fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 11 czerwca 2021 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom...

Akty prawne

Obowiązują od 7 czerwca 2021 roku

- rozporządzenie Rady Ministrów z 2 czerwca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19...

Akty prawne

Obowiązują od 2 czerwca 2021 roku

- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (DzU z 18...

Akty prawne

DzU z 31 maja 2021 r. (poz. 984-993)

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego...

Akty prawne

Obowiązują od 1 czerwca 2021 r.

• art. 1 pkt 15 lit. b ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 30 grudnia 2020 r., poz. 2419)

Akty prawne

Obowiązują od 28 maja 2021 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań...

Akty prawne

MP z 27 maja 2021 r. (poz. 491-499)

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 z siedzibą Okręgowej Komisji...

Akty prawne

Obowiązują od 27 maja 2021 r.

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków...

Akty prawne

Obowiązują od 26 maja 2021 roku

- rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2021 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (DzU z 11 maja 2021 r., poz.

Akty prawne

DzU z 25 maja 2021 r. (poz. 952-957)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem...

Akty prawne

Obowiązują od 25 maja 2021 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 29 kwietnia 2021 r. w sprawie minimalnej i maksymalnej szerokości pasa technicznego i ochronnego oraz sposobu wyznaczania ich granic...

Akty prawne

Obowiązują od 24 maja 2021 roku

- rozporządzenie Rady Ministrów z 20 maja 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (DzU z 21 maja...

Akty prawne

Obowiązują od 22 maja 2021 roku

- ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 7 maja 2021 r., poz. 868)

Akty prawne

DzU z 20 maja 2021 r. (poz. 923-931)

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej...

Wiadomości

Obowiązują od 21 maja 2021 r.

• rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z 31 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek (DzU z 5 maja 2021 r., poz. 849) •...

Akty prawne

Obowiązują od 19 maja 2021 roku

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania...

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA