ESG – presja regulacyjna to nie wszystko

Benefit Systems od 2018 roku jest częścią ruchu B Corp, zrzeszającego firmy, w których model biznesowy wpisany jest zrównoważony rozwój.

Publikacja: 23.03.2023 21:00

Benefit Systems jest promotorem aktywnego stylu życia

Benefit Systems jest promotorem aktywnego stylu życia

Foto: shutterstock

Materiał partnera: BENEFIT SYSTEMS

Benefit Systems to nie tylko lider rynku świadczeń pozapłacowych i promotor aktywnego stylu życia, ale również pierwszy recertyfikowany B Corp w Polsce oraz spółka, która w ubiegłym roku zawarła cele społeczne i środowiskowe w swoim statucie. Organizacja od lat ułatwia dostęp do infrastruktury sportowej, popularyzuje aktywność fizyczną wśród różnych grup społecznych m.in. poprzez działania Fundacji MultiSport, finalizuje prace nad nową strategią ESG i przygotowuje się do szerszego raportowania w ramach dyrektywy unijnej CSRD.

Benefit Systems od 2018 r. jest częścią ruchu B Corp, zrzeszającego przedsiębiorstwa, w których model biznesowy wpisany jest zrównoważony rozwój i których działalność ma istotne znaczenie w rozwiązywaniu współczesnych problemów społecznych, pracowniczych, środowiskowych. Przez cztery lata spółka stale poprawia wyniki w poszczególnych obszarach ESG i, tak jak inne podmioty rynkowe, szykuje się do raportowania w ramach dyrektywy CSRD. – Rośnie potrzeba transparentności i spójności raportowania niefinansowego, w tym korzystania z konkretnych mierników dokonań poszczególnych przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wiele spółek obejmie wkrótce obowiązek raportowania zgodne z dyrektywą unijną CSRD. Rośnie presja oddolna, by marki działały w sposób etyczny, zrównoważony i transparentny, szczególnie w zakresie wpływu na środowisko i społeczności. Według badania EY „Future Consumer Index” już 83 proc. respondentów deklaruje, że zrównoważony rozwój ma dla nich znaczenie przy podejmowaniu decyzji zakupowych. W tym samym badaniu ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że to właśnie przedsiębiorstwa powinny przewodzić w działaniach prospołecznych i prośrodowiskowych. Zaledwie 40 proc. respondentów uważa zarazem, że obecnie wdrażane w firmach rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju są wystarczające. Oczekiwania te trudno zignorować – wyjaśnia Tomasz Półgrabski, wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs w Benefit Systems.

Rośnie zainteresowanie tym obszarem inwestorów i instytucji finansowych. Dobrym przykładem jest szczegółowa weryfikacja działań Benefit Systems w obszarze ESG, przeprowadzona przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przed przyznaniem spółce długoterminowego finansowania. – Zmiana statutu naszej spółki, dokonana w 2022 r., sankcjonuje zasady, które przyświecają nam od początku działalności. Chcemy, by nasz biznes przynosił realne wsparcie społecznościom i był prowadzony z poszanowaniem środowiska naturalnego. Mamy w tym pełne wsparcie naszych akcjonariuszy – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

Spółka co roku poszerza liczbę wskaźników charakteryzujących jej oddziaływanie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, a ewolucję tę widać w jej raportach niefinansowych. Benefit Systems stawia na systematyczne rozszerzanie zakresu raportowanych danych, stopniowo przygotowując całą organizację do zwiększonego wysiłku na rzecz spełnienia wymogów zawartych w dyrektywie CSRD. Ważnym elementem tego procesu była recertyfikacja B Corp. W procesie tym przez ponad rok uczestniczyło kilkanaście spółek z grupy kapitałowej. Szczegółowy audyt objął ład korporacyjny, politykę zatrudnienia, wpływ na społeczności, relacje z klientami oraz kwestie związane z ochroną środowiska.

− Recertyfikacja była okazją do weryfikacji naszych dotychczasowych działań przez niezależnych audytorów z B Lab, swoisty sprawdzian dojrzałości spółki dominującej i spółek zależnych z Grupy. Pozwala ona także identyfikować kolejne obszary, w których chcemy się rozwijać – dodaje Bartosz Józefiak.

Z punktu widzenia ekspertów, jednym z najbardziej doniosłych posunięć Benefit Systems w ostatnim czasie, a zarazem ważnym przesłaniem dla rynku, była wspomniana zmiana statutu.

– Benefit Systems realizuje założenia modelu ładu korporacyjnego „stakeholder corporate governance”, który w obliczu globalnych problemów, z jakimi mierzy się ludzkość, ma stanowić jeden z mechanizmów poprawy systemu, w którym działają spółki, a którego XX-wieczne założenia nie odzwierciedlają realiów XXI w. Przeprowadzone zmiany realizują postulaty nowych regulacji w Unii Europejskiej, jak np. dyrektywa CSRD oraz CSDD – uważa Wojciech Bagiński, członek B Lab Global Board of Directors i współzałożyciel kancelarii Impactiv.Law, który wspierał Benefit Systems w procesie recertyfikacji i zmiany statutu.

Materiał partnera: BENEFIT SYSTEMS

CSR

Materiał partnera: BENEFIT SYSTEMS

Benefit Systems to nie tylko lider rynku świadczeń pozapłacowych i promotor aktywnego stylu życia, ale również pierwszy recertyfikowany B Corp w Polsce oraz spółka, która w ubiegłym roku zawarła cele społeczne i środowiskowe w swoim statucie. Organizacja od lat ułatwia dostęp do infrastruktury sportowej, popularyzuje aktywność fizyczną wśród różnych grup społecznych m.in. poprzez działania Fundacji MultiSport, finalizuje prace nad nową strategią ESG i przygotowuje się do szerszego raportowania w ramach dyrektywy unijnej CSRD.

Pozostało 87% artykułu
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Zrównoważone finanse to nie moda
Materiał partnera
Cyberbezpieczeństwo fundamentem cyfrowej edukacji
Materiał partnera
Zrównoważony rozwój to dbałość o ludzi i planetę
Materiał partnera
Konsekwentnie dążymy do realizacji celów zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Szefowa zwykle radzi sobie świetnie
Biznes odpowiedzialny w Polsce
Rzetelne raporty ESG to podstawa zrównoważonego rozwoju