Na przykład wspólnie z polsko-brytyjskim startupem Simpl.rent wprowadził ofertę ubezpieczeń dla właścicieli i zarządzających mieszkaniami na wynajem oraz najemców, w tym pierwsze na rynku ubezpieczenie płatności czynszu. W współpracy z eBilet.pl, największym w Polsce serwisem z biletami na wydarzenia sportowe i kulturalne, zaoferował jego użytkownikom ochronę w razie braku możliwości skorzystania z zakupionych biletów. W ramach rozwiązań dla kierowców ubezpieczyciel przygotował kompleksową ofertę PZU AC + OC + NNW + assistance w wariancie Super z możliwością płatności abonamentowej, oferując w cenie m.in. usługę profesjonalnego badania technicznego i wyceny samochodu używanego, który klient zamierza nabyć. Korporacyjnym klientom flotowym PZU udostępnił nowoczesny system iFlota, który pomaga zarządzać flotami, ograniczać szkody i kontrolować koszty.

Udane inwestycje i bankowe zyski

Do wysokiego zysku Grupy PZU w I kw. br. przyczynił się również bardzo dobry wynik inwestycyjny - zwrot na portfelu przekroczył 4,1 proc. To zasługa korzystnej w czasach dużej niepewności struktury portfela inwestycyjnego Grupy, który w 83 proc. stanowią Instrumenty dłużne, w tym w 65 proc. dług skarbowy, pozycja walutowa jest zamknięta, a ekspozycja na akcje i inne zmienne klasy aktywów jest ograniczona. - Obecna sytuacja na rynku długu, gdzie rentowność obligacji skarbowych jest najwyższa od prawie 14 lat, będzie pozwalała nam na odnawianie zapadających obligacji po wyższych stopach. Konsekwentna budowa pozycji na nieruchomościach również w istotny sposób przyczynia się do zwiększenia zwrotów na portfelu głównym. Bardzo pozytywnie działają też inwestycje w starannie wyselekcjonowane spółki z sektora technologicznego – wyjaśnia Tomasz Kulik.

Kolejnym kluczowym wsparciem dla wyników Grupy PZU, obok działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, była kontrybucja działalności bankowej. Środowisko wyższych stóp procentowych sprzyja bankom, zwiększając m.in. ich przychody odsetkowe, co korzystnie wpływa również na wyniki instytucji z Grupy PZU  - Banku Pekao i Alior Banku. W I kw. 2022 r. oba banki dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, czyli o 180 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wsparcie transformacji energetycznej oraz dla Ukrainy

Wielki potencjał, budowany przez konsekwentnie powtarzane dobre wyniki, oraz swoją pozycję na rynku finansowym Grupa PZU wykorzystuje również do realizacji strategii w zakresie odpowiedzialności względem środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej i ładu zarządczego (ESG).

Grupa PZU aktywnie uczestniczy w najważniejszym dziś dla Polski i przyszłości naszej gospodarki ogromnym procesie transformacji energetycznej. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zaangażowała w inwestycje wspierające zieloną zmianę łącznie już 720 mln zł, w tym 420 mln zł na finansowanie czterech dużych projektów lądowych farm wiatrowych, a 300 mln zł na zakup obligacji ESG, wspierających rozwój przedsięwzięć w sektorze energii odnawialnej.

Ubezpieczyciel włączył się także w koordynowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych działania pomocowe spółek Skarbu Państwa dla uchodźców z Ukrainy. Od początku napaści Rosji na Ukrainę Grupa PZU przeznaczyła na rzeczową i finansową pomoc już 4,5 mln zł, kupując i przekazując dla uchodźców m.in. 15 tys. powerbanków, tysiące koców termicznych, kompletów pościeli czy materacy. Wszyscy uchodźcy ukraińscy mogą też korzystać z bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, badań oraz konsultacji specjalistycznych w ponad 50 placówkach medycznych PZU Zdrowie, które świadczą usługi w ramach NFZ. Od 28 lutego do 24 kwietnia br. PZU w ramach bezprecedensowej w historii sektora ubezpieczeniowego akcji wystawiał dla pojazdów ukraińskich uchodźców 30-dniowe polisy OC granicznego, przejmując na siebie koszt składek w łącznej wysokości ponad 7,5 mln zł. Całkowity rozmiar pomocy Grupy PZU dla Ukraińców przekroczył tym samym 12 mln zł.

- Odpowiedzialność i wrażliwość społeczna to znak rozpoznawczy marki PZU, dlatego szeroko włączyliśmy się w ogólnonarodową akcję solidarności z Ukrainą. Ogromne zainteresowanie Ukraińców oferowanym przez PZU 30-dniowym OC granicznym pokazało, jak bardzo potrzebne były działania, które ludziom uciekającym przed wojną rozwiązywały praktyczne problemy – mówi Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.

Materiał Promocyjny