fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 4 czerwca 2020 r.

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej...

Akty prawne

Obowiązują od 3 czerwca 2020 roku

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub...

Akty prawne

Obowiązują od 1 czerwca 2020 r.

- niektóre przepisy ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 28...

Akty prawne

Obowiązują od 28 czerwca 2020 r.

- niektóre przepisy ustawy z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (DzU...

Akty prawne

Obowiązują od 27 maja 2020 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 maja 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko...

Akty prawne

Obowiązują od 26 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość oraz zakresu zadań przekazanych...

Akty prawne

Obowiązują od 25 maja 2020 r.

• niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z...

Akty prawne

Obowiązują od 23 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 27 kwietnia 2020 r. w sprawie granicy portu morskiego w Gdyni (DzU z 8 maja 2020 r., poz. 822)

Akty prawne

Obowiązują od 22 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych...

Akty prawne

Obowiązują od 20 maja 2020 roku

- § 1 w zakresie § 16 ust. 5 pkt 16 rozporządzenie ministra obrony narodowej z 3 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i właściwości organów...

Akty prawne

DzU z 19 maja 2020 r. (poz. 885-890)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poz. 890

Akty prawne

MP z 19 maja 2020 r. (poz. 422-425)

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2020 r. nr 1131.13.2020 o powierzeniu wykonywania obowiązków Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - poz. 425

Akty prawne

Obowiązują od 19 maja 2020 r.

• rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 28 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (DzU...

Akty prawne

Obowiązują od 18 maja 2020 r.

- rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu...

Akty prawne

Obowiązują od 16 maja 2020 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności...

Akty prawne

Już obowiązują od 14 maja 2020 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora...

Akty prawne

Obowiązują od 13 maja 2020 r.

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 8 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz...

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA