Materiał partnera: ASUS

Wydarzenia ostatnich lat stały się katalizatorem, który bardzo dynamicznie przyspieszył rozwój i upowszechnienie zdalnej pracy, a także zdalnej edukacji. I choć w praktyce w Polsce nauczanie powróciło już do formy stacjonarnej, to jednak wykorzystanie technologii i działań związanych z dostępem do internetu wciąż jest jednym z kluczowych elementów w edukacji.

Kierunek: cyfryzacja

I właśnie możliwości zastosowania technologii w edukacji na szczeblu podstawowym i średnim znalazły się w centrum uwagi raportu firmy badawczej Gartner („Leverage the K-12 Education Digital Learning Maturity Model”), który wskazuje na konieczność przeniesienia nauki cyfrowej na wyższy poziom dojrzałości.

Jak podkreślają jego twórcy, pełne wykorzystanie potencjału cyfrowego nauczania w edukacji w szkołach podstawowych i średnich wymaga od osób za nią odpowiedzialnych oceny potrzeb organizacji i podjęcia kroków w celu zwiększenia jej rozwoju w obszarze digitalizacji. Jak uważają, skuteczne ramy takich działań tworzy model dojrzałości cyfrowej edukacji proponowany przez firmę Gartner.

Według diagnozy, którą przynosi raport, cyfrowe narzędzia oferują szkołom potencjał do tworzenia spersonalizowanych możliwości uczenia się. Jednak niewystarczająca koncentracja na rozwijaniu możliwości organizacji w tym obszarze często powoduje, że nie udaje się osiągnąć znaczących rezultatów. Plany cyfrowego nauczania często nie określają, w jaki sposób szkoła będzie systematycznie optymalizować technologie, modele nauczania i doświadczenie uczniów w celu uzyskania lepszych wyników nauki. Co więcej, szkoły mogą się cofnąć w rozwoju edukacji cyfrowej, nie posiadając wiarygodnego procesu ciągłej oceny swoich działań oraz corocznych planów realizacji wyznaczonych celów.

Wnioski mówią m.in., że nauka wykorzystująca technologie cyfrowe pomaga tworzyć lepiej spersonalizowane doświadczenie edukacyjne uczniów i bardziej ich angażować. Organizacje, które koncentrują się na rozwijaniu swoich możliwości technologicznych i dostosowywaniu strategii cyfrowego uczenia się do swoich potrzeb mogą odnieść sukces w poprawie wyników nauczania.

Wyspecjalizowane narzędzia

Ale oczywiście do tego, aby wykorzystanie cyfrowego nauczania było skuteczne, potrzeba odpowiednich technologii. Jedną z firm, które mają tego świadomość i dostarczają sprawdzone rozwiązania, jest ASUS. Firma oferuje urządzenia i technologie, których potrzebują instytucje zajmujące się edukacją, aby wejść na wyższy poziom dojrzałości w zakresie cyfrowego nauczania. Są to rozwiązania w zakresie zarówno sprzętu dla uczniów i nauczycieli, jak i kompleksowe usługi i narzędzia systemowe.

Każdy obszar aktywności technologicznej wymaga innych priorytetów. Są specjalne komputery przeznaczone dla graczy, z kolei inne urządzenia skupione są na domowej rozrywce.

Zgodnie z tą filozofią ASUS oferuje wszechstronne urządzenia, które zostały zaprojektowane z myślą o nauce i pracy. Jest to np. linia laptopów BR z obsługą szybkiego internetu LTE i wzmocnioną konstrukcją. To także bezpieczny i wygodny chmurowy system operacyjny Chromebooka, który usprawnia naukę w dowolnym miejscu. To wreszcie komputery stacjonarne i urządzenia AiO (All-in-One – kompaktowy sprzęt, w którym podzespoły komputera mieszczą się w obudowie monitora) do laboratoriów komputerowych i bibliotek. Z myślą o nauczycielach zostały zaprojektowane lekkie, przenośne urządzenia z serii B3 i B5. Są one użyteczne zarówno w prowadzeniu zajęć, jak i w pracy.

Tak jak ze wszystkimi aktywnościami w sieci, także z cyfrową edukacją nierozerwalnie wiążą się kwestie cyberbezpieczeństwa. Jest to jeden z najważniejszych aspektów korzystania z internetu. Chodzi zarówno o umiejętność bezpiecznego poruszania się w sieci (np. niewchodzenie na podejrzane strony), jak i o świadomość zagrożeń związanych choćby z postępowaniem z mailami pochodzącymi z nieznanych źródeł (a czasem nawet od znanych nadawców, których komputery lub skrzynki pocztowe zostały zaatakowane!), zawierającymi zainfekowane załączniki lub szkodliwe linki, grożące np. utratą dostępu do części czy nawet całości zasobów. Kolejnym obszarem potencjalnych cyberzagrożeń są różne aktywności w serwisach społecznościowych, które są także wykorzystywane przy okazji edukacji, choćby do komunikacji.

O wadze kształtowania świadomego korzystania z internetu i edukacji dotyczącej zasad cyberbezpieczeństwa świadczy choćby to, że temat ten jest obecny praktycznie w każdym raporcie obejmującym wykorzystanie sieci – od dorocznych opracowań międzynarodowych agend, badań globalnych korporacji technologicznych, po raporty wyspecjalizowanych firm badawczych.

Oczywiście znaczna część tych problemów znika, gdy procesy związane z nauką odbywają się w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, do którego mają dostęp tylko nauczyciele i uczniowie, i w którym zasoby są chronione przez profesjonalne systemy zabezpieczeń.

Także tu ASUS oferuje sprawdzone rozwiązanie. Jest to np. wsparcie dla platformy vPro, które dba o bezpieczeństwo i łatwość zarządzania technologiami. Korzystanie ze wspomnianych już rozwiązań chmurowych oferowanych przez sprawdzonego partnera zapewnia z jednej strony pełne bezpieczeństwo danych, z drugiej uniwersalny dostęp do zasobów z dowolnego miejsca. Dzięki temu instytucje edukacyjne nie muszą zajmować się przygotowaniem i zarządzaniem systemem, a mogą skupić się na poprawie doświadczenia edukacyjnego uczniów.

Materiał partnera: ASUS