Konsekwentnie dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

W tym roku uruchomimy w Polsce najbardziej innowacyjny i zrównoważony środowiskowo zakład PepsiCo w Europie – mówi Dagmara Piasecka Ramos, dyrektorka generalna i prezeska zarządu PepsiCo Polska.

Publikacja: 23.03.2023 21:00

Konsekwentnie dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Foto: mat. pras.

Materiał powstał we współpracy z PEPSICO POLSKA

Jakie są kluczowe założenia strategii PepsiCo Positive (PEP+), dotyczącej zrównoważonego rozwoju firmy?

Strategia PEP+ stanowi podstawę wszystkich działań PepsiCo. Obejmuje dążenie do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, inspirując pozytywne zmiany dla Ziemi i jej mieszkańców. W produkcji przekąsek strategia ta oznacza przede wszystkim zrównoważone pozyskiwanie składników. Rolnictwo stanowi podstawę systemu produkcji żywności, a jednocześnie trzon działalności PepsiCo. W PEP+ niezmiernie ważne jest rolnictwo regeneracyjne, którego celem jest odbudowa żyzności gleb na obszarze upraw prowadzonych na potrzeby działalności firmy i pozostawienie przyszłym pokoleniom gleby w stanie, który pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie jej potencjału.

Czy tego typu działania odbywają się też w Polsce?

W Polsce PepsiCo prowadzi pilotaż, w ramach którego współpracuje z pięcioma gospodarstwami. Współtworzą one europejską grupę roboczą, której celem jest wypracowanie dobrych praktyk związanych z rolnictwem regeneracyjnym, a rolnicy dzielą się wiedzą podczas wirtualnych spotkań. Dodatkowo już od ponad 30 lat prowadzony jest Program Agrarny, skupiający ponad 80 gospodarstw rolnych, które dostarczają ziemniaki dla PepsiCo Polska. Dzięki temu Lay’s pochodzą z polskich, zrównoważonych upraw, a PepsiCo jest największym w kraju podmiotem kupującym ziemniaki w kategorii przekąsek. Planujemy także wspólnie ze współpracującym z nami rolnikiem przygotować wzorcowe gospodarstwo stosujące praktyki rolnictwa regeneracyjnego. W ten sposób będziemy chcieli zachęcić do podobnych działań inne gospodarstwa uczestniczące w Programie Agrarnym.

Dodam, że PepsiCo w ramach PEP+ zobowiązało się też do całkowitego wyeliminowania z produkcji do roku 2030 opakowań powstałych na bazie paliw kopalnych. Rezygnując z użycia plastiku pierwotnego do produkcji opakowań swoich produktów, w zamian używając tworzywa nadającego się do wielokrotnego użycia. PepsiCo działa także na rzecz tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). W Polsce oznacza to produkcję napojów w butelkach zawierających 100 proc. plastiku z recyklingu (rPET). Ten strategiczny cel PEP+ udało się już zrealizować w całym portfolio marek. Działamy także aktywnie na rzecz wdrożenia systemu kaucyjnego w kraju. Dodatkowo nasza organizacja wykorzystuje w swoich polskich zakładach i biurach energię odnawialną i inne rozwiązania zeroemisyjne, redukując w ten sposób swój ślad węglowy.

Jak przebiegała realizacja zobowiązań firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju w ubiegłym roku?

Rok 2022 był trudny dla gospodarki krajowej i międzynarodowej. Szczególnie dotyczyło to sektora dóbr szybkozbywalnych, w którym działamy. Mimo to konsekwentnie realizowaliśmy cele strategii PEP+, także poprzez liczne projekty społeczno-edukacyjne oraz środowiskowe. Przykładem jest Re_kologia − program dla szkół podstawowych, szerzący wiedzę na temat zbiórki odpadów i ich przetwarzania. Wzięło w nim udział już ponad 150 tys. dzieci z niemal 1000 szkół podstawowych. Z kolei kampania PepsiCo „Butelka Pepsi w 100% z recyklingu”, promująca wdrożenie rPET, zdobyła nagrodę w konkursie dotyczącym zrównoważonego rozwoju „ECU Sustainability Award”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów i trendom rynkowym firma dokonała także dalszych pozytywnych zmian w recepturach produktów w swoim portfolio, z uwzględnieniem założeń dotyczących alternatywnych sposobów słodzenia i rozwiązań bezcukrowych.

Warto również wspomnieć, że w minionym roku z sukcesem wdrożyliśmy nowy, centralny system zarządzania procesami w organizacji w całym łańcuchu wartości − dostaw surowców, produkcji, przechowywania, zamówień i dystrybucji produktów. Była to druga tego typu inicjatywa PepsiCo na świecie – pierwsza miała miejsce w Wielkiej Brytanii w 2021 roku. Wraz z tym rozwiązaniem wprowadzony został nowy sposób kodowania surowców i gotowych wyrobów, co umożliwia jeszcze sprawniejszy i bardziej efektywny kontakt z dostawcami PepsiCo oraz odbiorcami przekąsek i napojów.

Miniony rok był dla PepsiCo też intensywnym czasem budowy nowej, najbardziej zrównoważonej środowiskowo fabryki przekąsek k. Środy Śląskiej. Jest to piąta fabryka PepsiCo w Polsce. Zakład zatrudni ok. 450 osób, głównie z regionu.

2022 rok to także wybuch wojny w Ukrainie, kryzys energetyczny oraz związane z tym trudności dla łańcucha dostaw, których doświadczył każdy producent.

Firma nie pozostała obojętna na tragiczne wydarzenia za naszą wschodnią granicą.

Bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie PepsiCo Polska zaangażowało się w pomoc potrzebującym. Firma podjęła kompleksowe działania pomocowe dla uchodźców wojennych, m.in. organizując i prowadząc w byłej siedzibie firmy hotel dla przybywających pracowników PepsiCo Ukraina i ich rodzin, obsługując specjalną infolinię oraz przekazując dary produktowe dla uchodźców. Gościom zapewniono dostęp do kursów językowych. 200 wolontariuszy-pracowników firmy organizowało transport ludzi spod granicy, prowadziło zbiórki, sortowało przekazane dary, dbało o podstawowe potrzeby gości i pomagało w poszukiwaniu stałego miejsca zamieszkania poza hotelem. PepsiCo wraz z Fundacją PepsiCo, charytatywnym ramieniem firmy, przekazało Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi 710 tys. dol., które zostały przeznaczone m.in. na zaopatrzenie punktów recepcyjnych czy otwarcie punktów integracyjno-edukacyjnych, w których czas spędza wspólnie ponad 150 polskich i ukraińskich dzieci.

Wróćmy do działalności biznesowej. Jakie są plany firmy na ten rok?

PepsiCo Polska jest ważnym ośrodkiem produkcyjnym, dostarczającym napoje oraz przekąski nie tylko na rynek polski, ale także do krajów europejskich. Oprócz najważniejszego dla nas wydarzenia w 2023 roku – otwarcia nowego zakładu produkcji przekąsek k. Środy Śląskiej – będziemy kontynuować realizację strategicznej transformacji PEP+. Będziemy także działać na rzecz dalszego zmniejszenia zużycia mediów, energii oraz wody, bez ograniczania produkcji. W planach są kolejne inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, zarówno osobowych, jak i ciężarowych, a także we własną flotę służbowych samochodów elektrycznych.

Jednocześnie będziemy nadal dążyć do zmiany opakowań produktów tak, by odpowiadały wymaganiom dyrektywy opakowaniowej Komisji Europejskiej.

Podkreśla pani znaczenie dla firmy nowej fabryki k. Środy Śląskiej. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inwestycji.

Jest to dla firmy inwestycja szczególna. To projekt typu greenfield, podobnie jak nasz pierwszy zakład produkcyjny w Grodzisku Mazowieckim. Dzięki niemu w tym roku przypada zresztą 30-lecie produkcji słonych przekąsek PepsiCo w Polsce.

