Grzegorz Siemiończyk

Gwałtowny skok polskiego eksportu do Ukrainy. Co sprzedajemy?

Eksport Polski do Ukrainy podskoczył w ub.r. aż o 55 proc., w dużej mierze za sprawą paliw i broni. Wzrost importu z Ukrainy nieco zwolnił. Łącznie miało to pozytywny wpływ na wzrost PKB Polski.

Runda XXIII - Co zrobić z programem 500+?

Rząd oficjalnie nie pracuje nad waloryzacją świadczeń w programie "Rodzina 500+". To jednak oznacza, że w praktyce wsparcie dla rodzin z dziećmi jest mimowolnie wygaszane, bo siła nabywcza świadczeń szybko topnieje. Czy to dobrze? Zapytaliśmy o to grupę kilkudziesięciu ekonomistów.

Warszawa definitywnie przegrała z Wiedniem

Wojna za wschodnią granicą i wysoka inflacja najwyraźniej zaszkodziła wizerunkowi Warszawy jako globalnego centrum finansowego. Stolica Polski osunęła się z 62. na 70. miejsce w rankingu atrakcyjności takich ośrodków.

Nastroje konsumentów coraz lepsze, ale w sklepach tego nie widać

W marcu już po raz piąty z rzędu poprawiły się nastroje w gospodarstwach domowych. Ale przewaga konsumentów, którzy pesymistycznie oceniają swoją obecną sytuację finansową i jej perspektywy, wciąż jest większa niż przed wybuchem wojny w Ukrainie.

Wysoka inflacja sypie piach w tryby gospodarki

Najszybszy od ponad 25 lat wzrost cen i podwyższone w odpowiedzi na to stopy procentowe tłumią popyt konsumpcyjny. Załamaniu aktywności w gospodarce zapobiegają inwestycje publiczne.

Spowolnienie nie osłabiło siły przetargowej pracowników

Pogorszenie koniunktury w gospodarce, wyraźnie widoczne w przemyśle, nie stłumiło jak dotąd presji na wzrost płac.

Jeśli nie będziemy więcej inwestować, nie staniemy się naprawdę bogaci

Do końca bieżącej dekady możemy dogonić część mniej rozwiniętych krajów Zachodu, ale to jeszcze nie zapewni nam miejsca w grupie państw animujących postęp gospodarczy i cywilizacyjny – mówi prof. Marcin Piątkowski.

Biznes nie widzi barier dla podwyżek cen

Wzrost cen w kategoriach bazowych, czyli z pominięciem nośników energii i żywności, nie traci impetu. To utrudni sprowadzenie inflacji do celu NBP.

Zamglony widok ze szczytu. Inflacja nie wyhamuje za szybko

Lutowy szczyt inflacji był sporo niższy, niż można się było obawiać, natomiast jej hamowanie w kolejnych miesiącach będzie wolniejsze, niż oczekiwali dotąd ekonomiści. Obniżka stóp procentowych w 2023 r. jest mało prawdopodobna.

Mikołaj Raczyński, Portu Poland: Banki może czekać kolejna fala regulacji

Upadek SVB może doprowadzić do dużych zmian w bankowości – ocenia Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający i inwestycyjny Portu w Polsce.