Zrównoważony rozwój to dbałość o ludzi i planetę

Odpowiedzialny pracodawca wspiera pracowników i dostosowuje się do potrzeb. Po pandemii ważne okazało się na przykład wsparcie psychologiczne.

Publikacja: 23.03.2023 21:00

Zrównoważony rozwój to dbałość o ludzi i planetę

Foto: mat. pras.

Materiał partnera: GENERALI POLSKA

Obecnie zrównoważony rozwój jest wpisany w sposób prowadzenia biznesu. Firmy mają dostęp do wiedzy i danych, dzięki którym widzą więcej i mogą przewidywać pewne zjawiska. Ubezpieczenia to szczególna branża, w której zakres działalności wpisane jest szacowanie ryzyka i – w pewnym sensie – przewidywanie przyszłości.

Mówiąc o zrównoważonym rozwoju, myślimy o ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Kryją się pod tym trzy obszary: dbanie o środowisko naturalne, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Każda firma, która dąży do bycia odpowiedzialną, uwzględnia te kryteria w swojej strategii. ESG zyskało w ostatnich latach popularność, częściowo za sprawą regulacji. Nie bez znaczenia są również oczekiwania akcjonariuszy i inwestorów, ale też konsumentów i pracowników, którzy przy swoich wyborach coraz częściej kierują się tymi kryteriami.

Wracając do ubezpieczeń – klient zawiera umowę ubezpieczenia po to, by osiągnąć określony cel – przede wszystkim chce przekazać część ryzyka swojej działalności ubezpieczycielowi i uzyskać świadczenie w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Rolą ubezpieczyciela jest, by proponowane klientom rozwiązania pomagały im w zarządzaniu ryzykiem w ich działalności zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym. Dlatego na każdym etapie – od tworzenia produktu przez proces sprzedaży po ewentualną likwidację szkód – dbamy o to, by klient mógł otrzymać ochronę zgodną z jego potrzebami. Dajemy klientom do dyspozycji narzędzia online, jak samoobsługa w likwidacji szkody przez stronę www, czy aplikacje, np. do oględzin i likwidacji szkód, aby mogli szybko uzyskać odszkodowanie i naprawić uszkodzone mienie.

Odpowiedzialny pracodawca wspiera pracowników i dostosowuje się do potrzeb. Po pandemii ważne okazało się wsparcie psychologiczne, a obowiązującym modelem w wielu firmach stała się praca hybrydowa. Biura wyposażane są z dbałością o komfort pracowników. Znajdziemy tam m. in. strefy wypoczynkowe, helpomaty w łazienkach, pokój dla karmiących mam, siłownię, a także rowerownię z szatnią i łazienką. Pracownicy mogą przychodzić do biura nie tylko z dziećmi, ale także z psami.

Jako odpowiedzialny „obywatel korporacyjny” dbamy również, aby zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. Procesy w firmach zamieniane są na elektroniczne, w tym obieg dokumentów, faktury, zawarcie umowy etc., przez co radykalnie ograniczamy zużycie papieru. Specjalne programy mają za zadanie wspieranie lokalnych społeczności.

Dzięki odpowiednim decyzjom firmy mogą promować i wspierać konkretne postawy swoich interesariuszy: klientów, kontrahentów, partnerów, pracowników poprzez odpowiednią ofertę, dobór produktów, politykę cenową, sposób wyboru dostawców, politykę inwestycyjną itp. itd. Czyli… przez codzienne decyzje biznesowe. Jednym zdaniem – dbanie o zrównoważony rozwój to po prostu dbanie o ludzi i planetę.

Czy to oznacza, że firmy mają przestać zarabiać i że ich celem nie jest zysk? Wręcz przeciwnie. Jeżeli chcą mieć możliwość działania długoterminowego przez kolejne dziesiątki i setki lat, mieć możliwość generowania zysku dla akcjonariuszy i wartości dla wszelkich grup interesariuszy, w tym szczególnie klientów, pracowników i partnerów, konieczne jest uwzględnianie zrównoważonego rozwoju w każdej strategicznej decyzji.

To już nie jest miły dodatek, ale obowiązkowy element strategii każdej firmy w każdej branży. Tylko w pełni uwzględniając zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy, można budować bardziej sprawiedliwe i odporne społeczeństwo.

Justyna Szafraniec

dyrektor ds. PR, Generali Polska

Materiał partnera: GENERALI POLSKA

CSR

Materiał partnera: GENERALI POLSKA

Obecnie zrównoważony rozwój jest wpisany w sposób prowadzenia biznesu. Firmy mają dostęp do wiedzy i danych, dzięki którym widzą więcej i mogą przewidywać pewne zjawiska. Ubezpieczenia to szczególna branża, w której zakres działalności wpisane jest szacowanie ryzyka i – w pewnym sensie – przewidywanie przyszłości.

Pozostało 90% artykułu
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Zrównoważone finanse to nie moda
Materiał partnera
ESG – presja regulacyjna to nie wszystko
Materiał partnera
Cyberbezpieczeństwo fundamentem cyfrowej edukacji
Materiał partnera
Konsekwentnie dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Szefowa zwykle radzi sobie świetnie
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Rzetelne raporty ESG to podstawa zrównoważonego rozwoju