fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 2 marca 2021 r.

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty...

Akty prawne

Obowiązują od 1 marca 2021 roku

- art. 5 pkt 3, 4 i 5 lit. b oraz art. 18 ustawy z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r.,...

Akty prawne

Obowiązują od 28 lutego 2021 roku

- art. 5 pkt 1 i 2 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (DzU z 28 stycznia 2021 r., poz. 187)

Akty prawne

Obowiązują od 27 lutego 2021 roku

- art. 8 ustawy z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw – z mocą od 1 stycznia 2021 r. (DzU z 26 lutego 2021 r.,...

Akty prawne

Obowiązują od 26 lutego 2021 r.

- rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 8 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie identyfikatorów i numerów rozliczeniowych nadawanych...

Akty prawne

Obowiązują od 24 lutego 2021 roku

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 2 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji...

Akty prawne

Obowiązują od 22 lutego 2021 r.

- § 4 ust. 4–6 rozporządzenia ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (DzU z 16 września...

Akty prawne

Obowiązują od 20 lutego 2021 r.

- ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 19 sierpnia 2019...

Akty prawne

Obowiązują od 19 lutego 2021 r.

• rozporządzenie Rady Ministrów z 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości,...

Akty prawne

Obowiązują od 17 lutego 2021 r.

- rozporządzenie Rady Ministrów z 21 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej...

Akty prawne

Obowiązują od 16 lutego 2021 r.

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz...

Akty prawne

Obowiązują od 15 lutego 2021 r.

• rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 12 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z...

Akty prawne

Obowiązują od 13 lutego 2021 r.

• rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych...

Akty prawne

Obowiązują od 12 lutego 2021 r.

• ustawa z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o...

Akty prawne

Obowiązują od 11 lutego 2021 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób...

Akty prawne

Obowiązują od 10 lutego 2021 roku

- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 19 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych...

REKLAMA
Example Alt
e-Wydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA