Wraz z wejściem w życie ustawy z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (dalej „Nowa Ustawa Deweloperska"), począwszy od 1 lipca 2022 r., diametralnie zmienią się zasady zawierania umów rezerwacyjnych. Chociaż dotąd nieuregulowane prawnie, są one szeroko stosowane przez deweloperów. Autorem projektu Nowej Ustawy Deweloperskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jej celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony praw nabywców mieszkań.