Wszystkie zakłady produkcyjne PepsiCo charakteryzują się wysokim poziomem automatyzacji procesów, jednak Środa Śląska będzie w tej kwestii zdecydowanym liderem. Powstaną tu m.in. automatyczny magazyn wyrobów gotowych, system autopaletyzacji, czy systemy do automatycznego pakowania i miksowania produktów. Wydajność przyzakładowej oczyszczalni ścieków ma wynieść 1600 m³ na dobę. Dzięki zastosowaniu unikalnych technologii woda deszczowa będzie zbierana, uzdatniana, nanofiltrowana i wykorzystywana na potrzeby procesów technicznych zakładu.

Nowatorskimi rozwiązaniami z obszaru ekologii będą także system odzysku ciepła na potrzeby infrastruktury budynkowej, ciepła woda do mycia, pozyskiwana z procesu chłodzenia oleju spożywczego oraz odzysk wody z procesu krojenia ziemniaków i zawracanie jej na wstępne płukanie ziemniaka. Fabryka wyposażona będzie dodatkowo w instalacje fotowoltaiczne oraz stanowiska do ładowania baterii w samochodach elektrycznych pracowników i gości. W kolejnej fazie projektu powstaną turbiny wiatrowe oraz przyzakładowa biogazownia wykorzystująca odpady powstające na terenie zakładu do produkcji biomasy. Zgodnie z planami zakład osiągnie neutralność klimatyczną do roku 2035.

Obecnie zespół PepsiCo pracuje nad finalizacją I etapu budowy. Oficjalne otwarcie fabryki nastąpi w połowie roku i będzie ukoronowaniem obecności PepsiCo w Polsce. Będzie to najbardziej innowacyjny i zrównoważony środowiskowo zakład PepsiCo w Europie.

Działania związane z CSR obejmują także obszar różnorodności. Jak to wygląda w przypadku PepsiCo?

PepsiCo Polska chce być liderem w obszarze różnorodności. W ramach swoich zobowiązań podejmujemy działania na rzecz budowania bardziej zróżnicowanego, otwartego środowiska pracy. Staramy się wykorzystywać pojawiające się szanse, otwierając się na pełne możliwości wszystkich swoich pracowniczek i pracowników. W PepsiCo różnorodność przyczynia się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, dbania o wizerunek firmy, a także utrwalania postawy zaangażowania wśród pracowników i członków społeczności.

Firma mocno stawia także na wyrównywanie szans kobiet w budowaniu kariery zawodowej.

Realizujemy m.in. program „Kobieta na ścieżce rozwoju”, zainicjowany przez jedną z naszych menedżerek. W jego ramach kobiety-liderki z różnych działów dzielą się doświadczeniem z innymi pracowniczkami. Warto podkreślić, że obecnie kobiety stanowią ok. 50 proc. pracowników PepsiCo Polska, zajmując również wysokie stanowiska. Pracami fabryki w Tomaszowie Mazowieckim zarządza kierowniczka. W tym samym zakładzie wszystkie stanowiska kierownicze – oprócz jednego w dziale utrzymania ruchu – zajmują kobiety. Ja sama mam przyjemność pracować w zarządzie składającym się w połowie z kobiet. Naszym planem jest osiągnięcie parytetu na stanowiskach zarządczych do roku 2025.

Dbamy także o utrzymanie równości płci w miejscu pracy pod względem wynagrodzeń poprzez wypracowanie przejrzystych procesów rekrutacyjnych, promocji oraz wynagradzania. W PepsiCo kluczowe są kompetencje i wyniki pracy pracowników.

Materiał powstał we współpracy z PEPSICO POLSKA

CSR
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Zrównoważone finanse to nie moda
Materiał partnera
Sektor finansowy źródłem dobrych praktyk w CSR
Materiał partnera
Zrównoważony rozwój to dbałość o ludzi i planetę
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Rzetelne raporty ESG to podstawa zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Materiał partnera
Cyberbezpieczeństwo fundamentem cyfrowej edukacji
Materiał partnera
ESG – presja regulacyjna to nie wszystko