fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 25 lutego 2020 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych...

Akty prawne

Obowiązują od 22 lutego 2020 r.

• rozporządzenie ministra zdrowia z 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów...

Nieruchomości

Wszystko o samowolach budowlanych

Ile z tego, co buduje się w Polsce, jest samowolą budowlaną? Nikt nie wie. Ze statystyki głównego inspektora nadzoru budowlanego wynika, że co roku ujawnianych jest co najmniej...

Poradnik "Rzeczpospolitej"

Akty prawne

Obowiązują od 19 lutego 2020 r.

• rozporządzenie ministra rozwoju z 20 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać zbiorniki pomiarowe, oraz szczegółowego zakresu...

Akty prawne

Obowiązują od 18 lutego 2020 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów...

Akty prawne

Obowiązują od 14 lutego 2020 r.

- ustawa z 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 4 pkt 6 i 7...

Akty prawne

Obowiązują od 12 lutego 2020 r.

- rozporządzenie ministra rozwoju z 14 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego...

Akty prawne

Obowiązują od 9 lutego 2020 r.

- art. 2 pkt 2 i 18–21 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (DzU z 8 sierpnia 2019 r., poz. 1495)

Akty prawne

Obowiązują od 8 lutego 2020 r.

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 20 stycznia 2020 r. w sprawie listy załogi statku rybackiego (DzU z 24 stycznia 2020 r., poz. 108)

Akty prawne

Obowiązują od 7 lutego 2020 r.

• art. 1 pkt 198–202 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 6 sierpnia 2019 r., poz. 1469)

Akty prawne

Już obowiązują od 6 lutego 2020 r.

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 stycznia 2020 r. w sprawie przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez...

Akty prawne

Obowiązują od 5 lutego 2020 r.

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego protokołu i dokumentacji...

Akty prawne

Obowiązują od 4 lutego 2020 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 stycznia 2020 r. w sprawie przetwarzania danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową (DzU z 20...

Akty prawne

Obowiązują od 2 lutego 2020 r.

- § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych (DzU z 29 października 2019 r., poz.

Akty prawne

Obowiązują od 1 lutego 2020 r.

- § 5 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi (DzU z 30...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA