fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dział Prawa

Akty prawne

Obowiązują od 2 października 2019

- rozporządzenie ministra zdrowia z 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność...

Akty prawne

Obowiązują od 30 września 2019

- niektóre przepisy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (DzU z 23 sierpnia 2019 r., poz. 1590)

Akty prawne

Obowiązują od 28 września 2019

- ustawa z 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed...

Akty prawne

Obowiązują od 27 września 2019 r.

• rozporządzenie ministra obrony narodowej z 2 września 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w...

Akty prawne

Obowiązują od 26 września 2019 r.

• ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. – z wyjątkiem art. 34 ust. 1 i 2 które obowiązują od 19 września (DzU z 18 września...

Akty prawne

Obowiązują od 25 września 2019

- ustawa z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (DzU z 10 września 2019 r., poz.

Akty prawne

Obowiązują od 23 września 2019 r.

• niektóre przepisy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (DzU z 8 maja 2019 r., poz.

Akty prawne

Obowiązują od 21 września 2019 r.

• § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (DzU z 20...

REKLAMA
Example Alt
eWydanie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA